Přeskočit na obsah

Světový den zdraví jater podněcuje zlepšení zdravotní politiky

játra
Ilustrační foto: Shutterstock

Evropská asociace pro studium jater (EASL) spolu s dalšími světovými společnostmi zabývajícími se léčbou jaterních onemocnění vyzývají Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby podpořila vznik Světového dne jater.

Mezinárodní dny zdraví hrají zásadní roli při zvyšování povědomí o hlavních zdravotních problémech. Světový den jater se snaží podporovat preventivní kampaně, zlepšovat screeningové strategie a zvyšovat dostupnost včasné a účinné léčby. Iniciativa je krokem k překlenutí propasti mezi zdravotními potřebami obyvatelstva a prioritami tvůrců politik. „Naším cílem v EASL je podpořit Světový den jater při zvyšování povědomí o zdraví jater, při vzdělávání lidí o rizikových faktorech, jako je virová hepatitida, a vyzvat mezinárodní společenství, aby tuto oblast uznalo jako globální zátěž vyžadující celosvětovou solidaritu,“ říká Thomas Berg, generální tajemník EASL.

V letošním roce jednotlivé asociace rozšiřují tuto iniciativu na mezinárodní hnutí s cílem zlepšit povědomí o zdraví jater. Spolupráce se zúčastněnými stranami by v konečném důsledku měla vést i ke snížení celosvětové socioekonomické zátěže, která je s těmito chorobami spojena.

Kampaň ke Světovému dni jater bude probíhat po dobu tří let. V roce 2023 se zaměří na zvýšení veřejného povědomí o onemocněních jater a prolomení stigmatu s nimi spojeného. V roce 2024 bude cílit na hledání řešení a zapojení všech příslušných zúčastněných stran k realizaci konkrétní činnosti, jako jsou vzdělávací programy na míru. V roce 2025 budou předloženy konkrétní návrhy ke společnému řešení těchto problémů.

Játra jsou pozoruhodný orgán vykonávající více než 500 funkcí. Přestože celosvětově postihují nemoci jater 844 milionů lidí a způsobují 2 miliony úmrtí ročně, jsou v globální agendě zdraví často přehlíženy. Nealkoholické ztučnění jater (NAFLD), které postihuje až 25 procent lidí na celém světě a souvisí s rostoucí obezitou a diabetem, bylo vyloučeno z globálních akčních plánů WHO pro neinfekční onemocnění. Rostoucím celosvětovým problémem je také karcinom jater s odhadovaným počtem 905 677 případů v roce 2020. Další zdravotní výzvu představuje virová hepatitida s úmrtností nyní převyšující mortalitu na HIV/AIDS.

Existující stigma vytváří překážky pro povědomí o těchto chorobách, což se odráží v omezeném přístupu k péči zejména pro rizikové skupiny obyvatelstva, jako jsou uživatelé drog, lidé s abúzem alkoholu nebo s obezitou. Onemocnění jater je často chybně vnímáno jako nemoc způsobená nadužíváním alkoholu nebo drog, což vede k hanbě a izolaci pro osoby s tímto onemocněním. Mylné předsudky mohou také způsobit neochotu vyhledat lékařské ošetření nebo sdělit diagnózu okolí. Chybné představy, že onemocnění jater je nakažlivé, a sociální ostrakizace v některých kulturách ke stigmatizaci jen přispívají. Překonání stigmatu je proto zásadní pro zlepšení přístupu k péči a prosazování zdravotních politik.

Sdílejte článek

Doporučené