Přeskočit na obsah

Výjimka na „čtyřiadvacítky“ zřejmě není potřeba. Evropské právo je zná a umožňuje

Ministerstvo zdravotnictví. Foto: MT

Ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí usilují o výjimku od Evropské komise, která by ve zdravotnictví umožnila 24hodinové směny. Jejich současný explicitní zákaz v českém zákoníku práce totiž výrazně komplikuje život nemocnicím. Podle vyjádření generálního ředitele pro zaměstnanost Evropské komise Joosta Korteho jsou však za určitých podmínek 24hodinové služby možné už dnes. Jeho stanovisko získala cestou europoslance Tomáše Zdechovského (KDU‑ČSL) Sekce mladých lékařů ČLK. Ministerstvo zdravotnictví sdělení Evropské komise nekomentovalo. Legislativci Ministerstva práce a sociálních věcí sdělení analyzovali, jednali se zástupci lékařů a pracují na novele zákoníku práce, která by měla napravit chyby té současné.

Od 1. října platí explicitní zákaz 24hodinových směn. Znamená to nemalou komplikaci pro provoz v řadě českých nemocnic, resp. vědomé obcházení aktuálního znění zákoníku práce. Fakt, že výslovný zákaz 24hodinových směn bude z pohledu provozu nemocnic velmi problematický, si uvědomili ex post také zákonodárci, resp. ministři zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Následně se nechali slyšet, že u Evropské komise vyjednají výjimku pro Českou republiku, která umožní legálně sloužit 24hodinové služby, a urychleně připraví další novelu zákoníku práce (viz QR kód).

Mladí lékaři: Nevěřit a vše ověřit

Sekce mladých lékařů ČLK (SML ČLK), která strávila měsíce snahami o zastavení schválení novely zákoníku práce zejména v souvislosti s přesčasovou prací ve zdravotnictví, upozorňovala také na problematické znění § 90, který zakazuje sloužit 24hodinové služby (viz QR kód).Na to české zdravotnictví není připraveno, a tak se v nemocnicích vesele pracuje v dosavadním režimu. Porušuje se zákoník práce s vědomím a tichým posvěcením zodpovědných ministrů,“ napsala SML ČLK na sociálních sítích. Problematické je podle sekce i to, že nemocnice měly na přípravu a realizaci potřebných změn přibližně jen dva týdny. Poměrně hlasité a četné mediální reakce mladých lékařů podle SML ČLK vyústily v příslib další novely zákoníku práce. „Vzápětí bylo přislíbeno, že se zákon novelizuje znovu a že se český stát pokusí vyjednat výjimku na evropské úrovni s cílem zlegalizovat 24hodinové směny. Dokonce bylo oznámeno, že výjimka byla udělena, dosud však nebyl zveřejněn příslušný dokument,“ uvedla sekce. Následně se obrátila prostřednictvím europoslance za KDU‑ČSL Tomáše Zdechovského na generálního ředitele pro zaměstnanost Evropské komise Joosta Korteho, aby osvětlil problematiku evropského práva v oblasti 24hodinových směn. „Jestli nás poslední týdny něčemu naučily, tak nikomu nevěřit a vše si ověřit sami,“ vysvětlili svůj krok mladí lékaři.

Joost Korte: 24hodinové směny možné jsou

A skutečně, ze sdělení Joosta Korteho vyplývá, že Česká republika výjimku pro24hodinové směny potřebovat nebude (viz QR kód). Délka směny v rozsahu 24 hodin je podle Korteho slučitelná se směrnicí 2003/88/ES o pracovní době v případě, že jsou splněny patřičné podmínky. Ty zahrnují především striktní právo na odpočinek ihned po skončení takovéto směny. „Ve většině případů musí být dotyčným pracovníkům poskytnuta rovnocenná doba náhradního volna. Ve výjimečných případech, kdy ji nelze z objektivních důvodů poskytnout, by však dotyční pracovníci měli požívat ‚přiměřené ochrany‘,“ vysvětluje Joost Korte s tím, že tento odpočinek musí bezprostředně navazovat na konec směny. V případě 24hodinové služby to tedy ve většině případů znamená, že zaměstnanci musí být bezprostředně po skončení takovéto směny poskytnuto 11 hodin náhradního odpočinku plus 11 hodin denního odpočinku. Podrobněji se problematikou „čtyřiadvacítek“, resp. dopady jejich zákazu v rámci transpoziční novely zákoníku práce, jakožto i možnostmi jejich opětovné legalizace zabýval společný seminář 3. lékařské fakulty a Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Problém je v naší právní úpravě

Podle názoru zástupců mladých lékařů, který podporují svým výkladem i čeští právníci, problém není v evropském právu, ale v české úpravě. Čeští zákonodárci možná chtěli dát zaměstnancům větší ochranu, výsledkem ale je, že navzdory možnostem evropského práva znemožnili 24hodinové služby a nově jsou přípustné maximálně 16hodinové směny. „Čtyřiadvacetihodinové směny neodporují evropskému právu, odporují tomu českému. Důvod, proč se v nemocnicích dlouhá léta falšují výkazy práce, je ten, že jsme si 24hodinové služby v české legislativě nikdy explicitně nepovolili, a poslední novelizací zákona jsme je dokonce vysloveně znemožnili,“ upozorňují mladí lékaři. Ti politické reprezentaci vyčítají také laxnost ve vztahu k dodržování zákoníku práce ve zdravotnictví i k pracovním podmínkám zdravotníků. „Není snadné ubránit se dojmu, že politici nikdy nepočítali s tím, že se zákoník práce bude ve zdravotnictví dodržovat. Jinak než absolutním nezájmem o pracovní podmínky a právní ochranu zdravotníků a nadějí, že se tématu nikdo nebude systematicky věnovat, se totiž jejich postup nedá vysvětlit,“ uzavírají.

Protest lékařů pokračuje

Redakce Medical Tribune požádala o reakci také dotčené resorty. Úřad ministra Vlastimila Válka však nejprve odmítl komentovat nejen vyjádření SML ČLK, ale také sdělení Joosta Korteho, včetně případných změn zákoníku práce, s odkazem na gesční příslušnost problematiky Ministerstva práce a sociálních věcí, v jehož kompetenci je i příprava avizované novely zákoníku práce. Legislativci obou ministerstev se ale následně sešli se zástupci lékařů a odborů a projednali možnosti nového nastavení systému 24hodinových směn a množství přesčasových hodin. Samotná příprava novely zákoníku práce však podle SML ČLK nestačí k odvolání protestní akce, do níž se přihlásilo již více než 5 000 lékařů, kteří se zavázali, že od prosince řeknou „dobrovolné ne“ další přesčasové práci ve zdravotnictví. Podmínky pro odvolání protestu tak zůstávají neměnné – návrat k maximálně 416 hodinám přesčasové práce ročně, zachování možnosti „čtyřiadvacítek“ a především navýšení základního platu na 1,5násobek až trojnásobek průměrné mzdy tak, jak bylo lékařům slíbeno již po akci „Děkujeme, odcházíme“ v roce 2011. S tímto nekompromisním stanoviskem se uskutečnilo i prozatím poslední, páteční jednání ministerstev s lékaři, kterého se již účastnili i šéfové obou resortů. Výsledek jednání i podrobnosti k chystaným legislativním změnám pak byly prezentovány na společné tiskové konferenci ministrů Mariána Jurečky a Vlastimila Válka na půdě MPSV. Podrobnosti však nebyly v době uzávěrky tohoto vydání Medical Tribune známy, a jsou tedy dostupné na webu www.tribune.cz. Problematiku pracovních podmínek ve zdravotnictví nadále sledujeme.

Sdílejte článek

Doporučené