Přeskočit na obsah

Světový den zdraví jater podněcuje zlepšení zdravotní politiky

játra
Ilustrační foto: Shutterstock

Evropská asociace pro studium jater (EASL) spolu s dalšími světovými společnostmi zabývajícími se léčbou jaterních onemocnění vyzývají Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby podpořila vznik Světového dne jater.

Mezinárodní dny zdraví hrají zásadní roli při zvyšování povědomí o hlavních zdravotních problémech. Světový den jater se snaží podporovat preventivní kampaně, zlepšovat screeningové strategie a zvyšovat dostupnost včasné a účinné léčby. Iniciativa je krokem k překlenutí propasti mezi zdravotními potřebami obyvatelstva a prioritami tvůrců politik. „Naším cílem v EASL je podpořit Světový den jater při zvyšování povědomí o zdraví jater, při vzdělávání lidí o rizikových faktorech, jako je virová hepatitida, a vyzvat mezinárodní společenství, aby tuto oblast uznalo jako globální zátěž vyžadující celosvětovou solidaritu,“ říká Thomas Berg, generální tajemník EASL.

V letošním roce jednotlivé asociace rozšiřují tuto iniciativu na mezinárodní hnutí s cílem zlepšit povědomí o zdraví jater. Spolupráce se zúčastněnými stranami by v konečném důsledku měla vést i ke snížení celosvětové socioekonomické zátěže, která je s těmito chorobami spojena.

Kampaň ke Světovému dni jater bude probíhat po dobu tří let. V roce 2023 se zaměří na zvýšení veřejného povědomí o onemocněních jater a prolomení stigmatu s nimi spojeného. V roce 2024 bude cílit na hledání řešení a zapojení všech příslušných zúčastněných stran k realizaci konkrétní činnosti, jako jsou vzdělávací programy na míru. V roce 2025 budou předloženy konkrétní návrhy ke společnému řešení těchto problémů.

Játra jsou pozoruhodný orgán vykonávající více než 500 funkcí. Přestože celosvětově postihují nemoci jater 844 milionů lidí a způsobují 2 miliony úmrtí ročně, jsou v globální agendě zdraví často přehlíženy. Nealkoholické ztučnění jater (NAFLD), které postihuje až 25 procent lidí na celém světě a souvisí s rostoucí obezitou a diabetem, bylo vyloučeno z globálních akčních plánů WHO pro neinfekční onemocnění. Rostoucím celosvětovým problémem je také karcinom jater s odhadovaným počtem 905 677 případů v roce 2020. Další zdravotní výzvu představuje virová hepatitida s úmrtností nyní převyšující mortalitu na HIV/AIDS.

Existující stigma vytváří překážky pro povědomí o těchto chorobách, což se odráží v omezeném přístupu k péči zejména pro rizikové skupiny obyvatelstva, jako jsou uživatelé drog, lidé s abúzem alkoholu nebo s obezitou. Onemocnění jater je často chybně vnímáno jako nemoc způsobená nadužíváním alkoholu nebo drog, což vede k hanbě a izolaci pro osoby s tímto onemocněním. Mylné předsudky mohou také způsobit neochotu vyhledat lékařské ošetření nebo sdělit diagnózu okolí. Chybné představy, že onemocnění jater je nakažlivé, a sociální ostrakizace v některých kulturách ke stigmatizaci jen přispívají. Překonání stigmatu je proto zásadní pro zlepšení přístupu k péči a prosazování zdravotních politik.

Sdílejte článek

Doporučené

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.