Přeskočit na obsah

VFN vybuduje dvacet nových lůžek pro dětské psychiatrické pacienty

21-C02 PSYCH VFN IMG_6121
Tisková konference VFN. Zleva: doc. Martin Anders, prof. David Feltl, prof. Vlastimil Válek, prof. Martin Vokurka, Mgr. Tereza Podávková, MUDr. Marek Hajný Foto MT

Všeobecná fakultní nemocnice investuje 140 milionů do rozšíření dětské psychiatrické péče. Za podpory Ministerstva zdravotnictví zrekonstruuje nové prostory pro denní stacionář Dětského a dorostového detoxifikačního centra, tím rozšíří jeho kapacity, a po jeho přesunu vybuduje na psychiatrické klinice nové lůžkové oddělení pro děti o zhruba dvaceti lůžkách. V tuto chvíli VFN vybírá dodavatele rekonstrukce.

Palác Voračických z Paběnic Foto MTPrioritou je zachování současného provozu, projekt bude proto probíhat po etapách. První je v plánu rekonstrukce dvoupatrové budovy paláce Voračických z Paběnic, kde v současnosti není umístěn žádný zdravotnický provoz. „Tento objekt se svými prostorovými dispozicemi, lokalizací a nestigmatizující přístupností zdá jako ideální pro denní stacionární péči různého typu včetně denního stacionáře pro adolescenty trpící poruchami příjmu potravy,“ vysvětluje ředitel VFN prof. David Feltl. Podotkl, že vzhledem k sídlu v Praze neměla VFN v minulosti možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, protože Praha nepatří mezi podporované regiony. „Za dotaci přibližně 90 milionů korun získají pacienti komfortní prostory, které splní moderní požadavky na ambulantní péči s důrazem na určitou míru soukromí.“ Druhou etapou dotovanou přibližně 50 miliony korun jsou vnitřní přesuny jednotlivých oddělení a vytvoření modernizovaného prostoru pro poskytování lůžkové péče dětským a dorostovým pacientům se širokým spektrem duševních poruch. V zařízení budou maximálně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím, návštěvní místnosti, prostory pro skupinové terapie a práci terapeutů.

„Počet dětí a mladistvých, kteří v ČR potřebují péči v tomto směru, po covidových letech stoupá, a proto jsem rád, že můžeme podpořit vybudování nových kapacit, a zvýšit tak dostupnost této péče,“ řekl ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek.

Rozvoj potřebuje denní péče, ale i lůžka, kterých je nedostatek

„Rádi bychom více a v důstojném prostředí rozvíjeli unikátní systém denní péče o mladé pacienty, který zvládne stavy, jež ještě nevyžadují hospitalizaci, případně ji mohou zcela odvrátit,“ komentuje přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN doc. Martin Anders a konstatuje: „Současně vnímáme obrovskou potřebu lůžkových kapacit pro děti a dorost, která zde již historicky byla, ale pro nízkou míru využívání byla v minulosti zrušena. Plánem je i účinné propojení obou typů služeb – například když mladý pacient přechází do domácího prostředí po hospitalizaci, může posílit svoji odolnost v rámci denního stacionáře.“

Přednosta Anders také zmínil, že budova Psychiatrické kliniky VFN slouží psychiatrické péči už od roku 1846 a podmínky v této historické budově, která neprošla v posledních desetiletích žádnou komplexní přestavbou, nejsou optimální z pohledu pacientů ani personálu. I ombudsman po návštěvě pracoviště konstatoval, že bez ohledu na snahu personálu není v takových stavebně technických podmínkách možné poskytovat péči na úrovni 21. století, uvedl Anders.

Některé služby kliniky jsou unikátní. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN jako jediné zdravotnické zařízení v Česku poskytuje služby Dětského a dorostového detoxifikačního centra. To ale v současnosti sdílí společné prostory s ženským psychiatrickým oddělením. V roce 2022 bylo v detoxifikačním centru hospitalizováno 212 mladých pacientů, v roce 2023 zatím 125. Mezi psychoaktivními látkami je dominantní drogou pervitin, který vedl k více než polovině hospitalizací (58 %), v závěsu je marihuana, následují benzodiazepiny, alkohol, extáze a kokain. „Lůžek máme aktuálně osm, rozdělených po čtyřech na dívčí a chlapecká, po jednom lůžku je na akutním příjmovém oddělení pro agitované pacienty,“ vysvětluje vedoucí lékař centra MUDr. Marek Hajný. „Vzhledem k tomu, že pobyty klientů trvají kolem osmi dnů, jsme schopni nabízet doby nástupu k léčbě v řádu dnů. Během hospitalizace poskytujeme komplexní léčbu závislosti, ale také diagnostiku duševních poruch a jejich léčbu, současně provádíme standardně diagnostiku hepatitid a případně i pohlavních chorob.“

Programu denního stacionáře se účastní celkem osm pacientů ve věku mezi 14 a 18 lety, přicházejí denně od 8 do 15 hodin. Terapie trvá šest až osm týdnů a adolescent se v průběhu docházky postupně vrací do prostředí školy. „V plánu máme rozšířit kapacitu stacionáře na osmnáct adolescentů, kteří budou rozděleni do dvou skupin. Jedna z nich bude sloužit výhradně pro klienty trpící poruchami příjmu potravy,“ uvádí psycholožka Mgr. Tereza Podávková. Pobyt ve stacionáři je vhodný pro adolescenty trpící depresemi, úzkostnými poruchami, fobiemi, obsedantně‑kompulsivními poruchami, se sklony k sebepoškozování, poruchami příjmu potravy či ADHD a ADD.

V Česku je nedostatek lůžek dětské psychiatrie a zejména nedostatek dětských psychiatrů. Ke stávajícím zhruba 600 mají podle Ministerstva zdravotnictví přibývat v nejbližší době desítky dalších. Počet duševně nemocných dětí a mladistvých stoupá. U dospívajících výrazně narostla incidence úzkostných poruch, sebepoškozování a pokusů o sebevraždu. Objevuje se i více případů poruch příjmu potravy.

Nízký počet dětských psychiatrů a jejich nepříznivá věková struktura dnes už limitují možnosti výchovy nových dětských psychiatrů. Ministr Válek vyzval výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP, aby zvážila rozvolnění pravidel pro akreditaci ke školení tak, aby mohla být akreditovanými pracovišti i oddělení pro dospělé, pokud mají atestovaného dětského psychiatra nebo s některým navážou spolupráci.             

Sdílejte článek

Doporučené