Přeskočit na obsah

Špatně jsi přecházel a srazilo tě auto, zaplať léčbu

peníze shutterstock_1815231200
Foto: Shutterstock

Velké kontroverze vyvolal návrh, aby lidé, kteří sami sebe zraní při protiprávním jednání, museli zdravotní pojišťovně vrátit peníze za léčbu. Například když utrpí zranění při přestupku proti pravidlům silničního provozu.

Už dnes pojišťovny mohou vymáhat peníze za léčení třetích osob, kterým někdo způsobí zranění protiprávním jednáním třeba při rvačce nebo při autonehodě s jednoznačným porušením pravidel silničního provozu. Podle návrhu, který je součástí rozsáhlé novely zákona o zdravotním pojištění a souvisejících zákonů, by měly pojišťovny náklady vymáhat i v případě léčby člověka, který v důsledku zaviněného protiprávního jednání způsobil úraz sám sobě. „Návrh je naprosto zlomovým a zcela jistě může přinést obrovskou zátěž pro všechny skupiny pojištěnců. Je tedy šokující, že nebyla zpracována žádná analýza jeho dopadů. Na změnu není připraven systém zdravotního ani komerčního pojištění, především však na něj nejsou připraveni občané,“ tvrdí Unie zaměstnavatelských svazů a ptá se: „Bude opravdu muset zdravotní pojišťovna vymáhat náklady na pořízení invalidního vozíku po viníku dopravní nehody, který bude v jejím důsledku až do své smrti imobilní?“ Podle ní by to mohlo vést mimo jiné k ujíždění od nehod. UZS považuje návrh za nesolidární a navíc by navýšil administrativní zátěž pojišťoven.

Příležitosti vyjádřit se k návrhu využil i Nejvyšší soud. Poradce trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Kamil Kalivoda ostře protestuje proti návrhu, podle kterého by zdravotní pojišťovny měly vymáhat náhradu za zdravotní služby, když si pojištěnec sám poškodí zdraví vlastním protiprávním jednáním. Považuje to za nepřijatelné. „S touto změnou naprosto nelze souhlasit! Je to zcela proti smyslu institutu zdravotního pojištění. Proč si potom pojištěnec hradí zdravotní pojištění, když v daném případě bude muset náklady na své léčení pojišťovně uhradit,“ píše JUDr. Kalivoda. Podle něj se může stát každému, že zaviní dopravní nehodu, a může pak mít doživotní zdravotní následky. „A za jednu chybu, kterou člověk učiní, ponese pak následky celý život a ty budou ještě znásobeny existenčními problémy v důsledku vymáhání náhrady nákladů ze strany jeho zdravotní pojišťovny, což bude mít negativní dopad nejen na něj samotného, ale i na jeho rodinu a blízké osoby žijící s ním ve společné domácnosti, které se žádného pochybení nedopustily. To je naprosto nepřijatelné a příslušný návrh je zcela za hranou toho, co stát může po svých občanech požadovat. Důrazně se doporučuje tento bod z návrhu vypustit!“ uvádí JUDr. Kalivoda v oficiálních připomínkách.

S vymáháním nákladů na léčbu pojištěnce, který si ublížil při zaviněném protiprávním jednání, nesouhlasí ani ministr pro legislativu a předseda legislativní rady vlády. „Navrhovaná právní úprava dopadá na jakékoli zaviněné protiprávní jednání pojištěnce, o němž bylo pravomocně rozhodnuto v trestním řízení nebo řízení o přestupku, bez ohledu na to, zda se jedná o vědomou či nevědomou nedbalost, nebo přímý či nepřímý úmysl. Z tohoto pohledu je navržená právní úprava zcela zjevně neproporcionální,“ uvádí úřad ministra pro legislativu. Za neproporcionální považuje i to, že by při takové úpravě svoji léčbu mohl z vlastní kapsy platit motorkář, který nepřizpůsobí jízdu stavu vozovky a dostane smyk, ale ne milovník alkoholu, který si způsobí nemoc dlouhodobě špatnou životosprávou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) k tématu dodává, že by novinka přinesla závažné sociální dopady. „Je nepochybné, že často půjde o vysoké částky, které povinná osoba nebude schopna splatit, přičemž v důsledku úrazu často přijde i o dosavadní zdroj příjmů a vedle toho jí vznikne značný dluh. Lze očekávat snahu se pro tyto případy komerčně pojistit, ale jednak není jisté, že takový pojistný produkt bude pro komerční pojišťovny zajímavý, a jednak by opět byl dostupný pouze pro určitou skupinu pojištěnců. Fakticky by pak došlo k tomu, že by si někteří pojištěnci platili dvojí pojištění pro jednu situaci (úhrada potřebné zdravotní péče) a jiní by v důsledku toho, že si to nemohou dovolit, byli diskriminováni. Máme za to, že taková změna je nepřípustná,“ uvádí MPSV.

Nesouhlasí s tím ani Ministerstvo financí. „Máme za to, že v mnoha ohledech by navrhovaná právní úprava byla neetická a v některých případech by mohla mít vůči danému pojištěnci i likvidační charakter,“ uvádí ministerstvo.

Doporučené