Přeskočit na obsah

Sjednocená pediatrie - argumenty pro i proti

Zástupci organizací sdružujících praktické lékaře pro děti a dorost bijí na poplach. Novela zákona o specializovaném vzdělávání lékařů prý zruší jejich obor. Vyzvali pediatry, aby ve svých ordinacích vyvěsili petice, ve kterých žádají podporu rodičů za zachování oboru.

Tvrdí, že pokud změna vzdělávání skutečně nastane, dojde ke zhoršení dostupnosti a kvality primární péče. Organizace praktických dětských lékařů se obrátily také na média, která na titulních stranách hlásají, že pediatrů bude více, ale budou horší.

Pediatři z nemocnic: jde o planý poplach

Pediatři v nemocnicích, ale i mnozí řadoví praktičtí pediatři a čerství absolventi pediatrie však takovým zprávám nerozumějí a považují je za planý poplach. Sloučení praktického lékařství pro děti a dorost a dětského lékařství do jednoho vzdělávacího programu by podle nich znamenalo pouze sjednocení vzdělávání budoucích pediatrů. Ti by tak napříště absolvovali jednotný vzdělávací program, který by obsahoval prvky nemocniční pediatrie i primární péče o děti a dorost. A až na konci studia by se mohli rozhodnout, zda budou pracovat v nemocnici, nebo „na obvodě“. Nyní je absolvent medicíny nucen ihned po promoci volit mezi dvěma vzdělávacími programy.

„Absolventi vzdělávacího programu pro PLDD, kteří atestují po zkráceném curriculu, dnes sice mohou pracovat jako PLDD v soukromých ordinacích, ale nemohou pracovat jako lékaři na dětském lůžkovém oddělení nemocnic v ČR ani EU. Naopak absolventi pětiletého curricula dětského lékařství nemohou přestoupit do primární péče, protože si musejí nejdříve ‚doplnit vzdělání‘ v ordinaci PLDD a absolvovat atestaci z tohoto oboru. Ironií je, že v zemích EU kromě ČR mohou ihned převzít soukromou pediatrickou praxi. Samostatné curriculum PLDD tak zbytečně a nesmyslně omezuje lékaře se zájmem o práci v péči o děti a dorost a vytváří zmatky a nejasnosti v kompetencích. České popromoční vzdělání pediatrů představuje unikát, který zahraniční kolegové nemohou pochopit,“ poznamenávají lékaři z České pediatrické společnosti.

S protesty praktických lékařů pro děti a dorost nesouhlasí také někteří řadoví praktičtí lékaři pro děti a dorost. „Z hlediska optimálního vzdělávání považuji několikaletou základní praxi na dětském oddělení za naprosto zásadní. Názor vedení SPLDD vychází z mylných předpokladů, že je ohrožena primární péče v pediatrii, která je vykonávána praktickými lékaři pro děti a dorost. Argumentace, že by dětští lékaři pendlovali mezi dětským oddělením a terénem, je naprosto zavádějící a neodpovídající realitě nutných registrací ordinací a nutných smluv s pojišťovnami,“ domnívá se praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Vladimír Roučka z Nové Paky.

Zastánci změny upozorňují, že dětské lékařství bylo tradičně jedním oborem, který byl rozdělen teprve před dvanácti lety. „Ani ostatní obory, kde je velká část péče poskytována ambulantně, např. gynekologie, oční lékařství, dermatovenerologie, nemají odlišné vzdělávání pro ambulantní specialisty,“ podotýká náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

Pediatrie bude rozdrobená, bojí se praktičtí pediatři

S těmito argumenty však praktičtí dětští lékaři nesouhlasí. „S ostatními ambulantními obory se pediatrie nedá srovnávat, protože má svá specifika. Praktický pediatr má ještě vedle odborné práce na starosti prevenci, péči o zdravé dítě, očkování, sociálně-právní vztahy a podobně,“ namítá předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů MUDr. Alena Šebková.

Místopředsedkyně této společnosti MUDr. Gabriela Kubátová upozorňuje na pozitiva stávajícího programu vzdělávání: „Tento systém vzdělávání nemá v Evropě obdoby. Zabezpečuje, že dětem v České republice poskytuje péči kvalitně vzdělaný lékař připravený pracovat samostatně s plnou zodpovědností. Za posledních deset let výrazně poklesl počet hospitalizovaných dětí, klesla spotřeba antibiotik, v rámci prevence provádíme záchyt celé škály poruch, vad a onemocnění, které včasnou léčbou šetří finance systému zdravotní péče v budoucnosti,“ poznamenává MUDr. Kubátová a dodává: „Sloučení klinické a primární pediatrie do jednoho oboru bude mít za následek změny v náplní postgraduálního vzdělávání. Předpokládají se změny v teoretické části přípravy týkající se specifické problematiky primární péče, zkrácení doby praktické přípravy v ambulancích primárního pediatra, následně otázka specializované způsobilosti z pohledu samostatné činnosti a kompetencí po ukončení přípravy. Následkem bude pravděpodobně také možnost pracovat na dětském oddělení nemocnice a zároveň i v ambulanci primární péče, co dle mého názoru může vést k rozdrobené a velice rozdílné kvalitě poskytované péče dětem a dorostu v ČR.“

Jedním z dopadů takové změny by prý mohlo být to, že napříště bude praktický lékař pro děti k dispozici pouze v určité dny v týdnu, protože v další dny bude sloužit na pediatrickém oddělení v nemocnici.

Česká pediatrická společnost ale takové obavy vyvrací. „To určitě nebude důsledkem změny ve vzdělávání, protože souběhy praxí mají pediatři i dnes. Rozhodně si nemyslím, že by sjednocení vzdělávání tento stav nějak zásadně ovlivnil,“ komentuje obavy praktických dětských lékařů MUDr. Jaroslav Škvor, přednosta dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který nesdílí ani další obavy vedení SPLDD: „Praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří vznikli jednotným vzděláváním, budou mít kompetence jako dosud. Navíc, pokud budou chtít, nám nemocničním pediatrům budou schopni pomoci u lůžek. Kompetence se jim tudíž zvýší. Zvýší možnou zastupitelnost mezi lékaři, utuží jednotu mezi pediatry a zvýší to odbornou úroveň PLDD. Jen o něco málo déle pobudou během vzdělávání v nemocnicích… Zažil jsem, kdy pediatři byli jedna rodina, s jedním vzděláváním a vzájemnou zastupitelností a společnými starostmi a bylo to moc fajn,“ komentuje MUDr. Škvor.

 

Argumenty zastánců sloučení pediatrie:

-         nemocniční pediatr i praktický pediatr musí mít rozsáhlou zkušenost z klinické péče v nemocnicích

-         změna zajistí lepší prostupnost nemocniční a primární péče o děti

-         současný systém je uměle rozdělen teprve posledních dvanáct let

-         současný stav není kompatibilní se vzděláváním v EU

-         nové vzdělávání přivede do pediatrie více lékařů

-         ostatní lékařské obory rozdělení na nemocniční a ambulantní péči také nemají

 

Argumenty odpůrců sloučení:

- náplň práce praktického lékaře je specifická, je potřeba odlišné studium pro oba obory

- praktický dětský lékař má na starosti nejen péči o nemocné, ale i o zdravé dítě

- změna rozdrobí současný dobře fungující systém primární péče

- přibude pediatrů, kteří budou mít tzv. „souběhy praxí“

- současná péče o děti a dorost je v ČR na velmi dobré úrovni, není důvod stávající systém měnit

- stávající návrh neobsahuje žádné prováděcí předpisy, je to „bianco šek“

 

Iva Bezděková, www.tribune.cz


 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.