Přeskočit na obsah

VZP plánuje zanedbatelný schodek

iStock-1010851662
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.

Pro rok 2024 plánuje Všeobecná zdravotní pojišťovna v návrhu zdravotně pojistného plánu, který na listopadovém zasedání schválila správní rada, podle aktuálních predikcí schodek ve výši pěti miliard korun. Zatímco příjmy základního fondu porostou díky očekávanému růstu mezd, a tedy i odvodů, stagnaci nezaměstnanosti a automatickému růstu platby za státní pojištěnce celkem o 7,5 procenta, celkové výdaje vlivem úhradové vyhlášky o 8,7 procenta.

„Do základního fondu přijde 297,7 miliardy korun, výdaje jsou plánovány na 302,6 miliardy korun,“ uvedl předseda správní rady VZP Tom Philipp.

Ovšem na rok 2023 také plánovala VZP schodek hospodaření 5,5 miliardy korun. Výsledek se ale přiblíží nule.

„Při výdajích 303 miliard korun je plánovaný pětimiliardový schodek blízký nule, vnímejme slovo schodkový rozpočet ze striktně účetního hlediska. Z hlediska strategického plánování se jedná spíše o vyrovnané hospodaření VZP,“ uvedl člen správní rady Miroslav Kalousek. „Nepochybuji o reálnosti tohoto plánu a jeho naplnění,“ dodal.

„VZP ČR prošla turbulentním obdobím posledních tří let bez finančních ztrát a spíše posílená než oslabená. Pokud nepřijde nějaká další krize, mohlo by v následujících letech postupně docházet ke konsolidaci ekonomiky,“ konstatuje pojišťovna ve svém materiálu.

Nejvyšší náklady na zdravotní služby jsou příští rok plánovány na lůžkovou zdravotní péči, a to 58,7 procenta celkových nákladů, podobně jako bylo plánováno letos (59 %). Náklady na ambulantní zdravotní služby budou v roce 2024 představovat 25,4 procenta celkových nákladů (letos plánováno 24,6 %), náklady na léky a zdravotnické prostředky 12,5 procenta celkových nákladů (stejně jako letos) a ostatní náklady budou ve výši 3,4 procenta z celkových nákladů na zdravotní služby (loni 3,9 %). Zdá se tedy, že by měl růst ekonomický význam ambulancí.

Na konci roku 2024 VZP předpokládá stav finančních prostředků na všech fondech ve výši 35,8 miliardy korun, tedy necelých 12 procent z celkových ročních nákladů 302,6 miliardy. Podle ministerstva zdravotnictví by optimální rezerva na účtech zdravotních pojišťoven měla být 15 procent. Celkový zůstatek na běžném účtu by pokryl výdaje VZP na 43 kalendářních dní.

Ačkoli má VZP 60 procent pojištěnců, drží 70 procent celkových zůstatků na všech fondech všech zdravotních pojišťoven a podle predikce ministerstva zdravotnictví bude mít na konci roku 2024 dokonce 86 procent zbylých zůstatků.

Jedním z důvodů je registrace ukrajinských uprchlíků, kteří čerpají méně zdravotních služeb než česká populace. Aktuálně je podle údajů z VZP v centrálním registru pojištěnců evidováno přes 330 000 uprchlíků z Ukrajiny, z toho je téměř 290 000 osob u VZP ČR. Velký počet uprchlíků si VZP pochvaluje jako dobře využitou příležitost. „Vedle všech negativních aspektů každá krize přináší i příležitosti. VZP ČR se v roce 2022 po vypuknutí války na Ukrajině musela vypořádat s velkým počtem válečných uprchlíků. Většinu z nově příchozích ukrajinských občanů, kteří zažádali o dočasnou ochranu, VZP ČR zaregistrovala. To s sebou přineslo mnoho nových povinností, zejména zapojení se do sítě krajských asistenčních center pomoci Ukrajině a komunikaci s těmito klienty,“ píše se v úvodu návrhu zdravotně pojistného plánu VZP na příští rok. „Nezanedbatelná byla i nezbytnost úprav informačního systému, vykazování a vedení statistik nových pojištěnců. Zvládnutí uprchlické krize si vyžádalo nemalé úsilí a finanční prostředky, které se ale nakonec vrátily v podobě finanční rentability, kdy příjmy veřejného zdravotního pojištění převyšují výdaje na tyto uprchlíky, i když náklady na zdravotní služby se časem postupně zvyšují. Rok 2022 tak skončil i vlivem těchto okolností pro VZP ČR účetně vyrovnaně, a finančně dokonce přebytkově,“ shrnuje VZP.

Pojišťovna v materiálu přiznává přetrvávající dílčí problémy se zajištěním sítě poskytovatelů zdravotních služeb podle nařízení vlády o časové a místní dostupnosti. Problém je zajištění hrazené stomatologické péče, zejména v příhraničních a venkovských regionech, odborností duševního zdraví a dále odborností oftalmologie, revmatologie a endokrinologie.

Největší dynamiku nárůstu v porovnání s ostatními segmenty sleduje VZP u nákladů na centrovou léčbu. I v roce 2024 budou do léčby pacientů v centrech vstupovat nové léčivé přípravky, budou se rozšiřovat indikační kritéria u některých stávajících léčivých přípravků a bude nadále pokračovat léčba u skupiny pacientů, kteří vyžadují dlouhodobou chronickou léčbu. „Velký objem nákladů centrové péče a dynamika nárůstu představuje riziko pro finanční stabilitu VZP ČR i v roce 2024,“ píše se v návrhu zdravotně pojistného plánu.

Z novinek pro příští rok zmínila členka správní rady prof. Věra Adámková úhradu distančních služeb konzultace u psychiatra, hrazené pacientovi u jeho ošetřujícího lékaře. Nebo také podporu úhrad péče o děti, jednodenní péče a program časného záchytu karcinomu prostaty.

Doporučené