Přeskočit na obsah

Snadný přístup k pacientským zprávám napříč nemocnicemi

Už čtyři roky funguje projekt Moravskoslezského kraje Portál pacienta. Pod názvem Portál Transmise byl do provozu uveden 1. dubna 2016. Mezi jeho hlavní cíle patřila bezpečná výměna informací mezi krajskými zdravotnickými zařízeními, zdravotnickou záchrannou službou a ostatními poskytovateli. Od února 2019 byl ovšem významně rozšířen a začal nabízet mimo jiné i náhled na zdravotnickou dokumentaci pro pacienty a online objednávání.

Tato modernizace proběhla v rámci širokého projektu elektronizace procesů a sdílení dat ve zdravotnictví v kraji, při kterém byly modernizovány nemocniční informační systémy, zavedla se jejich vzájemná interakce, zprovoznily se mobilní vizity a evidence poskytnuté péče včetně telemedicíny. Zkrátka vznikl provázaný ekosystém, informační systémy nemocnic Moravskoslezského kraje dostaly nové funkce na podporu optimalizace a elektronizace procesů a podporu sdílení dat a komunikace. Projekt elektronizace procesů včetně modernizace Portálu pacienta byl spolufi nancován z 26. výzvy evropského Integrovaného regionálního operačního programu a jeho hodnota byla 93,8 milionu korun. Řešení zpracovala fi rma STAPRO na produktech FONS Integration.

Pro poskytovatele, kteří jsou do aplikace Portál pacienta zapojeni, je výhodou přímý přístup k datům pacientů. Například k propouštěcím zprávám. „Pro zapojené poskytovatele zdravotních služeb je portál jednou z významných nových funkcionalit. Vzhledem k tomu, že mezi zdravotnickými zařízeními kraje probíhají časté překlady pacientů, je nyní vyřešeno sdílení elektronické dokumentace při zachování bezpečnosti dat. Nyní si může každý lékař pomocí portálu zobrazit autorizovanou dokumentaci pacienta z jiného zdravotnického zařízení a přenést ji do své dokumentace. Zejména jde o výstupní propouštěcí zprávy,“ popisuje Mgr. Leona Šrubařová, projektová manažerka z odboru zdravotnictví krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Pacienti ze všeho nejvíc využívají možnost online objednávání. Tu mohou použít i ti, kteří nejsou v systému registrováni. Do své zdravotnické dokumentace mohou přes portál nahlížet jen pacienti, kteří v některé ze zapojených nemocnic provedli osobně registraci, respektive ověření uživatele portálu. Zdravotní portál jim pak zobrazuje (pokud jsou k dispozici) pacientský souhrn s anamnézou a přehledem chronických onemocnění, výsledky vyšetření EKG, příjmové a propouštěcí zprávy z nemocnice, zprávy z ambulantních vyšetření a další. V současnosti má portál zhruba 500 registrovaných pacientů. Z nich 38 procent používá webové objednávání a 18 procent použilo náhled na zdravotnickou dokumentaci.

Z velkých poskytovatelů zdravotních služeb jsou zatím zapojeny krajské nemocnice – třinecká, opavská, havířovská, krnovská, nemocnice v Karviné‑Ráji a pracoviště v Orlové. Počet online objednávek, které pacienti udělali, v posledních měsících rostl. Pak se ale kvůli epidemii COVID‑19 a omezení neakutní péče kraj rozhodl online objednávání pozastavit.

Do konce roku se má Portál pacienta v kraji dostat zase na další úroveň fungování. Usilovně se totiž připravuje připojení jiných než krajských nemocnic. „Aktuálně řešíme připojení Fakultní nemocnice Ostrava, do konce letošního roku bychom chtěli připojit i soukromé nemocnice,“ uvádí Šrubařová. Cílem je připojit co nejvíc poskytovatelů.

Kraj chystá zapojení praktických lékařů do Portálu pacienta zejména pro nahlížení do elektronické dokumentace jejich pacientů, kteří byli v krajských nemocnicích. K té se jinak dostávají složitějšími cestami. Tím nejsou možnosti Portálu pacienta vyčerpány, chystá se rozšíření webového objednávání o přehledný katalog služeb a také rozšíření telemedicínských služeb, které půjdou realizovat přímo přes portál.

Strategie celkového rozvoje, kterou Moravskoslezský kraj přijal pro roky 2019 až 2027, počítá i s dalším rozvojem e‑health včetně dotací na projekty m‑health, videohovorů pro pacienty nebo zavedení takzvaných Telemedpointů pro posílení dostupnosti zdravotních služeb v odlehlejších regionech. Kraj podporuje i další telemedicínské projekty, jak jsme také psali v Medical Tribune 21/2019.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené