Přeskočit na obsah

Udržitelný rozvoj zdravotnictví v postpandemické éře

Dr. Hsueh Jui‑yuan, ministr zdravotnictví a sociálních
Dr. Hsueh Jui‑yuan, ministr zdravotnictví a sociálních věcí, Čínská republika (Tchaj‑wan)

Svět vstupuje do čtvrtého roku pandemie covidu‑19 a situace se postupně zlepšuje. Většina omezení na hranicích byla zrušena a způsob řízení ve zdravotnictví se přesunul od reakce na pandemii směrem k postpandemickému zotavení. Země po celém světě zintenzivnily úsilí o zajištění veřejného zdraví a blahobytu pro všechny a o další realizaci cílů udržitelného rozvoje OSN, jejichž plnění bylo pandemií ovlivněno.

Tchaj‑wan plně podporuje cíle udržitelného rozvoje v oblasti zdraví stejně jako „triple billion“ cíle Světové zdravotnické organizace. Tchaj‑wan se totiž zavázal k budování odolnějšího a spravedlivějšího dodavatelského řetězce zdravotnických služeb, k udržení inkluzivního a spravedlivého systému všeobecného zdravotního pojištění a k poskytování prevence a léčby nemocí prostřednictvím robustního systému primární zdravotní péče. Tchaj‑wan je ochoten a schopen podělit se o své zkušenosti s vytvářením meziodvětvového, inovativního a na člověka zaměřeného přístupu ke zdraví, aby pomohl mezinárodnímu společenství pracovat na realizaci cílů udržitelného rozvoje týkajících se zdraví a blahobytu.

Během pandemie covidu‑19 Tchaj­‑wan účinně zmírnil šíření nemoci, přičemž využil svůj komplexní systém veřejného zdravotnictví, dobře vyškolený protipandemický personál a systémy epidemiologického dozoru, šetření a analýzy. Tchajwanský model protipandemické reakce zahrnoval mechanismy včasného nasazení a rychlé reakce. Další opatření zahrnovala politiku hraničních kontrol, koordinovanou distribuci zdravotnických zdrojů a systém převozu pacientů s cílem zabránit šíření pandemie a omezit její šíření v době, kdy nebyly k dispozici vakcíny a antivirotika.

Tchajwanci sehráli klíčovou roli v úspěchu tchajwanského modelu boje proti pandemii tím, že používali respirátory, dodržovali sociální odstupy, vyhýbali se přeplněným místům, dodržovali karanténní předpisy a nechali se očkovat. Ve srovnání s 38 členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Singapurem má Tchaj‑wan šestý nejnižší počet úmrtí na covid‑19. Tchaj­‑wan je také na čtvrtém místě v míře pokrytí alespoň jednou dávkou vakcíny proti covidu‑19 a na třetím místě v počtu podaných posilujících dávek vakcíny.

Zajištění zdraví pro všechny

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace v loňském roce stanovil pět priorit pro následujících pět let. Patří mezi ně podpora zdraví, poskytování zdravotních služeb, ochrana zdraví, podpora pokrokurealizace. Kromě toho Světová zdravotnická organizace vydala publikaci Dosažení blahobytu. Závazek usilovat o zdraví pro všechny je dále demonstrován návrhem globálního rámce pro začlenění blahobytu do veřejného zdraví s využitím přístupu podpory zdraví.

Tchaj‑wan zavedl systém všeobecného zdravotního pojištění v roce 1995. Od té doby vláda pokračuje v zajišťování prevence nemocí a poskytování zdravotních služeb tak, aby lidé všech věkových kategorií mohli využívat svého práva na zdraví. Tchajwanské zdravotnictví nabízí prenatální prohlídky, screening těhotenské cukrovky, testování anémie a tři ultrazvuková vyšetření s cílem snížit rizika těhotenství a podpořit zdraví matek a dětí. S cílem pomoci neplodným párům a snížit finan­ční zátěž spojenou s oplodněním in vitro vláda nadále rozšiřuje dotované programy léčby neplodnosti. Tchaj‑wan se rovněž snaží vytvořit prostředí příznivé pro kojení a poskytovat preventivní pediatrickou zdravotní péči a zdravotní výchovu.

Tchaj‑wan navíc zavedl řadu programů prevence a léčby nepřenosných nemocí. Například programy zaměřené na chronická metabolická onemocnění pomáhají rizikovým skupinám a poskytují služby, jako je poradenství v oblasti stravování a cvičení, jakož i informace o odvykání kouření a žvýkání betelových ořechů, aby lidé mohli převzít kontrolu nad svým zdravím. Tyto iniciativy zlepšují život a snižují výskyt vysokého krevního tlaku, vysoké koncentrace cholesterolu a vysoké koncentrace cukru v krvi, které často vedou k chronickým onemocněním. Tchaj‑wan také podporuje celosvětový boj proti rakovině a cíl Světové zdravotnické organizace snížit do roku 2025 úmrtnost na rakovinu o 25 procent. V souladu s iniciativou Světové zdravotnické organizace zaměřené na boj s rakovinou děložního čípku Tchaj‑wan dotuje vyšetření děložního čípku a očkování proti lidskému papilomaviru. Vakcíny proti HPV jsou od roku 2018 podávány studentkám ve věku 12 až 15 let. Do prosince 2022 bylo dosaženo 92,1% pokrytí.

Inovativní technologie a všeobecné zdravotní pojištění

Tchajwanské národní zdravotní pojištění (NHI) je ukázkovým příkladem univerzálního zdravotního pojištění, které nabízí finanční ochranu a přístup k široké škále základních služeb. Pandemie covidu‑19 pomohla mezinárodnímu společenství uvědomit si význam regionální spolupráce a digitalizace ve zdravotnictví. Tchaj‑wan se zavázal podporovat digitální zdravotnictví a inovace s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotnických služeb, včetně plánů na program NHI nové generace. Tchaj‑wan zavedl inovativní zdravotnické služby, využívá konzultace v reálném čase na dálku pro pacienty žijící v odlehlých oblastech a na odlehlých ostrovech a vyhodnocuje možnost využití umělé inteligence a dalších nových technologií. Během pandemie vydal Tchaj‑wan 13 vývozních licencí pro svůj bylinný přípravek NRICM101 (Taiwan Chingguan Yihau), aby pomohl zemím v regionu v boji proti pandemii. Tchaj‑wan v současné době zavádí preventivní opatření pro období po pandemii, jako je posílení domácí výroby kritických léčiv a aktivních farmaceutických složek, aby se předešlo budoucímu nedostatku léčiv. Tchaj‑wan si uvědomuje, jak důležitá je spolupráce s mezinárodním společenstvím, a proto bude dále sdílet inovativní technologie a osvědčené postupy s partnery po celém světě tak, aby se posunulo všeobecné zdravotní pokrytí.

Tchaj‑wan může pomoci a pomáhá

Tchaj‑wan nebyl na Světové zdravotnické shromáždění pozván od roku 2017. Nyní, kdy pandemie covidu‑19 ustupuje a dialog o posílení zdravotních systémů na celém světě nabírá na obrátkách, by Tchaj‑wan neměl být ponechán stranou. Tchaj‑wan může pomoci a jeho začlenění by učinilo svět zdravějším, udržitelnějším a spravedlivějším.

Tchaj‑wan naléhavě vyzývá WHO a všechny zúčastněné strany, aby podpořily začlenění Tchaj‑wanu do Světového zdravotnického shromáždění z pozice pozorovatele, ale také jako plnohodnotného účastníka zasedání, mechanismů a činností Světové zdravotnické organizace. Tchaj‑wan bude i nadále spolupracovat se zeměmi z celého světa, aby přispěl k zajištění základního práva na zdraví, které je zakotvené v Ústavě Světové zdravotnické organizace. V duchu cílů udržitelného rozvoje by žádná země neměla zůstat pozadu – zejména ne Tchaj‑wan, který významně přispěl k celosvětovému veřejnému zdraví.

Sdílejte článek

Doporučené