Přeskočit na obsah

Vědci z CEITEC VUT a FN Brno představili kostní lepidlo

Dlouhodobý projekt, který má na konci vyvinout kostní adhezivum, mají na starost lékaři z FN Brno pod vedením MUDr. Milana Krtičky a tým CEITEC doc. Lucy Vojtkové.

Jak uvádí FN Brno v tiskové zprávě, výhodou lepidla je schopnost slepit kostní úlomky, podpořit hojení zlomeniny a za čas se vstřebat. Kostní lepidlo musí splňovat řadu nároků. Nesmí být pro organismus a kostní tkáň toxické, ale zároveň musí být vstřebatelné. Mělo by být porézní a podporovat vrůst novotvořené kostní tkáně, jak do lepidla, tak i do fixovaného kostního úlomku. Zároveň by přilnavost kosti k lepidlu natolik dostatečná, aby ani minimální síla nezpůsobila zničení lepeného spoje kostních úlomků.

„Na základě provedeného experimentu si dovolíme tvrdit, že námi testované kostní lepidlo by mohlo být úspěšně použito v klinické praxi k peroperační fixaci malých kostních úlomků u tříštivých zlomenin, což by následně zlepšilo nejen kostní hojení, ale i celkový pooperační průběh. Díky injektabilitě lepidla je také možné uvažovat o perkutánní aplikaci lepidla do místa zlomeniny. Po následném provedení její repozice by mohlo dojít ke zlepšení retence kostních úlomků a pozitivnímu ovlivnění kostního hojení a tím i zkrácení délky fixace u konzervativně léčených zlomenin,“ uvádějí doc. Vojtová a MUDr. Krtička.

Testy proběhly na prasečích stehenních kostech do několika hodin od usmrcení zvířete. Na více než sto stehenních kostech byly utvořeny jednoduché i tříštivé typy zlomenin a kostní úlomky pak byly slepeny. U části vzorků byl lepený spoj doplněn o běžně používanou metodu dlahové osteosyntézy. „Provedené testy prokázaly dostatečné vytvrzení lepidla a také potvrdily schopnost lepidla dostatečně fixovat kostní úlomky,“ uvádí v tiskové zprávě FN Brno.

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené