Přeskočit na obsah

Vojtěch chce řešit eRecepty a obnovit Radu poskytovatelů

Jako poslanec za ANO podal už pozměňovací návrh, aby sankce byly odloženy o rok, nikoli však povinnost eRecepty psát. K prvním krokům ve funkci bude patřit také obnovení Rady poskytovatelů, v ní chce ministr se zástupci všech segmentů péče projednávat chystané zákony i aktuální problémy resortu.

Projekt eReceptů považuje Vojtěch za nedotažený, lékaři by podle něj neměli doplácet na chyby těch, kdo projekt připravili. Chybí lékový záznam pacienta, k jeho zavedení bude nutné provést změnu zákona, ta bude připravena co nejdřív, řekl.

„Kdyby návrh na odložení sankcí byl schválen až po 1. lednu 2018, budu se snažit maximálně působit na Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby žádné sankce udělovány nebyly. Jasné sdělení pro lékaře je, že v prvních měsících se nemusejí obávat sankcí, a až se schválí zákon, měl by být roční odklad sankcí. Jakékoli pokuty za neužívání eReceptu by měly přijít až v roce 2019, pokud lékař bude systém systematicky bojkotovat,“ uvedl.

Ministr hodlá naslouchat názorům zdravotnické veřejnosti, chce se opřít o názory odborných společností. V předvánočním týdnu plánuje podepsat memorandum o spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, její předseda profesor MUDr. Štěpán Svačina, CSc., se stane jeho poradcem. Obnoví Radu poskytovatelů, chce v ní projednávat chystané zákony i aktuální problémy resortu se zástupci všech segmentů péče. Osloví je v nejbližších dnech dopisem a přizve k jednání rady.

„Chci ministerstvo trochu víc otevřít, protože mám pocit, že se v posledních letech soustředilo pouze na segment nemocnic a neřešilo ostatní, ať už je to primární péče, nebo ambulantním sféra. Chci obnovit Radu poskytovatelů, kde budou zastoupeny všechny segmenty, bude to platforma pro diskusi,“ řekl při svém prvním oficiálním vystoupení v roli šéfa resortu poté, co ho premiér Ing. Andrej Babiš uvedl do úřadu.

Vojtěchovi předal „klíč“ od své pracovny končící ministr JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, který se vrátil na místo ředitele Fakultní nemocnice v Motole. Na brífinku Ludvík přítomen nebyl, Babiš i Vojtěch mu veřejně poděkovali. Premiér ocenil, že poté, co se Ludvík před rokem ujal vedení zdravotnictví, spolupráce s ministerstvem financí, jež vedl Babiš, se výrazně zlepšila. Připomněl také svoji spolupráci s Vojtěchem, který byl na ministerstvu financí jeho poradcem pro zdravotnictví.

„Zdravotnictví jsme se věnovali s kolegou Vojtěchem na ministerstvu financí hlavně z hlediska toho, že přes resort proteče ročně přes 300 miliard korun. My určitě nechceme jako hnutí nic privatizovat, nechceme nic zavírat, nechceme žádné poplatky,“ zdůraznil premiér. Resort má podle něj velké rezervy v efektivnosti, potvrzují to i data OECD. „My si myslíme, že z hlediska nákladovosti nebyl resort nikdy dobře řízen a že je teď příležitost najít skutečně velké rezervy z hlediska centrálních nákupů, z hlediska efektivnosti resortu, které můžeme využít na vylepšení zdravotní péče. Musíme řešit nedostatek sestřiček a je důležitá i spolupráce resortu s kraji, městy a obcemi, všechny tyto struktury mají nemocnice. Systém momentálně se požírá a měl by být nějakým způsobem řízen, hlavně prostřednictvím zdravotních pojišťoven,“ prohlásil premiér.

Před uvedením Vojtěcha do funkce uvedl Babiš do úřadu novou ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou. Obě ministerstva těsně sousedí, Babiš urazil vzdálenost pěšky, což neopomněl připomenout s odkazem na synergii obou ministerstev. „Naši předkové věděli, možná lépe než my, že mezi těmito dvěma resorty jsou obrovské synergie. Teď je šance nového kabinetu, že spolupráce nastane, bude intenzivní a budeme společně hledat řešení,“ řekl premiér s přáním Vojtěchovi, ať se mu daří. „Je mladý a perspektivní, budu mu držet palce a pomáhat, aby resort zvládl hlavně ku prospěchu našich občanů,“ řekl premiér.

