Přeskočit na obsah

Šmucler kandiduje na prezidenta České stomatologické komory

Roman Šmucler se ve svém programu hlásí k prestižnímu postavení ČSK, které jí vybudoval její zakladatel MUDr. Jiří Pekárek, a zároveň volá po systémových změnách jak v české stomatologii, tak ve fungování stavovské komory.

Proč jste se rozhodl kandidovat na post prezidenta ČSK?

Nechal jsem se přemluvit. Stomatologie prochází největší přeměnou za 100 let, ale její význam je podceňován. Obor je viděn jako „lukrativní živnost“ a podpora od státu a zdravotních pojišťoven neodpovídá jeho roli. Musíme všem vysvětlit, že nejsme nahraditelní toliko lepší ústní hygienou, ale že hlídáme bránu do organismu, která pokud selže, vše ostatní se hroutí. Jsme jeden z klíčových medicínských oborů a jsme důležití pro zachování sociálního smíru v zemi.

Jaké hlavní změny by měly ve stomatologii nastat?

Zakladatelé ČSK v čele s prezidentem MUDr. Pekárkem nejenomže vydobyli mimořádné postavení českým stomatologům, ale byli jedním z klíčových hlasů reformy, a to nejenom zdravotnictví. Současné vedení, které kandiduje na posty předsedy hned třemi lidmi, udělalo spoustu užitečné práce, ale dnes se zdá, že ČSK „spadl řetěz“. Ubývá příjmů mimo vysoké členské příspěvky. Pražské dentální dny už zdaleka nejsou tou hlavní akcí našeho kalendáře, Pragodent letos málem nebyl vůbec a v klíčových diskuzích o financování i zákonodárství jakoby ČSK v porovnání s dřívějškem „vyklidila pole“. Mé kandidatuře napomohla osobní zkušenost z revizní komise na Praze 2. Díky ní si uvědomuji, jak moc můžeme pomáhat kolegům i pacientům. Na straně druhé „pomohlo“ vědomí rezerv, které při tom máme. Vraťme se k tomu dobrému, co Komora za uplynulé čtvrtstoletí vybudovala. Mějme však současně na paměti, že doba se změnila a ČSK se musí proměnit spolu s ní.

Jaké jsou tedy hlavní body vaší kandidatury? 

Jak jsem již řekl, chci navrátit ČSK její postavení výkonného garanta stomatologické péče a ozdravit její ekonomiku. Posílíme tak platformu pro ozdravení ekonomiky celé stomatologie jako oboru a získáme nástroje na zlepšení systému vzdělávání. Chci Komoru vstřícnou a  profesionální. V neposlední řadě mě zajímá dopad sociálních změn ve společnosti na náš obor. I tomu se musíme přizpůsobit. 

V čem můžete konkrétně vy ČSK prospět?

Osobně mám zkušenost se všemi zákoutími našeho oboru - univerzity, fakultní nemocnice, soukromé praxe malé i velké, s provozováním stomatologie v Praze i v pohraničí. Pracoval jsem a pracuji v mnoha zemích s různými systémy. Vyučuji organizaci privátní práce, a zajímám se tak o vývoj našeho oboru nejenom z přísně odborného hlediska. Mám zkušenosti ze všeobecné medicíny a vyznám se v situaci kolegů, se kterými se dělíme o „zdravotnický koláč“. Mám letitou praxi s mediální komunikací - a jsem obklopen týmem skvělých lidí. Možná proto se na mě někteří kolegové obrátili, abych kandidaturu na prezidenta ČSK přijal.

www.restartujme-csk.cz

 

 

PROGRAM 

  Ozdravme ekonomiku stomatologie

V posledních letech přišli stomatologové o obrovské prostředky snížením podílu úhrad do našeho oboru ve prospěch jiných specializací. Není divu. Naší hlavní komunikací je: „Čistěte si zuby, nebudete mít zubní kazy“. Z toho vyplývá, že by nás asi mohly do značné míry a levněji nahradit paní učitelky na základních školách a dentální hygienistky. To ale není pravda! Význam oboru, který rozhoduje o průměrné délce života více než onkologie, byl nesmyslně marginalizován a následně připraven o veliké peníze. Každý ví, že cenu výkonu neurčuje použitý materiál, ale doba ošetření. Tomu musí odpovídat veškerá ekonomika, smlouvy s pojišťovnami i komunikace s pacienty. Nemalým problémem je přebírání praxí. Tam bychom měli především pomáhat kolegům, aby se náš obor postupně nezměnil tak jako farmacie, kde dominuje několik „řetězců“ řízených managery nikoli členy stavovské komory.

 Ozdravme ekonomiku ČSK

Všichni si pamatujeme, jak dramaticky se měly snížit členské příspěvky po zaplacení „Apolenky“. Snížení přišlo, ale zdaleka ne původně očekávané. A nešlo to jinak. Komora opustila řadu výdělečných a užitečných aktivit a spolehla se jen na platbu od členů. To si ČSK nemůže dovolit. Chci od vás všech vědět, zda požadujete mnohem více služeb a podpory za současné příspěvky, nebo preferujete nižší platby. Jisté je, že se situace musí změnit.

 Posilme status ČSK jako výkonného garanta kvality stomatologické péče

Narůstá počet soudních řízení týkajících se stomatologické péče a rostou finanční požadavky pacientů. Domnívám se, že pro pacienta i lékaře je optimální, když dokážeme ve většině případů najít rozumné a oboustranně spravedlivé řešení místo zdlouhavé a nákladné soudní mašinérie. Neznalá veřejnost se stále zbytečně často upíná k státním orgánům, samosprávám a někdy i k Policii ČR. A to je zbytečné.

 Zaveďme vícerychlostní systém vzdělávání

Tím, že se prohlásilo, že systém pětiletého univerzitního studia je stejně platný jako dřívější model šesti let na alma mater a tří let první atestace, se kvalita na stejné úrovni samozřejmě neudržela. Potřebujeme systematickou přípravu absolventů a zároveň ochranu zkušených učitelů, aby nebyli nakonec „odměněni“ tím, že si žák odnese nejenom znalosti, ale i klientelu. Systém vzdělávacích akcí ČSK je pýchou ve srovnání s jinými odbornostmi, ale potřebujeme akreditovat vzdělání v nově se objevujících léčebných úkonech. Systém musí vyhovět naprosto rozdílným potřebám členů ČSK, neboť náš obor se čím dál tím více posouvá od všeobecné stomatologie k velkému množství subspecializací, které potřebují mít svoji odbornou kredibilitu.

 Přizpůsobme se změnám sociální situace ve společnosti

Česká republika dohání svoji ztrátu v urbanizaci. Ještě více lidí bude žít ve velkých městech, neboť tam mají na dosah všechno, co moderní společnost nabízí. Starší a chudí lidé jsou opuštěni na venkově, zejména ve velké části pohraničí. Praha představuje trh, kde lze kvalitně pracovat a být za to velmi slušně odměněn. To nelze říci o stále větším počtu menších míst v ČR. Musíme spolu se státem komunikovat přicházející změnu pacientům a zároveň se pokusit se samosprávami domluvit řešení pro pacienty i kolegy, kteří v těchto náročnějších „terénních“ podmínkách působí.  Jednotný přístup v Praze a malé obci v pohraničí prostě není možný. A na tom závisí také pro politiky klíčový sociální smír ve společnosti.

 

 Životopis

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Soukromý PZL - stomatochirurgie. Znalec ČSK, předseda revizní komise Praha 2. Řídí NZZ se 400 zaměstnanci. Zástupce přednosty Stomatologické kliniky 1. LF. Lékař FN Plzeň. Docent v oboru stomatologie (Praha, Košice). Předseda Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (2013). Podílel se na 6 monografiích, 62 původních a přehledových vědeckých sděleních. Autorem 161 přednášek, 62 v zahraničí. Členem 7 mezinárodních organizací. Cena ministra zdravotnictví za medicínský výzkum 2008. Věnuje se popularizaci vědy, napsal 125 článků, podílel se na 4 monografiích a mnoha televizních a rozhlasových odborných pořadech. 

„Máme jenom jeden život pracovní i soukromý, tak si ho co nejlépe užijme.“

 

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené