Přeskočit na obsah

Vyhlášení druhého ročníku ceny Discovery Award

V lednu 2013 se vyhlašuje 2. ročník prestižní ceny Discovery Award. Cena je udělována výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii.

Cena Discovery Award byla založena v roce 2011 z iniciativy společnosti Novartis v zájmu podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Cílem této prestižní soutěže je podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které pomáhají zlepšovat kvalitu života pacientů a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Cena je určena mladým vědcům v oblasti medicíny a farmacie do 40 let.

„Cena Discovery Award je jedna z mála, která oceňuje inovativní počiny mladých vědců na poli medicíny a farmacie v ČR. Je to nesmírně důležitá iniciativa, neboť chytrých mladých hlav v medicíně i farmacii máme dostatek, což nakonec dokazují i početná zahraniční angažmá a uznání. Je ale potřeba je vyzdvihnout, ocenit a podpořit jejich práci zde v České republice,“ shrnuje názory odborné poroty prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., proděkan 1. lékařské fakulty UK.

V roce 2012 vybrala hodnotící komise tři vítězné projekty, mezi které rozdělila odměnu v celkové výši 200 000 korun. Jednalo se o projekty: Zdokonalená molekulární diagnostika a prognostická stratifikace chronické lymfocytární leukémie a dalších lymfoproliferací (MVDr. Boris Tichý, Ph.D. – 100 000 Kč); Terapeutická hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční neodkladné péči v České republice (MUDr. Roman Škulec – 50 000 Kč) a Rekonstrukce rozsáhlých defektů hrudní stěny s využitím transplantace allogenního kostního štěpu (MUDr. Martin Kaláb – 50 000 Kč).

Hodnotící komise má v letošním roce deset členů a je složena z renomovaných odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblasti zdravotnictví: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., doc. JUDr. Ing. Ivan Malý, Bc. Vladimír Kothera, MBA, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MUDr. Marek Zeman, MBA, prof. MUDr. Terezie Pelikánová, CSc., a MUDr. Pavel Březovský, MBA.

V letošním roce se mohou přihlásit projekty publikované nebo realizované v roce 2012. Přihlásit se mohou do 15. března 2013 pomocí webové aplikace na www.discoveryaward.eu, kde jsou uvedeny všechny podmínky pro přihlášení do soutěže. Mezi vítězné projekty bude rozděleno celkem 200 000 Kč, stejně jako v loňském roce.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené