Přeskočit na obsah

Sdílený lékový záznam odstartoval

Plošný zákaz nahlížení doplnilo 1 600 osob povolením pro konkrétního lékaře, pro konkrétního lékárníka 1 200 lidí.

Přístup k lékovému záznamu pacienta má lékař, který už danému pacientovi předepsal léky a pacient si je vyzvedl. Kromě toho může pacient zpřístupnit lékový záznam poskytnutím čísla občanského průkazu. Lékárník a klinický farmaceut může do lékového záznamu nahlédnout pouze při kontaktu s pacientem při výdeji léku v lékárně nebo při poskytování konzultace.

Lékařům je k dispozici lékový záznam za maximální dobu pěti let, aktuálně jsou ale zaznamenány recepty od 1. 7. 2017. Pro lékárníky a klinické farmaceuty budou viditelné recepty za posledních dvanáct měsíců. Co se týká léků na recept, je lékový záznam pacienta prakticky kompletní. „Už dva a půl roku je vystavování elektronického receptu povinné. Celých 98,5 procenta všech receptů je vystaveno v elektronické podobě, i k ostatním máme v centrálním úložišti záznam,“ uvedl Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví.

Podle ministerstva zdravotnictví ročně zemře kvůli nežádoucím lékovým interakcím v Česku až dvě stě lidí. Sdílený lékový záznam přináší data, díky kterým by mělo být možné některým chybám zabránit. „Duplicity bude systém schopen kontrolovat automaticky podle ATC skupin. Co se týká interakcí, budou moci softwary na hlídání interakcí využívat informace z lékového záznamu, pokud lékař takový software má implementovaný,“ uvedl Vrubel. Platí přitom obecné pravidlo, že lékař i lékárník mají při kontaktu s pacientem povinnost zohlednit veškeré dostupné informace, které se vztahují k léčbě pacienta.

Obavy z masivního zneužívání dat podle něj nejsou namístě. „Pacient se může podívat, kdo se do jeho lékového záznamu podíval. Zneužití je trestáno jak správními delikty v řádech mnoha milionů korun za zneužití a neoprávněný náhled, může to být i trestněprávní delikt,“ zopakoval náměstek.

O vytvoření systému sdílení lékových záznamů pacientů usiloval Státní ústav pro kontrolu léčiv už v roce 2008.

Ke stejnému datu jako sdílení lékového záznamu byl umožněn také výdej předepsaných léčivých přípravků na občanský průkaz nebo cestovní pas. Lékárník po načtení čísla dokladu získá seznam všech předepsaných a zároveň platných identifikátorů eReceptů.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené