Přeskočit na obsah

Výzkum v ČR se zaměří na časté nemoci minorit i seniorů

Praha - Český zdravotnický výzkum se zaměří na nemoci srdce a cév, rakovinu a další nemoci, které jsou častou příčinou úmrtí obyvatel ČR. Vyjde z aktuálního zdravotního stavu populace a soustředí se i na zdravotní stav etnických menšin, seniorů a sociálně nejslabších skupin. Počítá s tím návrh koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, který tento týden projednala vláda. Usnesení zveřejnila na svém webu.

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková dostala za úkol předložit do konce června resortní program výzkumu a vývoje na léta 2010 až 2015. Ministerstvo má dát Radě pro výzkum a vývoj do 30. listopadu 2012 etapovou zprávu a vládě do 30. listopadu 2016 závěrečnou zprávu.

Koncepce zahrnuje výzkum nejčastějších příčin onemocnění a úmrtí obyvatel, jako jsou nemoci srdce a cév a rakovina, zasahuje ale do všech oblastí zdraví, včetně oborů, které jsou na přelomu zdravotní a sociální sféry, jako geriatrie, psychiatrie, vztah zdraví a pracovního prostředí, preventivní přístupy ve zdravotnictví , ošetřovatelství a zdravotnické systémy a informatika.

Koncepce podporuje uplatnění mladých vědců a lepší využití výsledků výzkumu v diagnostice, léčbě a prevenci nemocí.
Statut výzkumných organizací mají fakultní nemocnice a specializovaná resortní zařízení, jako Endokrinologický ústav, Ústav pro péči o matku a dítě či Institut klinické a experimentální medicíny. Svou činností odpovídají takzvaným teaching hospitals ve Velké Británii, které jsou za výzkumné organizace dlouhodobě považovány.

Národní standardy odborné zdravotní péče nahradí dosud rozdílné přístupy a vytvoří předpoklady k přímému využití výzkumu při tvorbě standardů péče.

ČTK

Zdroj: ČTK

Sdílejte článek

Doporučené