Přeskočit na obsah

VZP i v roce 2024 nabízí svým smluvním partnerům Motivační program VZP PLUS

pojištění, formulář
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Aktualizovaný Motivační program VZP PLUS zaměřený na zvýšení dostupnosti zdravotní péče, zlepšení její kvality a organizace a na prevenci spustila VZP 1. 1. 2023 a v roce 2024 bude v tomto programu pokračovat v nezměněné podobě. Motivační program VZP PLUS je určen všeobecným praktickým lékařům (VPL), praktickým lékařům pro děti a dorost (PLDD), praktickým zubním lékařům, ambulantním gynekologům a ambulantním specialistům. Program podrobněji představujeme v této Poradně.

Motivační program VZP PLUS představuje soubor cílů a na ně navázaných bonifikací, které mají motivovat poskytovatele např. k otevření ordinací v definovaných oblastech se zhoršenou dostupností péče. Za její otevření mohou získat bonus až 800 tisíc Kč (v případě VPL a PLDD), resp. 500 tisíc Kč (v případě stomatologů), který bude násoben podílem počtu pojištěnců VZP v dané oblasti. V roce 2023 byl tímto způsobem podpořen vznik 7 nových pracovišť VPL, 7 nových pracovišť PLDD a 19 nových pracovišť STOM v preferovaných oblastech. Další bonifikace mají motivovat k registraci nových klientů do péče poskytovatele, k rozšíření ordinační doby nad 30 hodin týdně, nebo k účasti pojištěnců na preventivních prohlídkách a screeningových programech, resp. na nepovinných očkováních. Do programu se zapojila více než polovina poskytovatelů, kteří mají smlouvu s VZP ve výše uvedených skupinách poskytovatelů.

O jaké programy se jedná

  • VZP Plus pro všeobecné praktické lékaře
  • VZP Plus pro praktické lékaře pro děti a dorost
  • VZP Plus pro praktické zubní lékaře
  • VZP Plus pro ambulantní gynekology
  • VZP Plus pro ambulantní specialisty

Komu je program určen

Program je pro všechny smluvní poskytovatele zdravotních služeb, kteří splňují tzv. vstupní podmínky. Ty se pro jednotlivé programy ve svých parametrech liší.

  • Rozsah a rozložení ordinační doby

VPL, PLDD a gynekologové musí mít na pracovištích ordinační hodiny v rozsahu minimálně 30 hodin týdně rozložené do pěti dnů v týdnu (příp. gynekologové 24 hodin čtyři dny v týdnu, pokud se lékař podílí na službách u poskytovatele lůžkové péče).

  • Počet registrovaných pojištěnců

Pro každé pracoviště je stanoven minimální počet registrovaných pojištěnců VZP, který vychází z údajů o podílu pojištěnců VZP v jednotlivých okresech. Pro VPL je minimální počet registrovaných stanoven jako násobek čísla 600 a podílu pojištěnců VZP v daném okrese, pro PLDD se jedná o násobek čísla 300 a pro gynekology čísla 500. V případě stomatologů je hodnota dána násobkem čísla 600 a podílu pojištěnců VZP v daném okrese, přičemž podmínka musí být splněna alespoň na 50 % pracovišť.

  • Povinnost registrace nových klientů

Pro každé pracoviště je stanovena tzv. kapacita. Pokud jí není dosaženo, je poskytovatel povinen do péče registrovat nové pojištěnce. Kapacita je dána jako násobek předpokládané kapacity registrovaných pojištěnců pro jedno smluvní pracoviště v dané odbornosti, která byla stanovena ve spolupráci se zástupci poskytovatelů, a podílem pojištěnců VZP v daném okrese. V případě VPL, resp. PLDD je předpokládaná kapacita stanovena na 2 000, resp. 1 800 přepočtených dle věkových indexů, pro gynekology na 2 500 a pro stomatology na 1 200 pojištěnců.

  • Preventivní prohlídky

Průměrný podíl klientů, kteří absolvovali preventivní prohlídku v uplynulých dvou letech, musí dosáhnout u VPL 15 %, u PLDD a u gynekologů 30 %.

  • Komunikace s VZP

Poskytovatelé musí komunikovat a předávat faktury VZP elektronicky prostřednictvím VZP POINT, resp. s využitím B2B služeb.

Nabídka účasti v programu VZP PLUS bude zaslána všem poskytovatelům z výše uvedených segmentů, kteří aktuálně splňují všechny podmínky. Nárok na bonifikace pak vznikne poskytovateli v případě, že tuto nabídku akceptuje a podepíše včas tzv. bonifikační dodatek VZP PLUS.

Podrobnější informace najdete na webu VZP: plus.vzp.cz

Ing. Miroslav Jankůj Ph.D., ředitel oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

Ing. Miroslav Jankůj Ph.D.,
ředitel oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

Sdílejte článek

Doporučené