Přeskočit na obsah

Sněmovna schválí změny ve vzdělávání zdravotních sester

Podle doporučení zdravotnického výboru by měli poslanci měli v zákoně zakotvit podmínky mimo jiné pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny a terapeuty chronických ran.

Uzákonění rozsahu vzdělání pro poskytovatele čínské medicíny by chtěl v dolní komoře prosadit předseda zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (ANO). Poukazuje na to, že v současnosti jejich vzdělání a rozsah a kvalitu nabízené péče není možné nijak ověřit. Podobně se do normy zřejmě dostanou na návrh Jany Pastuchové (ANO) terapeuti chronických rad a podle požadavku Davida Kasala (ANO) taky behaviorální analytici, jejich asistenti a technici. Obor souvisí s terapií pro lidi s poruchou autistického spektra.

Vládní znění novely naopak ze zákona škrtá arteterapii. Marek Benda (ODS) by na plénu podle doporučení výboru neměl uspět s pozměňovacím návrhem na zachování podmínek odborné způsobilosti pro její poskytování. Ministerstvo zdravotnictví ve zdůvodnění vypuštění arteterapie mimo jiné uvedlo, že od doby, co byla profese do zákona zakotvena, nezískal způsobilost k výkonu tohoto povolání ani jeden arteterapeut.

Změna ve vzdělávání sester by měla nastat od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Na návrh zdravotnického výboru Pastuchové se mají zpřísnit podmínky pro nastupující zdravotnické záchranáře. Před nástupem do výjezdní skupiny by museli absolvovat roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním úseku, na úseku intenzivní péče nebo úseku akutního příjmu.

Předloha by měla podle důvodové zprávy stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. K jejím cílům patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.

Vládní norma taky zruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Zruší se rovněž kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní.

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené