Přeskočit na obsah

VZP plánuje v roce 2019 navýšit rezervy

Podle plánu vydá příští rok VZP na zdravotní služby celkem 186,1 miliardy korun, tedy o 15 miliard více než letos. To představuje růst o 8,7 procenta. „To je největší meziroční růst v historii Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdravotně pojistný plán zakládá pojištěncům jistotu, že o ně bude postaráno. Pokryta bude všechna plánovaná péče, plus je tam rezerva i na moderní péči, která v průběhu roku přijde,“ uvedla předsedkyně správní rady prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., a zdůraznila, že plán počítá i s další tvorbou rezerv. „Víme ze života, že nejsou jen léta tučná, ale dobrý hospodář musí počítat s tím, že přijdou léta hubená,“ řekla. Podle předpokladu VZP je Česko už za vrcholem ekonomického cyklu, v odhadech růstu ekonomiky a růstu mezd je o něco opatrnější než ministerstvo financí.

 

Tvorba rezerv podle plánu v příštím roce zpomalí, i příští rok má ale VZP hospodařit s přebytkem, a to 0,9 mld. Kč. Letošní rok zřejmě VZP uzavře s rekordním pozitivním hospodářským výsledkem. „V roce 2018 VZP ČR očekává rekordní hospodářské výsledky minimálně za posledních deset let. Postupně jsou tvořeny finanční rezervy, které jsou určené pro období hospodářské stagnace nebo poklesu,“ píše se v návrhu zdravotně pojistného plánu.

Výrazné meziroční nárůsty nákladů očekává největší zdravotní pojišťovna za stomatologickou péči, kde se mění úhrady výplní kvůli omezování amalgámu, na příplatky pro sestry ve směnném provozu a také na léčiva podávaná ve specializovaných centrech (viz tabulku). Za rizikovou považuje VZP situaci kolem léků hrazených jen přes paragraf 16 pro případy, kdy není dostupná jiná léčba.

Během roku 2019 čeká VZP jednání s nemocnicemi a jejich zřizovateli o rámcových smlouvách. S některými sice uzavřela rámcové smlouvy na pět let již letos, s dalšími se ale zatím o dalším fungování nedohodla a prodloužila jim smlouvy do konce roku 2019.

 

 

Ve smluvní politice hodlá VZP posilovat následnou a dlouhodobou lůžkovou péči a poskytování zdravotních služeb u pacientů doma. U akutních nemocnic pak bude pojišťovna preferovat spojené lůžkové fondy. „Prioritou bude i nadále zajištění personálního zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb se zaměřením na erudici a efektivní využití zdravotnického personálu, centralizaci specializované péče a vysoce specializované péče a eHealth. Současně bude podporován přesun vybrané operativy u plánovaných zákroků do režimu jednodenní péče na lůžku a nasmlouvávání spojených lůžkových fondů,“ avizuje plán.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené