Přeskočit na obsah

Telemedicína a Telemedpointy se prezentovaly v Ostravě

tablet, e-health
Foto: shutterstock.com

Ve Fakultní nemocnici Ostrava proběhl první ročník Dne zdraví na dálku. Akce měla odborný program i část pro laiky, kde se představovaly možnosti jednotlivých projektů. Ve FN Ostrava funguje od loňského ledna Centrum telemedicínských služeb, které pomáhá pacientům a lékařům při využívání služeb dálkového měření a sledování pacientů s technickou stránkou věci. Jak uvedla v tiskové zprávě FN Ostrava, přítomní se shodli, že taková centra telemedicínských služeb mají smysl a jejich rozvoj je důležitý pro klinickou aplikaci telemedicínských postupů používaných pro podporu diagnostických a léčebných metod.

„Pacienti, kteří jsou zapojeni do projektu telemedicíny a jsou se svým ošetřujícím lékařem v kontaktu na dálku pomocí moderních mobilních technologií, mají už více než rok a půl k dispozici technickou pomoc a podporu v Centru telemedicínských služeb v pavilonu L naší nemocnice. Na vzniku centra se v lednu 2020 vedle FN Ostrava spolupodílel Ústav vývoje a klinických aplikací a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. V současné době jsme schopni přenášet, zobrazovat a vyhodnocovat pacientův krevní tlak, saturaci krve kyslíkem a puls, dechové funkce, koncentraci cukru v krvi, srdeční aktivitu, teplotu a hmotnost,“ popsal možnosti, jaké centrum pacientům ve FN Ostrava nabízí, její ředitel Jiří Havrlant.

Novým projektem, který se v regionu rodí, je zavedení Telemedpointů. Během Dne zdraví na dálku proběhlo jednání o tom, kde by tato kontaktní telemedicínská místa mohla vzniknout, a především jak zajistit jejich fi nancování. Myšlenka zvýšit v odlehlých obcích dostupnost zdravotních služeb pomocí vybavení, které pacientům umožní změřit si některé fyziologické funkce a výsledky zaslat lékaři, má dlouhodobě podporu Moravskoslezského kraje. Aktuálně se připravuje memorandum mezi zúčastněnými stranami, které by mělo vyjasnit organizaci a podmínky projektu včetně jeho fi nancování. Pokud se najde shoda na konkrétním řešení, první Telemedpointy by se mohly ustavit příští rok.

Se zaváděním jednotlivých telemedicínských řešení v regionu pomáhá podporou pilotních projektů RBP zdravotní pojišťovna. Zdravotní pojišťovny telemedicínské výkony standardně až na výjimky nehradí, to by se ale do budoucna mělo změnit. Pracuje na tom pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví i pracovní skupina ustavená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Hledají mechanismus, jak hodnotit přínos a jak stanovit úhradu telemedicínských projektů. „VZP vnímá velmi rychlý rozvoj v oblasti telemedicíny a využití nejmodernějších technologií při poskytování zdravotní péče. Je naší prioritou připravit podmínky pro co nejrychlejší vstup telemedicínských řešení do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění, s cílem zvýšit kvalitu zdravotní péče pro naše klienty a zároveň zvýšit efektivitu celého systému,“ uvedl v Ostravě ředitel Kabátek.

Během konference se prezentovaly telemedicínské projekty nejen z moravskoslezského regionu. Například FN Ostrava uvádí, že ze 74 hematoonkologických pacientů, léčených v této nemocnici, bylo u 28 dálkovým monitoringem zachyceno zhoršení zdravotního stavu, a jejich léčba tak mohla být včas zahájena. Díky tomu došlo ke zkrácení doby hospitalizace o 40 procent a fi nanční úspora na léčbu jednoho pacienta představovala částku 48 000 korun. U 13 pacientů pak hospitalizace nebyla nutná vůbec a jejich stav se řešil vzdálenou úpravou medikace, případně ambulantním ošetřením.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené