Přeskočit na obsah

Ultrazvuk nám u hemofiliků pomáhá odhalit neviditelné problémy

hemofilické oddělení
Foto FN Ostrava

Alespoň jednou za rok projde většina pacientů Hemofilickém centra komplexní péče při Fakultní nemocnici Ostrava ultrazvukovým vyšetřením kloubů. Tzv. roční screening může odhalit problém i u zdánlivě zdravých kloubů, říká vedoucí lékařka centra MUDr. Radomíra Hrdličková.

Pravidelné kontroly nebolestivých kloubů jsou podle ní možné i díky tomu, že ultrazvuk je přímo v hematologické ordinaci a není nutné o ně žádat vytížené radiodiagnostické pracoviště.

„Při ročním screeningu vyšetřujeme všechny klouby. I ty, které pacient nevnímá jako problémové nebo které by neodpovídaly běžné definici tzv. cílového kloubu,“ popisuje MUDr. Hrdličková. „Jsme díky tomu schopní odhalit problém tam, kde se kloub třeba i zkušenému fyzioterapeutovi jeví jako zdravý. Na ultrazvuku však poznáme, že se něco děje, vidíme první známky postižení,“ dodává.

Kromě pravidelných screeningových kontrol využívají v ostravském hematologickém centru ultrazvuk pro vyšetření kloubů, u nichž existuje podezření na krvácení a ke kontrolám problémových kloubů. „Kloubní systém hemofiliků může být postižen stejnými diagnózami jako běžná populace, například revmatoidní artritidou, psoritickou artritidou a dalšími. Zobrazení ultrazvukem v tomto případě pomáhá odhalit skutečnou příčinu bolesti a slouží i k ujištění pacienta, že není nutné přistoupit k léčbě nákladnými faktory a daleko větší efekt může mít zásah revmatologa,“ podotýká MUDr. Hrdličková.

Sdílejte článek

Doporučené