Zdravotnictví se věnoval Vojtěch jako Babišův poradce zejména z pohledu financování a hospodaření. „Teď musíme řešit další věci. Máme systém eReceptu, který podle všeho není úplně dotažen, jako poslanec jsem načetl pozměňovací návrh k zákonu, abychom o rok odložili sankce pro lékaře. Bude zachována povinnost, ale lékaři nebudou sankcionováni, aby byl hladký náběh systému,“ řekl Vojtěch.

Z dalších nejbližších úkolů jmenoval regulaci úhrad zdravotnických prostředků. Dosavadní systém zrušil v červnu Ústavní soud, nový zákon musí být přijat do konce příštího roku. „Pokud by se to nestihlo, stoupnou výdaje na zdravotnické prostředky o zhruba dvě miliardy korun, to nechci připustit, i proto začnu normu hned řešit,“ řekl Vojtěch.

Za úkol si klade rovněž zefektivnění nákupů ve zdravotnictví, podporu elektronizace, řešit chce výdaje na inovativní léky. „Tady bohužel zaostáváme za Evropou, u nás se pacienti k novým lékům dostávají později než v ostatních státech. Revize úhrad bude jedním z mých témat. Zaměřím se také na měření kvality péče, abychom měli srovnání, jak v které nemocnici léčí,“ uvedl nový ministr.

Propojení zdravotního a sociálního systému považuje za důležité, s novou ministryní práce a sociálních věcí už začal připravovat první jednání o zdravotně-sociálním pomezí, o řešení dlouhodobé péče. „Je tady údajně tunel pod oběma budovami, tak možná bychom ho měli otevřít a skutečně začít spolupracovat na koncepci dlouhodobé péče, financování zdravotně-sociálního pomezí,“ řekl Vojtěch.

K personálním otázkám se nechtěl vyjadřovat, i když určitou představu o zvýšení efektivity resortu prý má. Bude chtít od svých náměstků přehled o jejich sekcích z hlediska věcného i personálního. Chce s nimi jednat o nastartování příprav nutných zákonů, řešit zpětné bonusy, „Určitě budu chtít nastavit jasnou metodiku, transparentní pravidla pro zaúčtování a jasný auditovatelný systém zpětných bonusů tak, aby tam nebylo žádné podezření, že ty peníze jsou používány jinak než na zdravotní péči,“ uvedl k exekutivním krokům. Ohledně legislativy se bude snažit najít podporu ostatních politických stran.K VĚCI…

O čem uvažuje nový ministr

V ČT Vojtěch krátce po svém jmenování uvedl, že mimořádné přehodnocení platů ve zdravotnictví v příštím roce nechystá. Tarify stoupnou o deset procent, v posledních letech bylo navýšení opakované, celkem o 30 procent, to není podle něj zase tak málo.

Co se týká investic, nákupy by se měly sdružit, aby nemocnice nakupovaly společně, případně mohou drahé inovativní léky nakupovat zdravotní pojišťovny. Ministr o tom chce jednat, věří, že tak lze získat úsporu z rozsahu i v administrování veřejných zakázek. Dnes si musí každá nemocnice nákupy sama vysoutěžit, je to komplikované a drahé.

Vojtěch uvažuje o bonifikaci pro pojištěnce, kteří chodí na pravidelné preventivní prohlídky, a u chronických pacientů, třeba diabetiků, kteří dodržují léčebný plán. V tuto chvíli nehodlá nový ministr zasahovat do počtu pojišťoven – potřebné změny nesouvisejí podle něj s počtem zdravotních pojišťoven, ale s tím, co mají dělat. Dnes se nemohou příliš od sebe odlišit, to považuje Vojtěch za chybu. Měly by mít možnost nabízet různé služby. Diskuse by měla být o dvousložkovém pojistném, druhá složka by mohla nastartovat konkurenci pojišťoven. O výměně ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny nechce Vojtěch spekulovat, zatím takovou myšlenku nemá. Ale to, že se správní rada promění, protože se volbami změnilo složení Poslanecké sněmovny a členové správní rady jsou jmenováni podle poměrného zastoupení ve sněmovně, vyplývá ze zákona, to pravděpodobně nastane.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené