Přeskočit na obsah

Úhrada videokonzultací i po krizi

Praktičtí lékaři mohou vykázat videokonzultaci jen u svých registrovaných pacientů, ambulantní specialisti pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické vyšetření.

Výkon je kalkulován na 15 minut času lékaře se specializovanou způsobilostí. Provede se, pokud není nutná nebo možná osobní návštěva ze závažných důvodů. Zápis do zdravotnické dokumentace pacienta musí obsahovat důvod upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou. Videokonzultaci může iniciovat jak pacient, tak lékař. Výkon nelze použít v případě preventivní prohlídky.

„Během pár let věřím, že si řada lékařů nastaví kromě standardních ordinačních hodin i ordinační hodiny pro online pacienty a půjde o běžnou věc,“ uvedl Martin Balada, výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Vzdálené konzultace mají dostat také jasné odborné mantinely. „Připravujeme doporučený odborný postup, abychom těmto službám dali formu. Inspirací nám jsou zkušenosti z Německa, kde je telemedicína již uzákoněná,“ uvedl podle ČTK předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Svatopluk Býma.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…