Přeskočit na obsah

Sestra: Opravdu musím studovat VŠ?

Odpovídá PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, náměstek úseku regulace nelékařských povolání NCO NZO.

 

 

Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje podmínky získání odborné způsobilost k výkonu povolání zdravotnických povolání. Konkrétně v § 5 výše uvedeného zákona všeobecná sestra získá odbornou způsobilost k výkonu povolání absolvováním:

  1. VŠ v Bc. programu

  2. VOŠ s absolutoriem – DiS.

  3. SZŠ s maturitou (zahájení nejpozději 2003/2004)

  4. i jiné typy studiaZ uvedeného vyplývá, že zákon stanovuje získání identické odborné způsobilosti z různých typů škol a nikdo nemůže tuto odbornost zpochybnit a nutit zaměstnance, aby již jednou získanou způsobilost nabýval znovu na jiném typu školy. Takové jednání je protiprávní.

Rovněž nelze z těchto důvodů snižovat platové ohodnocení a zařazení do odpovídající platové třídy s odpovídajícím tarifem. Takové jednání by bylo opět protiprávní.

Zaměstnavatel může požadovat zvýšení nebo prohloubení kvalifikace, což studijní program oboru Všeobecná sestra ani na VŠ není, je studiem kvalifikačním. Pro zvýšení či prohloubení kvalifikace existují formy celoživotního vzdělávání, např. specializační vzdělávání, certifikované kurzy atd.

Je možnost rovněž absolvovat VŠ v některém jiném studijním programu zdravotnického zaměření.

 

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Doporučené