Přeskočit na obsah

Vývoj moderní genové terapie v českých podmínkách

Oba zástupci prosazují nezbytnost vysoce technologických požadavků na výrobní prostory pro výzkum, vývoj a výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků obsahujících živé buňky. Primárním cílem je zaměřit se na nové technologie čistých prostor, v nichž se produkty moderní genové terapie vyvíjejí a vyrábějí, aby byly splněny i vysoké požadavky na bezpečnost výroby. K novým technologiím čistých prostor patří zejména uzavřené izolátorové technologie s validovanou dekontaminací – sterilizací parami peroxidu vodíku. Jedná se o uznávanou metodu, která využívá 30% roztok peroxidu vodíku. Společnost Block disponuje díky dlouhodobé spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR metodikou pro dekontaminaci a sterilizaci parami peroxidu vodíku, díky čemuž je možné vytvářet pracoviště s vysokými nároky na sterilní prostředí, které je pro práci s mikroorganismy naprosto nezbytné.

Jak vysvětluje předseda představenstva společnosti Block Ing. Rudolf Limberský, díky patentované technologii společnosti Block za pomoci speciálního zařízení Puriter dochází k odpařování kapalného peroxidu vodíku, jehož páry jsou následně distribuovány do cílových prostor, které je třeba dekontaminovat/ sterilizovat. Díky jeho silným dezinfekčním účinkům dochází ke sterilizaci bez nutnosti jakéhokoli mechanického zásahu. Vzhledem k tomu, že se tyto páry dostávají i do špatně přístupných míst, je účinnost dekontaminace velmi vysoká. Ověření účinnosti se provádí pomocí tzv. biologických indikátorů. Jedná se o spóry velice odolného mikroorganismu Geobacillus stearothermophilus, které jsou naneseny na nosiči, jenž je umístěn do cílového prostoru a vystaven působení par H2O2. Po ukončení dekontaminace je vzorek přesunut do inkubátoru a následně se vyhodnotí, zda došlo k likvidaci spór.

Tato technologie je hojně využívána již od druhé poloviny 90. let a postupně vytlačuje původně užívané metody, jako je běžná sanitace nebo dekontaminace pomocí formaldehydu či oxidu chloričitého, které jsou vysoce škodlivé zdraví i životnímu prostředí. Páry peroxidu vodíku se rozkládají na kyslík a vodu, a nedochází tedy ke vzniku agresivních reziduí. I díky tomu je tato metoda uznána organizací EPA (Enviromental Protection Agency).Moderní genová terapie

ÚHKT je největším hematologickým centrem v ČR, poskytujícím specializovanou léčbu již šedesát let. Špičkoví lékaři a tým osmi desítek vědců zde pátrají po příčinách vzniku poruch krvetvorby a po tom, jak je co nejúčinněji léčit. Se svými výsledky patří ÚHKT k nejlepším v oboru a je srovnatelný se světovými pracovišti. „Splnění cílů memoranda přinese ÚHKT přístup k novým výrobním technologiím, které umožní zvýšit kapacitu výroby imunoterapeutických přípravků, zejména genové terapie, pro pacienty ústavu a firmě Block zdokonalení již vyráběných izolátorů tak, aby splňovaly náročné požadavky na bezpečnost pro zpracování lidských tkání a buněk a pokročilou výrobu léčivých přípravků moderní genové terapie,“ říká ředitel ÚHKT prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA. Součástí podepsaného memoranda je také spolupráce obou subjektů na úrovni pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. Dalším cílem je společná prezentace obou subjektů a výsledků jejich spolupráce na mezinárodních sympoziích a konferencích.

V roce 2014 ustanovil ředitel ÚHKT prof. Cetkovský Imunoterapeutickou skupinu – tým špičkových kliniků, vědců a odborníků na regulační otázky, která pod vedením MUDr. Petra Lesného, Ph.D., řídí vývoj a klinická hodnocení vlastních léčivých přípravků moderní terapie vyráběných v ÚHKT. Během čtyř posledních let získal ÚHKT povolení k výrobě léčivých přípravků moderní terapie a nyní má již v klinickém hodnocení první produkt vlastního výzkumu – NK buňky (natural killer cells) pro experimentální léčbu akutní myeloidní leukémie. Dalších pět originálních experimentálních léků vyvinutých v ÚHKT je nyní ve fázi technologického transferu a připravovaných klinických hodnocení. I díky tomu je ÚHKT víc než jen nemocnice, a to jak pro pacienty s nádorovými onemocněními typu leukémie nebo myelodysplastický syndrom, tak pro nemocné s opravdu vzácnými poruchami krevní srážlivosti a krevních destiček.

„Moderní buněčné a genové terapie zahrnují širokou škálu technologií, kdy jsou k léčbě pacienta využívány jeho vlastní (nebo dárcovské) buňky, které byly laboratorně upraveny tak, aby dosahovaly požadovaného účinku. Perspektivní oblastí moderních genových terapií je imunoterapie, kdy jsou tyto buňky využívány v léčbě hematoonkologických onemocnění,“ popisuje vedoucí Oddělení imunoterapie ÚHKT Petr Lesný. Od roku 2012 je známo úspěšné klinické využití geneticky modifikovaných T buněk nesoucích „chimerické antigenní receptory“, které je programují k útoku na buňky nesoucí příslušné antigeny. Další projekty zahrnují například výrobu buněk schopných útočit na vybrané viry, jež komplikují život pacientům s hematoonkologickými onemocněními.

V sídle společnosti Block ve Valašském Meziříčí je plánováno vybudování vývojového centra zaměřeného na vývoj izolátorových technologií a jejich testování pro práci s modifikovanými mikroorganismy a genově modifikovanými léčivými přípravky. Jedním z prvních vývojových programů má být právě vývoj specializovaného izolátoru, který by splňoval náročné potřeby ÚHKT. Zahájení výstavby tohoto vývojového centra se plánuje na příští rok.

Izolátor je zařízení, jež slouží k vytvoření fyzické bariéry mezi pracovníkem a materiálem, který je uvnitř izolátoru zpracováván. Jedná se o svařený nerezový korpus vybavený čelním oknem, osazeným speciálními rukavicemi, který je hermetický a v řízeném podtlaku proti okolí. Díky tomu je zamezeno možné kontaminaci mezi operátorem a materiálem, jelikož operátor je v kontaktu s materiálem pouze za pomoci rukavic, a v případě porušení rukavic nedojde k úniku obsahu izolátoru ven. Izolátor je vybaven vlastním vzduchotechnickým systémem včetně využití vysoce účinných filtrů, a to jak na vstupu, tak i na výstupu vzduchu z izolátoru. Uvnitř izolátoru jsou vestavěná technologická zařízení, např. integrované inkubátory, centrifuga, váhové systémy, transportní zařízení atd. V poměrně malém prostoru je tedy možné vytvořit aseptické podmínky pro práci s různými druhy materiálu, mezi které patří také mikroorganismy či jiný biologický materiál.

ÚHKT společně se společností Block nyní sestavují společný mezioborový tým, ve kterém na straně ÚHKT budou odborníci na výrobu léčivých přípravků genové terapie a na straně společnosti Block špičkoví konstruktéři izolátorů a technologové. Vedoucími týmu jsou MUDr. Lesný za ÚHKT a za Block Ing. Jiří Hruboň. Cílem týmu je analyzovat výrobní procesy, se kterými má ÚHKT zkušenosti, a na tomto základě navrhnout a zkonstruovat technologii pro jejich bezpečné a dostatečně efektivní provádění v izolátoru. Vývojoví konstruktéři Blocku nejprve vytvoří 3D virtuální model navrženého pracoviště a po jeho oponentuře zkušenými pracovníky ÚHKT bude vyroben prototyp. „Ten by se měl v roce 2020 testovat i ve spolupráci právě s ÚHKT. Věřím, že z této spolupráce vzejde špičkové pracoviště,“ říká Ing. Rudolf Limberský. „Na úspěchu projektu pak získají hlavně ti, o které jde především – pacienti ÚHKT,“ dodává MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…