Přeskočit na obsah

Velká část ambulancí špatně kalkuluje ceny

Soukromé ambulance mnohdy podceňují dodržování pravidel kalkulace cen služeb, které hradí přímo pacienti. Soukromí lékaři, ať už smluvní, nebo nesmluvní, jsou totiž povinni dodržovat při kalkulaci cen pravidla věcného usměrnění cen a vést o tom evidenci. Případné kontrole musí být poskytovatel zdravotních služeb schopen ozřejmit, jak stanovil ceny.

Proti pravidlům hry například je zahrnout do kalkulace náklady, které tam nepatří, nebo to, že ordinace nearchivuje ceníky. Pokuty se pohybují v řádu nižších desítek tisíc korun. Mezi ordinacemi, kam letos finanční kontrola přišla, jsou i dermatologové.

„Podle Cenového věstníku 10/2019 Ministerstva financí ČR došlo k porušení cenových předpisů u zhruba 40 procent kontrolovaných subjektů,“ uvádí Ing. Martina Škrdlantová, jednatelka poradenské společnosti MediGenia.

Podíl poskytovatelů služeb, u kterých kontroloři najdou v oblasti kalkulace cen chyby, je dlouhodobě vysoký. Specializovaný finanční úřad uvádí, že v roce 2016 provedl ve zdravotnictví 81 kontrol, porušení cenových předpisů bylo zjištěno ve 47 případech. V roce 2017 pak proběhlo 79 kontrol a nedostatky byly nalezeny u 36 případů. V roce 2018 bylo při 77 kontrolách nalezeno pochybení ohledně cenových předpisů v 35 případech.

Mezi nejčastější chyby patří to, že vůbec není vedena evidence kalkulace cen. „Podle mých zkušeností je hlavní chybou, že poskytovatelé zdravotních služeb v mnoha oborech nevěnují problematice cenových kalkulací pozornost do té doby, než se jich to konkrétně týká. Může se ozvat nespokojený pacient, případně se ohlásí kontrola a podobně. Při zpracování kalkulací pak obvykle bývá problém v nastavení účetnictví, někdy není snadné dohledat potřebné informace, zejména zvlášť účtovaný materiál,“ popisuje Škrdlantová.

Do věcně usměrňované ceny zdravotních služeb se mohou promítnout jen „ekonomicky oprávněné náklady“ doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk. Přiměřený zisk se přitom neuplatní u zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu. Cenový předpis vydávaný ministerstvem zdravotnictví pak konkrétně vypočítává, jaké náklady zejména nejsou považovány za ekonomicky oprávněné.

Základem pro výpočet a někdy také oříškem pro poskytovatele je minutová režijní sazba. K té se připočítává přiměřený zisk. V roce 2018 udělil Specializovaný finanční úřad pokuty ve zdravotnictví celkem v souhrnné výši 1,2 milionu korun. Otázka správné kalkulace cen má být také tématem jarního sjezdu Sdružení ambulantních dermatologů ČR.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené