Přeskočit na obsah

Virtuální realita v rehabilitaci. Český úspěch na světové scéně

26-DIGI2 PR trideni
Foto VR Medical

České inovativní společnosti se ve světě neztratí. Naposledy to prokázala plzeňská firma VR Medical, která se svým stejnojmenným produktem zabodovala v prestižní soutěži VR Awards a postoupila v nizozemském Rotterdamu mezi devítku celosvětově nejlepších produktů ve virtuální realitě v oblasti zdravotnictví. VR Medical nabízí více než 40 rozličných aplikací pro rehabilitaci, kognitivní trénink, aktivizaci, hodnocení i diagnostiku.

Mezinárodní akademie rozšířené reality (AIXR) oceňuje každý rok nejlepší světové produkty v oblasti virtuální reality. Jednou z 12 kategorií jsou též inovativní projekty v oblasti zdravotnictví. Odborná porota složená z více než 70 předních světových odborníků na virtuální realitu, akademických pracovníků, novinářů a manažerů hodnotí produkty podle přísných kritérií. Firmy musejí poskytnout porotě výsledky založené na důkazech, a to včetně výzkumných zkoušek, věcných údajů, zpětné vazby od uživatelů a studií proveditelnosti. Hodnotí se to, zda inovace řeší problém, zda jsou výsledky měřitelné, jak je využitelná a jak snadno ji lze používat a integrovat do zavedené zdravotnické praxe. Ono pomyslné síto je tedy velmi husté, což umocňuje pocit úspěchu i hrdosti na pověstnou českou šikovnost. „Už to, že nás uznávaná organizace, jako je AIXR, zařadila mezi finalisty, tedy do jedné skupiny s těmi nejlepšími zdravotnickými aplikacemi ve virtuální realitě na světě, je velká pocta. Je velkou inspirací vidět, co všechno je ve virtuální realitě ještě možné. Nabíjí nás to motivací dál na VR Medical pracovat a posouvat jej tak, abychom dále pomáhali lidem při návratu do běžného života,“ hodnotí zakladatel společnosti Konstantin Novikov.

Virtuální realita pacienty motivuje

Co je to tedy VR Medical? Jde o jednoduché brýle pro virtuální realitu, které jsou opatřeny speciálně vyvinutým softwarem. Nic není potřeba složitě instalovat a systém lze okamžitě využívat v praxi, což je ostatně jedno z hlavních kritérií, které odborná porota taktéž hodnotila. Software také usnadňuje individualizaci rehabilitačního programu a zjednodušuje sledování a analyzování pokroku pacienta v daném programu. VR Medical se s úspěchem uplatňuje jak v neurorehabilitaci, tak v terapii ortopedických pacientů. Hlavní výhodou z hlediska pacienta je, že program je nejen zábavný, ale především umožňuje cvičení bez bolesti. „Virtuální prostředí vtáhne pacienty natolik, že zapomenou na překážky, které vnímají v realitě. Přitom neztrácejí lidský kontakt s lékařem. Nepřetržitá vizuální i auditivní zpětná vazba motivuje pacienta k navýšení intenzity cvičení i kvality provedení,“ říká Konstantin Novikov a dodává: „Uplatňujeme nejnovější technologie tam, kde jsou opravdu užitečné. Nechceme při rehabilitaci nahrazovat lidský kontakt, ale využít přidanou hodnotu virtuální reality. To znamená poskytnout vizuálně‑prostorovou stimulaci v kvalitě a frekvenci, které bychom jinak nedosáhli, a chceme motivovat pacienty.“ Čím větší překážka, tím je pro její zdolání potřeba větší motivace. Pozitivní účinek této inovace právě na tuto oblast pak potvrzují i další odborníci. „Dosavadní zkušenosti jsou nad očekávání. Pacienti jsou příběhem a virtuálním světem zcela pohlceni. Úkoly plní s nadšením, překonávají své limity v rozsahu pohybu a jsou motivovaní. Velkým přínosem je zároveň posunutí prahu vnímání bolesti při cvičení,“ potvrzuje primářka léčebné rehabilitace FN Plzeň MUDr. Andrea Kunschová.

26-DIGI2 PR VR Medical 1

Foto VR Medical

Překročit práh bolesti a vrátit se do života

Podle Konstantina Novikova je virtuální realita ideální pro aktivizaci seniorů, jako součást tréninku neurologických pacientů či cíleného výcviku kognice sportovců. „Multisenzorická stimulace vybízí k přirozené interakci a aktivitě. Umožňuje odpoutání pozornosti při bolestivých stavech,“ vysvětluje Novikov. A právě vnímání bolesti je pro motivaci zásadní. Rozmanité prostředí zprostředkované virtuální realitou strhává pozornost pacienta a způsobuje distrakci od bolesti. Tímto mechanismem dokáže virtuální realita posunout práh bolesti pacientů, což usnadňuje jejich návrat do běžného života. „Pacienti dokáží zvyšovat rozsah pohybu, aniž by si to uvědomovali,“ říká Novikov s tím, že virtuální prostředí je bezpečné a nenáročné a lze je v průběhu rehabilitace snadno přizpůsobit vyšším nárokům na pacienta. Vybrané virtuální prostředí navíc přirozeně podporuje a stimuluje kognitivní výkon, klade nároky na udržení pozornosti, orientace, schopnost reakce a plánování. Ostatně pozitivní zkušenost s touto metodou potvrzuje také neurolog a vedoucí centra pro kognitivní poruchy FN v Motole prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., podle kterého je virtuální realita do určité míry nenahraditelná. „S virtuální realitou v motolské nemocnici na 2. lékařské fakultě UK experimentujeme již řadu let. V rámci diagnostiky umožňuje navodit situace, které se dosavadními prostředky jednoduše navodit nedají. Navíc pacient může rehabilitovat ve svém prostředí, doma nebo na oddělení, kde je hospitalizován,“ říká prof. Jakub Hort.

Snadné hodnocení a diagnostika

Software pro VR Medical umožňuje zdravotníkům okamžitý přístup ke všem důležitým datům, takže mohou v podstatě instantně modifikovat a individualizovat rehabilitační programy svých pacientů. Hodnocení je podle Konstantina Novikova přesné a objektivní. Pokud tedy pacient vidí své pokroky „černé na bílém“, motivuje ho to k další práci. VR Medical tedy není pouze terapeutickým nástrojem, ale také nástrojem pro hodnocení funkce a diagnostiku. Objektivně, opakovaně a s vysokou mírou přesnosti je podle Novikova možné hodnotit například trajektorii pohybu, což prý jinak v běžných podmínkách možné není. Důležitá je též schopnost systému průběžně vyhodnocovat stav pacienta v čase, což oceňuje například náměstkyně a primářka z Janských Lázní MUDr. Ivana Uiberlayová, která má zkušenost s využitím této metody u dospělých i dětských pacientů. „Virtuální realitu si vyzkoušeli dospělí i dětští pacienti s neurologickými i ortopedickými diagnózami. Plněním vhodně zvolených úkolů jsme mohli terapii zacílit na konkrétní pohybový deficit, který bylo potřeba zlepšit. Přínosná je i zpětná vazba, kdy můžeme porovnat jednotlivá cvičení a vyhodnotit výsledky a úspěšnost terapie,“ říká Ivana Uiberlayová.

26-DIGI2 PR VR Medical 2

Foto VR Medical

Oblíbený doplněk rehabilitačních programů

Právě snadné a rychlé vyhodnocení pokroku pacienta, které tento systém dokáže zprostředkovat, je podle Konstantina Novikova důvodem, proč je VR Medical v praxi oblíbený. Pro odborníky jde však stále „jen“ o doplněk stávajících rehabilitačních programů. „Aplikace ve virtuální realitě jsou pro nás zásadní doplněk a alternativa ke klasickým rehabilitačním programům, především u pacientů s neurologickými problémy. Pro ně je velkým přínosem postupné zvyšování rozsahu pohybu horní končetiny, zdokonalování jednotlivých úchopů, zlepšení jemné motoriky,“ oceňuje po roční zkušenosti přínos systému v praxi vedoucí rehabilitace léčebny dospělých v Janských Lázních Anna Prunerová.

Na vývoji a aplikaci systému VR Medical se podíleli vědci, VR developeři, technologové, programátoři, ale zejména samotní lékaři a fyzioterapeuti. Výsledkem je tak podle Konstantina Novikova systém propojující potřeby zdravotníků i pacientů. Produkt, který se tedy již nyní může pyšnit úspěchem na mezinárodní scéně, již od Státního ústavu pro kontrolu léčiv obdržel certifikaci Medical Device Class 1 a je možné jej využívat ve všech státech Evropské unie.

Sdílejte článek

Doporučené