Přeskočit na obsah

Studie k prevenci náhlé smrti po IM zapisuje prvního pacienta

C4 iStock-1200979404
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

První klinická studie, která zpochybnila rutinní implantaci defibrilátoru u pacientů po infarktu myokardu (IM) se srdečním selháním, zaregistrovala svého prvního pacienta. Studie PROFID EHRA je součástí projektu PROFID financovaného EU, jehož cílem je personalizovat prevenci náhlé srdeční smrti po infarktu myokardu a zahrnuje konsorcium 21 multidisciplinárních partnerů včetně Evropské kardiologické společnosti (ESC).

Náhlá srdeční smrt je hlavním problémem veřejného zdraví odpovědným za přibližně jedno z pěti úmrtí v Evropě. K většině náhlých srdečních smrtí dochází u pacientů, kteří přežili infarkt myokardu. Aby se předešlo těmto úmrtím, pacienti, jejichž srdce po IM pumpuje hůře, než by mělo, dostávají v současné době implantabilní kar­dio­ver­ter‑defibrilátor (ICD). Ukázalo se však, že moderní medikamentózní léčba snižuje riziko náhlé smrti u těchto pacientů, a tím snižuje potřebu život zachraňujících ICD výbojů.

„Studie PROFID EHRA je nastavena tak, aby ovlivnila klinickou praxi po celém světě vyplněním obrovské mezery v důkazech, která existovala posledních 20 let. Studie přehodnocuje roli implantace ICD u pacientů po infarktu myokardu v kontextu současné léčby a poskytne zásadní nové informace pro optimální vedení léčby a řešení tohoto závažného zdravotního problému,“ uvedl jeden z hlavních autorů studie dr. Nikolaos Dagres.

Tato práce bude testovat, zda u pacientů po IM se symptomatickým srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí levé komory (35 % nebo méně) samotná medikamentózní léčba není horší než medikamentózní léčba plus ICD pro prevenci náhlé smrti u pacientů, kteří přežili infarkt myokardu se srdečním selháním a sníženou funkcí „pumpy“.

Podle dalšího z autorů, kardiologa prof. Gerharda Hindrickse z Charite University Hospital v Berlíně, je PROFID EHRA průlomová studie, která by mohla změnit prevenci náhlé srdeční smrti v klinické praxi. „V současné době mnoho pacientů, kteří dostávají ICD, jej nikdy nepotřebuje, zatímco někteří, kteří by z něj mohli mít prospěch, jsou opomenuti. Tato studie poskytne nové, randomizované důkazy o tom, kteří pacienti by měli dostat defibrilátor a kteří pacienti mohou být ušetřeni zbytečné procedury, jež obvykle vyžaduje pobyt v nemocnici přes noc a může vést ke komplikacím nebo neúmyslným výbojům ze zařízení,“ dodal.

Do studie bude přijato přibližně 3 595 pacientů ze 180 nemocnic ve 13 zemích – konkrétně v Rakousku, Belgii, Česku, Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Izraeli, Polsku, Španělsku, Švédsku, Nizozemsku a Spojeném království. První pacient byl do tohoto klinického hodnocení zařazen na Heart Center Segeberger Kliniken v Německu.

Účastníci jsou náhodně rozděleni na:

  • optimální léčebnou terapii samotnou nebo
  • optimální léčebnou terapii plus implantaci ICD.

Účastníci budou sledováni po dobu přibližně 2,5 roku pro primární výsledek úmrtí ze všech příčin. Vyšetřovatelé budou také zkoumat dopad těchto dvou léčebných strategií na úmrtí z kardiovaskulárních příčin, náhlou srdeční smrt, opětovné přijetí do nemocnice pro kardiovaskulární příčiny, délku pobytu v nemocnici, kvalitu života a nákladovou efektivitu. Studie má trvat přibližně 49 měsíců a výsledky se očekávají začátkem roku 2027.

„Studie PROFID EHRA má nově definovat použití ICD u pacientů, kteří přežili infarkt myokardu, a je proto velmi důležitou vědeckou studií pro Evropskou asociaci srdečního rytmu (EHRA) a pro klinickou praxi po celém světě,“ zdůraznil profesor Jose L. Merino, prezident EHRA a národní koordinátor studie PROFID EHRA ve Španělsku. EHRA je součástí Evropské kardiologické společnosti (ESC), jejím hlavním cílem je zlepšit kvalitu života pacientů a snížit počet náhlých srdečních smrtí omezením dopadu poruch srdečního rytmu.              

Doporučené