Přeskočit na obsah

Vláda schválila komisi k výběru provozovatele letecké záchranky

Vedle zástupců ministerstva zdravotnictví jsou v komisi zástupci ministerstev obrany, vnitra a policie, tedy složek, které budou zajišťovat provoz čtyř základen, jichž se výběrové řízení netýká.

V předkládací zprávě ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že na konci roku vyprší platnost smlouvy s Alfa-Helicopter a DSA z října 2008. Veřejná zakázka je pro šest z deseti základen - jde o Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Ostravu, Olomouc a Jihlavu. Základna Ostrava je provozována v režimu 24hodinové pohotovosti, ostatní v režimu denní pohotovosti. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,2 miliardy bez DPH.

Zájem už projevila společnost DSA, která nyní provozuje vrtulníky na čtyřech základnách. Společnost Alfa-Helicopter po ohlášení změn v podmínkách výběrového řízení, jimiž se zkrátila doba provozování základen z osmi na čtyři roky a klesl i počet základen z osmi na šest, oznámila ukončení činnosti. O její dvě základny bude usilovat DSA.

Možné varianty vývoje po roce 2020 posuzuje sedmičlenná pracovní skupina zřízená z rozhodnutí vlády. Leteckou záchranku by mohl zajišťovat stát, buď ministerstvo obrany nebo vnitra, případně nezisková organizace státu, státní podnik či nezisková organizace krajů. V úvahu připadá i zachování současného modelu, kdy službu zajišťují soukromé firmy.

Nyní provozují po jedné základně Policie ČR a Armáda ČR, po čtyřech DSA a Alfa-Helicopter. Od ledna 2017 převezmou armáda a policie každá jednu další základnu. O zbylých šesti má ještě letos rozhodnout výběrové řízení.

Navržení členové hodnotící komise

Milan Brázdil Letecká záchranná služba Olomouckého kraje
Martin Mareš Úřad pro civilní letectví Ministerstva dopravy
Michal Mareček Agentura vojenského zdravotnictví
Ondřej Drnovec ministerstvo obrany
Pavel Nepovím ministerstvo vnitra
Václav Sládeček Letecká služba Policie ČR
Martina Novotná ministerstvo zdravotnictví
Radek Policar ministerstvo zdravotnictví
Zdeněk Vališ ministerstvo zdravotnictví

Navržení náhradníci

Pavel Matoušek Úřad pro civilní letectví
Josef Pospíšil Úřad pro civilní letectví
Zdeněk Pašek Agentura vojenského zdravotnictví
Petr Šafařík ministerstvo obrany
Lenka Rašovská generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Zdeněk Balcar Letecká služba Policie ČR
Jan Marounek ministerstvo zdravotnictví
Michaela Povolná ministerstvo zdravotnictví
Radim Bureš ministerstvo zdravotnictví

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené