Přeskočit na obsah

Výsledky veřejné soutěže AZV pro rok 2021

Jednalo se o návrhy přihlášené do konce června loňského roku, které byly hodnoceny tradičně ve dvou fázích. Nejprve každý projektový návrh posuzují v rámci odborného panelu dva zpravodajové – obvykle 30 procent je z dalšího průběhu soutěže vyřazeno, což musejí předsedové jednotlivých panelů obhájit na prvním jednání vědecké rady AZV. V druhé fázi jsou všechny postupující návrhy hodnoceny dvěma externími hodnotiteli, z nichž jeden je povinně zahraniční (nikoli ze Slovenska).

Ve výsledném hodnocení má opět slovo odborný panel, který může v rámci pravidel zadávací dokumentace korigovat celkový počet bodů, a tím i pořadí návrhů. Následně z každého z devíti odborných panelů projektové návrhy postupují v určeném pořadí na druhé jednání vědecké rady AZV, která má rozhodovací pravomoc. Výsledný plán alokace (tj. návrh finančně podpořených projektů této soutěže) je předložen na ministerstvo zdravotnictví, ministr svým podpisem stvrdí výsledek soutěže v průběhu února každého roku. Takto ve stručnosti probíhá každá veřejná soutěž, VES 2021 nevyjímaje.

Pro tuto soutěž, do níž bylo přihlášeno 413 návrhů (osm bylo vyřazeno pro zásadní formální nedostatky, které se ani po výzvě řešiteli nezdařilo odstranit), bylo určeno 260 mil. korun na první rok. Jak ukazuje tabulka, AZV se podařilo oproti minulým rokům zvýšit, a to nehledě na omezené finanční zdroje, počet alokovaných návrhů na více než 24 procent, u juniorských na 30 procent. Každý alokovaný projekt má – v souladu se smlouvou uzavřenou mezi ministerstvem zdravotnictví a právním subjektem řešitele – garantováno financování na celou dobu řešení, ve VES 2021 tedy na čtyři roky.

Finančním propočítáním této soutěže se dostáváme na celkovou částku přibližně 1,25 mld. korun, u juniorských projektů na 107 mil. Po sečtení obou částek se podařilo nepřekročit plánovaný finanční střednědobý plán. V příští veřejné soutěži VES 2022, s plánovaným vyhlášením letos v květnu, tak může být pro první rok řešení úspěšných projektových návrhů přerozdělena suma výrazně vyšší. To potenciálně umožní alokovat přes 25 procent těch nejlepších návrhů a více motivovat řešitelské týmy.

Zde je namístě poděkovat předsedům a členům odborných panelů za práci vynaloženou při nelehkém hodnocení všech projektových návrhů zaslaných do VES 2021 a popřát jim v současné těžké době zdraví a sílu do další činnosti.


Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené