Přeskočit na obsah

Více peněz za vyšší vzdělání? Omyl!

Momentálně pracuji jako zdravotní sestra na JIP a mám vystudovanou vysokou školu (bakalářské studium). Pracuji ve zdravotnictví 8 měsíců a jsem registrovaná sestra. Můžu se Vás zeptat, ve které platové třídě bych měla být zařazená, popřípadě kdy bych měla postoupit o třídu výš?

Jsem všeobecná sestra bez odborného dohledu s 15-letou praxí a vysokoškolským vzděláním obor všeobecná sesra/por.asistentka. Pracuji ve vězeňské nemocnici a jsem zařazena do 9. platové třídy. Sestry s PSS v oboru jsou zařazeny do 10. platové třídy a přitom vykonávají tu samou činnost jako já v 9. platové třídě. Jak je možné, že jsou ve vyšší třídě, když mám vyšší vzdělání?

Mgr. Jiří Knott

Oba dotazy vycházejí z mylného předpokladu, že zařazení do platové třídy se odvíjí od dosaženého stupně vzdělání. Pro zařazení zaměstnance do platové třídy je však podle § 123 zákoníku práce rozhodující druh práce sjednaný v pracovní smlouvě a v jeho mezích nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje.

Pro určení platového zařazení je proto nezbytná náplň práce, která vymezuje nejnáročnější činnosti zaměstnance, při čemž rozhodnutí o tom, zda bude zaměstnanec pracovat pod odborným dohledem nebo bez něj, závisí zejména na provozní potřebě pracoviště a na tom, zda je zaměstnavatel oprávněn konkrétního zaměstnance samostatným výkonem určitých činností pověřit. K samostatnému výkonu náročnějších činností, uvedených v § 48 až 59 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, je totiž nezbytné získání specializované způsobilosti.

Platový tarif 9. platové třídy náleží všeobecné sestře, poskytující bez odborného dohledu komplexní základní nebo specializovanou ošetřovatelskou péči, i všeobecné sestře, poskytující vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu je zařazeno do 10. platové třídy; k samostatnému výkonu většiny z těchto činností je ovšem nutno získat specializovanou způsobilost.

www.tribune.cz

 

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené