Přeskočit na obsah

Snahy zlepšit dlouhodobou péči o seniory celosvětově sílí

pacientka, lékařka, diabetes
Foto: shutterstock.com

Světová asociace Global Ageing Network vydala „Výzvu vládám celého světa“, která vybízí vlády k reformám a změnám systému dlouhodobé péče o seniory. Na výzvě, která je reakcí na blížící se a zvětšující se riziko budoucí nedostupnosti služeb dlouhodobé péče o seniory, pracovali odborníci z celého světa déle než rok.

Řada zemí, jak na úrovni profesních asociací, odborných společností, tak i vlád, řeší problémy udržitelnosti systémů dlouhodobé péče z důvodu narůstajícího počtu starších osob, které potřebují každodenní, často náročnou péči v důsledku výrazného nárůstu výskytu demence, ale i kritického nedostatku zaměstnanců v sociálních službách.

Austrálie vyzývá ke změnám systému dlouhodobé péče, Nizozemsko avizuje dlouhodobou neudržitelnost stávajícího systému a kapacit, Anglie otevřeně hovoří o krizi systému dlouhodobé péče. V Evropě např. aktuálně chybí více než jeden milion pracovníků v sociálních službách.

Výzva vládám celého světa (Call to the Governments on Long‑term Care and Ageing) obsahuje nejen popis největších problémů a současných výzev dlouhodobé péče, akcent na potřebnost a důležitost zajištění péče a podpory starším osobám jako zaručení jejich základního práva na důstojný život, ale i konkrétní směry řešení a důležité principy. Dle předpokladů zástupců světové organizace totiž nejméně polovina všech seniorů bude v určité fázi svého života potřebovat některé služby dlouhodobé péče.

Celosvětovou odbornou skupinu expertů řídil předseda Global Ageing Network Jiří Horecký, který je zároveň prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

„Řada zemí řeší nutnost změn a reforem systémů podpory a dlouhodobé péče o seniory a řada zemí tyto systémy teprve vytváří (Afrika, Jižní Amerika). Mimo jiné i nedávná pandemie covidu‑19 ukázala, jak křehké, podhodnocené, podfinancované a na budoucí zvyšující se potřebnost nepřipravené jsou nejen evropské systémy,“ uvádí Jiří Horecký, předseda Global Ageing Network a spoluautor celosvětového dokumentu Call to the Governments on Long‑term Care and Ageing.

V ČR se již od 90. let 20. století odborníci snaží vyřešit problémy týkající se poskytování dlouhodobé péče nebo tzv. sociálně‑zdravotního pomezí. Zatím bez většího úspěchu, ačkoli se tuto problematiku snažilo vyřešit nespočet pracovních skupin resortních i meziresortních. Byla uspořádána řada kulatých stolů, konferencí i odborných diskusí. Bylo učiněno mnoho závazků v programech politických stran či hnutí, dokonce i v programových prohlášeních vlád. Všechny tyto snahy zůstaly bohužel zatím bez konkrétního výsledku. Problém vychází nejen z nedostatku financí, pracovníků a obecného zájmu o tuto problematiku, ale i z komunikačních bariér zřejmých mezi MPSV a MZ.

Aktuálně je v ČR alokováno 9 miliard korun s cílem zkvalitnit sociální péči a podporu přechodu ke komunitní sociální a dlouhodobé péči. Dokončení investice je plánováno ke konci roku 2026 a finance jsou určeny zejména na rozvoj pobytových, ambulantních a terénních služeb sociální péče a nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.

„Je na čase se vzchopit. Ačkoli každá země má jinou výchozí pozici, vlády by se měly zabývat otázkou, jak seniorům zajistit přístup ke službám dlouhodobé péče, aby mohli prožít závěr svého života důstojně,“ doplnila Katie Smith Sloanová, výkonná ředitelka Global Ageing Network.

Podnětem, proč se odborníci z celého světa rozhodli k sepsání této výzvy, byly dopady pandemie covidu‑19 na seniory po celém světě, které poukázaly zejména na dlouhodobě zanedbanou infrastrukturu služeb dlouhodobé péče, nedostatek personálu, podfinancování i na to, že dlouhodobá péče není prioritou současných vlád.

Sdílejte článek

Doporučené