Přeskočit na obsah

V porodnicích chybí 200 lékařů, nahrazují je porodní asistentky

Zkušených porodníků se v nemocnicích začíná nedostávat. Podle kvalifikovaného odhadu Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků, jež provedla průzkum v českých nemocnicích, celkově chybí více než dvě stě prorodníků.

"V průměru chybí dva porodníci na jednu nemocnici," uvedl pro Lidové noviny primář gynekologicko-porodnického oddělení příbramské nemocnice Petr Chudáček, který průzkum připravil.

Třináct procent pracovišť dokonce pokládá personální situaci za kritickou a více než polovina oslovených zařízení považuje situaci za hraniční.

Průzkumu se účastnilo zhruba sedmdesát procent všech nemocnic v ČR.

"Pracovat v lůžkových zařízeních ztratilo na atraktivitě. Proti práci v ambulantní sféře se rozevřely nůžky v příjmech a charakteru práce. Nejsou tam noční služby a velké stresy, kdy třeba rodí během noci dvacet žen," vysvětlil pro LN důvody úbytku porodníků předseda České gynekologické a porodnické společnosti Jaroslav Feyereisl, který je současně ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze.

Ani této nejznámější české porodnici se personální problémy nevyhnuly. "Momentálně máme stabilizované období, ale ještě před třemi měsíci jsme se potýkali s nedostatkem lékařů," přiznal Feyereisl. Do ambulantní sféry přecházejí hlavně starší lékaři. 

Zčásti se na nedostaku lékařů podílí i feminizace oboru. Velkou motivací k přestupu do ambulantní sféry jsou i peníze. Jestliže si zkušení porodníci přijdou na v průměru kolem sedmdesáti tisíc měsíčně, v ambulanci si mohou vydělat za méně času mnohem více. 

V zemi působí téměř 1400 praktických gynekologů, na jednoho připadá přes tři tisíce pacientek. I když síť není rovnoměrně rozložená, je velmi hustá.

"Z mezinárodního srovnání vyplývá, že počet ambulantních gynekologů je v ČR výrazně nad průměrem států OECD," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. V posledních letech odborníky odčerpává i nový fenomén – centra asistované reprodukce. 

Průzkum potvrdil, že ve třetině pracovišť chybí především atestovaní specialisté. Třetina pracovišť hlásí nedostatek všech lékařů. "V nemocnicích zůstávají jen ti, které práce opravdu baví. I mnozí z nich si přivydělávají v ambulancích," doplnil Chudáček.

Více než třetina lékařů má v lůžkových zařízeních zkrácené úvazky. Každý čtvrtý lékař fakultních nemocnic má i privátní úvazek.

Nedostatek porodníků však není zatím tak citelný, jak by mohl být. Je totiž kompenzován porodními asistentkami, které mohou vést fyziologické porody. Navíc část ženy upřednostňuje alternativní porod.

V r. 2014 bylo v ČR 92 porodnických pracovišť. Síť je třístupňová, vedle běžných porodnic ji tvoří 25 perinatologických center pro péči od 28. týdne těhotenství do sedmého dne života novorozence. Z nich 12 poskytuje péči intenzívní a 13 na přechodu mezi péčí intenzivní a běžnou, řekl ČTK vědecký sekretář České gynekologické a porodnické společnosti Petr Velebil.

Nedostatek porodníků v ČR pomáhají podle prezidenta ČLK Milana Kubka řešit hlavně porodníci ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského svazu. Porodníci podle něj chybějí hlavně proto, že jde o obor velmi rizikový, narůstají soudní spory. "Všichni automaticky předpokládají, že z porodnice odejde zdravá maminka a zdravé dítě. Komplikace u porodu ale nelze nikdy vyloučit, proto lékaři raději volí obor gynekologie, kde takové riziko není," řekl Kubek ČTK.
 

Porodníci podle dat z ÚZIS

Podle informací ÚZIS zůstává průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen dlouhodobě stabilní. Celkový počet ošetření na jednoho lékaře se stejně jako počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře snížil.  V roce 2013 bylo v ČR evidováno 106 516 porodů a  175 275 gynekologických operací.

Podle statistických dat ÚZIS za rok 2013 připadají na 10 tisíc žen  dlouhodobě přibližně 3 lékaři gynekologové. Tento počet se od roku 2003 mírně zvyšuje, z 2,9 lékařů na 10 tisíc žen v roce 2003 na 3,1 lékařů na 10 tisíc

žen v roce 2013. Nejvyšší dostupnost gynekologické péče je tradičně v Hl. městě Praze (5,3 lékařů gynekologů na 10 tisíc žen), nejméně pak, stejně jako v předchozím roce, v Pardubickém kraji (2,2 lékařů gynekologů na 10 tisíc žen).

V roce 2013 bylo celkem ve všech gynekologických ambulancích vykázáno 1 640,6 lékařů a 2 021,4 samostatných zdravotnických pracovníků nelékařů, pracujících bez odborného dohledu (ZPDB 1 ), jedná
se o průměrné roční přepočtené počty pracovníků (úvazků). Tito pracovníci v roce 2013 provedli 10 005 495 ošetření (vyšetření), 23,3 % z toho byly preventivní prohlídky.

Na jeden úvazek lékaře připadalo v průměru 6 098,6 ošetření a 2 727,6 registrovaných pacientek. Oba tyto počty se v průběhu posledních jedenácti let snižují.

Nejvíce vyšetření a nejvíce registrovaných pacientek na jeden úvazek lékaře připadá v Libereckém kraji (8 699,2 ošetření a 3 538,3 registrovaných pacientek) a Pardubickém kraji (7 215,1 ošetření a 3 675,5 registrovaných pacientek na 1 úvazek lékaře).

Naopak nejmenší počet ošetření a registrovaných pacientek připadajících na jeden úvazek lékaře byl v roce 2013 zaznamenán v Praze (4 963,9 ošetření a 1685,7 registrovaných pacientek). Tyto počty jsou přímo úměrné počtu žen v kraji a nepřímo úměrné počtu lékařů gynekologů.

Jan Činčura, www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené