Přeskočit na obsah

V investicích do výzkumu české podniky přešlapují

iStock-857037640
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Maďarský firemní výzkum a vývoj v oblasti zdraví během posledních deseti let posílil na víc než dvojnásobek, polský na trojnásobek, zatímco v Česku jen o čtyřicet procent.

Zatímco obecně počet podniků, které se v Česku věnují výzkumu a vývoji, roste, pro podniky v oblasti zdraví to neplatí. Uvádí to Marek Štampach z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Českého statistického úřadu ve svém článku v časopise Statistika a my.

Výzkumníci sledovali aktivity podniků ve čtyřech odvětvích: především ve výrobě farmaceutických přípravků, dále ve výrobě lékařských a dentálních nástrojů a pak také ve dvou z hlediska výzkumu a vývoje v ČR méně významných odvětvích, ve výrobě ozařovacích a elektroléčebných přístrojů a v odvětví zdravotní péče, což jsou soukromá zdravotnická zařízení. Zdravotnický výzkum a vývoj mohou dělat i další podniky, zejména výzkumné organizace, těmi se ale výzkum nezabýval, v datech by bylo složité oddělit zdravotnický výzkum a výzkum v jiných oborech.

„Celkový počet podniků provádějících v Česku výzkum a vývoj (VaV) sice kontinuálně roste, jen mezi lety 2015 a 2022 se jejich počet navýšil přibližně o 600, v případě oblasti zdraví ale tento trend neplatí. Zde se naopak počet podniků provádějících VaV ve stejném období snížil z 83 na 73 podniků,“ uvádí statistik.

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru v odvětvích souvisejících se zdravím ve státech střední Evropy (mil. eur)Nejenže se snížil počet podniků, které se věnují zdraví a investují do výzkumu a vývoje, ale zároveň jen velmi pomalu rostou celkové výdaje na výzkum a vývoj ve zdravotních odvětvích. „Výdaje na VaV podniků ve sledovaných čtyřech odvětvích vzrostly z 1,4 mld. Kč v roce 2010 na 2 mld. Kč v roce 2022. Nárůst o 40 procent za 12 let však není nikterak výrazný. Pro srovnání: celkové výdaje na VaV v podnicích v Česku za zmíněné období vzrostly o 185 procent z 30 na 85,6 mld. Kč,“ píše Štampach.

Jinde ve střední Evropě se podnikový výzkum v oblasti zdraví zejména zásluhou farmaceutického průmyslu rychle rozvíjí. Česko a Slovensko však stojí stranou, uvádí Štampach. V desetiletém období 2011 až 2021 se výdaje na VaV zdravotnických firem v zemích střední Evropy výrazně navýšily s výjimkou Česka a Slovenska. Lídrem středoevropského regionu je Německo. Dále je zdravotnický podnikový výzkum významný v Rakousku, ale také v Maďarsku. „V roce 2021 v Maďarsku podíl zdravotnického VaV tvořil dokonce 26 procent výdajů na VaV celého podnikatelského sektoru, tedy nejvíce v celé Evropské unii. Nezanedbatelnou úlohu má farmaceutický průmysl taktéž v Polsku,“ uvádí se v článku.

Doporučené