Přeskočit na obsah

Výpomocná registrace

iStock-1142528978
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

V rámci koordinace evropských zdravotních systémů byl ustanoven jednotný postup při proplácení péče za osobu, která je pojištěna v jednom státě a v jiném státě dochází k čerpání zdravotní péče. Tímto jednotným postupem je systém výpomocné registrace, kdy se čerpaná péče vykáže místní zdravotní pojišťovně a ta si sama zajistí přeúčtování této péče mateřské pojišťovně ošetřené osoby. Společná koordinace systému proplácení čerpané péče zahrnuje státy EU, státy EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), Švýcarsko a Velkou Británii. V této Poradně popíšeme, jaké mohou nastat chyby při podání žádosti o výpomocnou registraci a jak funguje aplikace e-KZP. 

Systém výpomocné registrace výrazně zjednodušuje proces úhrady čerpané péče u osob pojištěných v jiném evropském systému zdravotního pojištění. Jednou ze základních podmínek úspěšné výpomocné registrace je, že osoba má tzv. nárokový doklad, jímž může být modrý plastový průkaz (EHIC – European Health Insurance Card) nebo doklad dočasně nahrazující průkaz (REPL – Temporary replacement of EHIC).  

Chyby při podání žádosti o výpomocnou registraci

K nejčastějším chybám, které zdravotnická zařízení dělají při podání žádostí o výpomocnou registraci, patří zejména neúplné informace o nárokovém dokladu, nečitelný nebo neplatný nárokový doklad prokazující příslušnost do jiného evropského sociálního systému. Za neúplný doklad je považována i žádost bez údajů, jako je identifikace osoby, absence období, kdy došlo k čerpání péče, identifikace zahraniční pojišťovny nebo identifikace nárokového dokladu (tj. číslo průkazu EHIC). Další chybou bývá, že k žádosti je místo průkazu EHIC přiložen průkaz národního pojištění daného státu (např. Slovensko či Rumunsko). Nastávají i situace, kdy prodleva mezi datem ošetření a datem podání žádosti o výpomocnou registraci přesáhne 30 dnů. Nebo je o výpomocnou registraci žádáno i v případě, kdy osoba předloží český EHIC. Zda jde o EHIC český či jiného státu, lze snadno rozlišit podle písmen v kolečku tvořeném hvězdičkami v pravém horním rohu průkazu. Je-li uvedeno CZ, jedná se o český EHIC a výpomocná registrace pak zcela postrádá smysl. Lékařskou péči lze vykázat standardním způsobem jako druh pojištění 1.

Aplikace e-KZP

Je-li nárokový doklad v pořádku, nejvhodnějším způsobem pro výpomocnou registrace je použití aplikace e-KZP. Aplikace je k dispozici na webové adrese www.e-kzp.cz. Před prvotním použitím vyžaduje aplikace e-KZP registraci uživatele. Při registraci je vhodné postupovat podle instrukcí nápovědy, kde je vše srozumitelně popsáno a vysvětleno. Aplikace poskytuje řešení pro dvě základní situace. Jednak umožní výpomocnou registraci osoby s nárokovým dokladem nebo umožní odeslání žádosti o náhradní doklad, pokud ošetřované osobě nárokový doklad chybí. V případě výpomocné registrace uživatel vyplní potřebné osobní údaje klienta, dále se uvede období čerpání péče, pokračuje zadáním údajů z nárokového dokladu (EHIC nebo REPL), doplní údaje o zahraniční a tuzemské pojišťovně, která bude úhradu péče realizovat. A nakonec přiloží scan nárokového dokladu. Na základě správně vyplněné žádosti o výpomocnou registraci přidělí zvolená zdravotní pojišťovna ošetřované osobě číslo pojištěnce a příslušná péče se pod tímto přiděleným číslem vykáže jako druh pojištění 4. Je-li aplikace e-KZP nainstalována v mobilním zařízení, pak při zpracování scanu průkazu EHIC se aplikace pokusí rozpoznat a vyplnit větší část požadovaných údajů.  

Alternativní, i když méně podporovanou možností je zaslání všech potřebných informací (období čerpání zdravotní péče a čitelný scan nárokového dokladu) do vybrané zdravotní pojišťovny ČR. Celý proces výpomocné registrace je v tomto případě delší, neboť zaslané údaje nelze zpracovávat automaticky.

Čemusová_Jana

Ing. Jana Čemusová,
oddělení správy registru a peněžních operací

Sdílejte článek

Doporučené