Přeskočit na obsah

Seznam základních právních předpisů pro zdravotnická povolání

Seznam základních právních předpisů  pro oblast zdravotnických povolání

 

 
 
 • Zákon o lékařských povoláních (Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta)

 

 
 • Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů)
 

 

 
 • Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
 • Zákon o léčivech (Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
 
 • Lázeňský  zákon (Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů)
 
 • Zákon o komorách (Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů)
 
 • Zákon o zdravotním pojištění (Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 
 • Transplantační  zákon (Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
 • Trestní  zákon (Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
 
 
 

Podzákonné právní předpisy:

 
 
 
 
 
 • Vyhláška o kreditech (Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu)
 
 
 • Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů (Vyhláška č. 233/2008 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 
 
 
 • Vyhláška o studijních programech lékařů (Vyhláška č. 392/2004 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie)

 

 
 • Vyhláška k atestačním zkouškám a vydání osvědčení nelékařů (Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky)
 
 • Vyhláška, kterou se stanoví  zakázané práce a pracoviště (Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů)

JUDr. Dominik Brůha, www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené