Přeskočit na obsah

V těchto dnech padne rozhodnutí o propojení VZP a IZIP

Jaké jsou v současné době majetkové vztahy Všeobecné zdravotní pojišťovny a IZIP? Některé zdroje uvádějí, že se pojišťovna chystá odkoupit 5 procent akcií IZIP. Jiné naopak píší o tom, že odkup akcií už proběhl…

Na jaře jsme s VZP podepsali Memorandum o porozumění, kde jsme se shodli na tom, že se pojišťovna a IZIP majetkově propojí. A VZP získá za dále stanovených podmínek majetkovou účast v IZIP. Na základě této smlouvy proběhl první odkup akcií. VZP si za nominální hodnotu koupila 5 procent akcií IZIP od současných akcionářů. Akcionáři své podíly ponížili stejnoměrně ve prospěch akcionáře VZP. V tuto chvíli VZP drží 5 procent akcií. Hodnota této transakce byla 120 tisíc korun a dále jednáme o tom, za jakých podmínek převedeme na VZP další majetkový podíl.

Když jsme se v říjnu ptali členů správní rady VZP, o rozhodnutém odkupu akcií rozhodně nevěděli. Naopak nám sdělili, že dříve, než propojování odsouhlasí, chtějí mít na dostatek informací o funkčnosti a smysluplnosti IZIP.  Ve skutečnosti tedy je už rozhodnuto.

Správní rada toto nerozhoduje. Pokud já vám, tak za VZP jedná ředitel. On je statutární orgán a on rozhoduje.

Takže stanovisko správní rady k majetkovému podílu VZP nemá žádný význam.

Není to tak, že její názor nemá žádný význam, určitě její názor je důležitý. Je potřeba, aby správní rada vzala na vědomí, že tady probíhá nějaké majetkové vyrovnání. Ale nikoliv ve chvíli, kdy objem transakce je velmi nízký, tedy 120 tisíc korun.

Nejde o nominální hodnotu akcií, ale o závazky VZP, která tímto propojením s IZIP na sebe vezme. Veřejnost nebyla informována o tom, že nějaký odkup vůbec začal.

Za to nemůžeme, že to veřejnost neví. My se snažíme komunikovat celou záležitost velmi transparentně a o jednotlivých krocích pravidelně informujeme.

Jak jsou na tento pětiprocentní odkup navázány další podmínky? V memorandu se píše, že v druhé vlně dojde k odkupu akcií v hodnotě 35 procent, přičemž cena akcií už nemá být nominální, ale tržní.

Mezitím, co byla tato dohoda byla podepsána, došlo k ocenění společnosti IZIP. Objednali jsme si audit, ve kterém bylo zjištěno, že hodnota společnosti IZIP se pohybuje od 1.5 do 3 miliardy korun. Po těchto zjištěních jsme znovu vstoupili do jednání s VZP. Pojišťovna samozřejmě nedisponuje miliardou korun, kterou by mohla investovat do třetiny společnosti IZIP. Dohodli jsme se na jiných podmínkách, za kterých VZP nabude akcie společnosti IZIP. Pojišťovna bude nabývat akcie IZIP dále za nominální hodnotu, a to až do zmíněné výše třetiny společnosti. Současně s tímto pětiprocentním převodem akcií bychom na VZP převedli 30 procent hlasovacích práv. VZP dnes disponuje velice silným hlasem, de facto blokační minoritou v oblastech definovaných v memorandu.

A ani k tomuto kroku nepotřebujete rozhodnutí správní rady?

Management IZIP i VZP s touto transakcí  souhlasí. V tuto chvíli by bylo vhodné, aby správní rada toto vzala na vědomí a pověřila pana ředitele Horáka, aby celou tuto transakci dokončil.

Takže potřebuje VZP k této transakci schválení správní rady?

Potřebuje. Je třeba, aby tuto transakci vzala správní rada VZP na vědomí. Což znamená, že ji musí schválit většina správní rady. Pro tuto transakci musí hlasovat 16 členů rady – tedy nadpoloviční většina z 30 lidí.

K odkupu pětiprocentního podílu pojišťovna tento souhlas nepotřebovala, v tomto případě už ano?

Tentokrát jde o strategickou záležitost, propojování dvou společností. Už se nejedná o pět procent, ale o třetinu. Jde o zodpovědnost akcionáře, majitele. Nyní VZP pouze nakupuje a čerpá služby, které poskytuje soukromá společnost. Ve chvíli, kdy dojde k majetkovému propojení, tak ta zodpovědnost je daleko vyšší.

Pokud vím, tak na programu dalšího zasedání správní rady VZP má být právě budoucnost vztahů pojišťovny a IZIP. Rada má jednat na konci listopadu, takže právě nyní…

Ano. Toto rozhodnutí by mělo  proběhnout právě v těchto dnech. Neočekáváme, že by správní rada nevzala na vědomí takto pro pojišťovnu výhodné řešení.

Nerozlučné propojování pojišťovny a IZIP už ale stejně začalo. Ředitel VZP rozhodl o integraci obou webů. Pojišťovna předá svůj web do správy IZIP. Všechna data pojišťovny budou ve správě IZIP.  K rozhodnutí o tomto propojení přitom opět došlo bez vědomí rady a veřejnosti…

Je tomuto trošku jinak. Dohodli jsme se s VZP, že využijeme kapacity společnosti IZIP a poskytneme tuto službu pojišťovně, a to bezúplatně jako součást již probíhajícího plnění kontraktu, který již mezi IZIP a VZP probíhá. Součástí této služby není žádné předávání dat VZP do prostředí IZIP…

Co tedy znamená termín – „převedení obsahu veřejného webu VZP“?

Co to je obsah veřejného webu? To obnáší, že VZP má mořského koníka a tak dále. To nejsou žádná data pojišťovny.

Jaká data tedy budete převádět? Jak byste to definoval?

My poskytujeme pojišťovně prostředí, ve kterém je možné provozovat aplikace, jejichž uživatelským rozhraním je nějaká veřejná webová aplikace. My nikdy nebudeme plnit obsah stránek, to si vždycky bude zajišťovat pojišťovna. I data, která budou na webu dostupná, si bude plnit, spravovat a vlastnit VZP. My pouze poskytneme infrastrukturu, na které bude stránka www.vzp.cz dostupná.

To rozhraní obou webů VZP i IZIP bude ale společné?

Ano.

Takže je to integrace obou webů se všemi daty.

Není to integrace. Je to stejné, jako když telefonujete. Také posíláte smsky, které jsou zpracovány nějakou infrastrukturou, nikdo je nečte. Operátoři zajišťují nějakou službu, ale dovnitř do obsahu komunikace nenahlížejí. Stejnou formou my dneska zajišťujeme službu veřejného webu VZP. My jen poskytujeme službu, nebudeme pracovat s daty, ta budou plně pod kontrolou VZP. Zatímco dosud zajišťovala provoz portálu, tuším, firma Unisys, tak ji nahradí  IZIP. Jedna komerční společnost vystřídala druhou společnost.

Pokud jde o tak bezvýznamnou událost, jak si vysvětlujete, že po zveřejnění tohoto faktu, byli oslovení členové správní rady velmi překvapení? A o tomto kroku nevěděl podle svých slov ani náměstek MZ pro elektronizaci Jiří Schlanger?

To se musíte zeptat jich, proč jsou překvapení. Když s nimi hovořím já, tak překvapení nejsou. S náměstkem Schlangerem se setkávám velmi často a o všech těchto věcech je informován.

Nicméně nám uvedl, že s tímto dokumentem seznámen nebyl, že o něm neví. Neví o něm ani členové správní rady…

Já se přiznám, že nevím, proč by správní rada, která má určitě na starosti důležitější věci, měla řešit to, jestli webovou aplikaci VZP, bude provozovat firma A nebo B nebo C. To, že nechá VZP svůj portál spravovat firmě IZIP, je jen přirozeným vývoje věcí, které se staly až dosud. Navíc pojišťovnu nebude tento krok stát žádné peníze. Hodnota tohoto plnění je nula.

Nejde o výdaje na správu portálu. Jde o to, že pokud se integrují oba portály v jeden, dochází k postupnému propojování obou institucí.  A to bez posvěcení kontrolních orgánů pojišťovny a bez vědomí veřejnosti.

Já se na to dívám z druhé strany. Já jsem akciová společnost, mám skvělý produkt, který je oceněný jako nejlepší na světě. Mám 2.5 milionů uživatelů, mám tržní hodnotu tři miliardy. Proč já bych měl chtít od nějaké Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby za každou cenu, de facto zadarmo vzala třetinu akcií? Ten záměr je úplně opačný. Ten, kdo tu chce nějaký podíl ve společnosti, je VZP. Ať pojišťovna VZP přijde s nějakým návrhem výhodným pro obě strany. Jestli pojišťovna chce získat nějaký podíl v IZIP, tak za to musí zaplatit. Je alternativa, že si žádný podíl nekoupí a bude nadále čerpat jen služby. To nám nevadí. Je zájmem VZP a vámi tolikrát skloňované správní rady, aby nějakým způsobem tu současnou situaci posunula ve prospěch VZP.

Takže dokážete jednoznačně říci, že propojením obou webů nebude mít společnost IZIP přístup k citlivým datům o pojištěncích VZP…

Tento přístup nemáme.

A nebudete mít?

Nebudeme.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Kolik peněz stál provoz IZIP a kolik dokáže IZIP našemu zdravotnictví ušetřit? Jakou hodnotu má IZIP ve skutečnosti? Čtěte na webu Medical Tribune v průběhu týdne.

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené