Přeskočit na obsah

Účinky vazopresinu a metylprednizonu při nemocniční oběhové zástavě

resuscitace
Foto: shutterstock.com

Management péče o pacienty se srdeční zástavou v nemocničním prostředí vychází z principů rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Podání dalších léků kromě adrenalinu a amiodaronu zůstává dosud kontroverzní. Skupina dánských autorů proto provedla multicentrickou, dvojitě zaslepenou, randomizovanou studii, ve které celkem 500 pacientů s nemocniční zástavou aplikovali kromě standardní léčby buď 20 IU vazopresinu a 40 mg metylprednizonu nebo placebo, a to vždy po každém podání adrenalinu. Průměrný věk pacientů dosáhl 71 let, z toho 64 procent byli muži. Léky byly podávány po maximální dobu čtyř cyklů.

Návrat spontánní cirkulace byl pozorován u 42 procent pacientů v aktivní větvi, ve srovnání s 33 procenty na placebu, a léčba se tak ukázala jako superiorní z hlediska primárního sledovaného parametru. Na druhou stranu bez statisticky významného rozdílu vyšly sekundární sledované cílové ukazatele: 30denní mortalita (9,7 % vs. 12 %) a uspokojivý neurologický výsledek ve stejném časovém období, hodnocený jako Cerebral Performance Category 0 nebo 1 (7,6 vs. 7,6 %). Klinický benefit z uvedené léčby je tudíž nejistý.

Zdroj: Andersen LW et al. Effect of Vasopressin and Methylprednisolone vs Placebo on Return of Spontaneous Circulation in Patients With In‑Hospital Cardiac Arrest. JAMA [online]. 2021;326(16). doi:10.1001/jama.2021.16628.

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…