Přeskočit na obsah

VZP Point neslouží pouze k odesílání dávek výkonů a faktur. Využíváte všech jeho předností?

Elektronický portál VZP neslouží pouze k odesílání dávek výkonů a faktur, případně pro stahování sestav z VZP ČR. Velice zajímavou předností VZP Pointu je ověřování v registrech. Poskytovatel má přitom k dispozici několik možností, na jejichž základě může prověřit platnost pojištění.

První je ověření dle čísla pojištěnce, druhá pak ověření dle jména a data narození. Vybraná úloha ověří platnost pojištění. U osob s platným pojištěním zobrazí číslo pojištěnce, druh pojištění (veřejné zdravotní / mezistátní smlouvy) a registrující zdravotní pojišťovnu. Úloha komunikuje s Centrálním registrem pojištěnců a zobrazuje výsledky i pro pojištěnce zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Dalšími možnostmi, které ověřování v registrech na VZP Pointu nabízí, jsou ověření platnosti průkazu VZP ČR, ověření platnosti smlouvy poskytovatele zdravotních služeb, vyhledávání poskytovatelů podle řetězce znaků nebo vyhledání platnosti registrace pojištěnce ke kapitaci.

Dalibor Benych, specialista úhrad zdravotní péče, RP Plzeň

Přímo z VZP Pointu si můžete stáhnout číselníky (včetně jejich předchozích verzí), dokumenty (metodiky), programy (VZP Kontrol) nebo soubor platných IČP. Registrující subjekty mají možnost získat seznam svých registrovaných pojištěnců. Pro zaslání jakéhokoli požadavku nebo informace do VZP ČR lze využít úlohu Obecné podání.

V bloku Informace a aktuality jsou k dispozici aktuální upozornění související s VZP Pointem.

Jak ověřit, že je mé odeslané podání v pořádku?

Po odeslání je vždy nutné si podání zkontrolovat, zda je skutečně doručeno do pojišťovny a případně s jakým výsledkem je podání zpracováno (Stáhnout výsledek). V odeslaných podáních naleznete všechna podání, která byla na VZP Pointu realizována. Pomocí barevného označení konkrétního podání na první pohled zjistíte, v jakém stavu se nachází. Označení zeleným pruhem znamená, že podání bylo odesláno v naprostém pořádku. U žlutě označených podání je již nutná kontrola úplnosti podání, protože ne vše bylo v pořádku odesláno. Červeně označená podání jsou z pohledu zpracování odmítnuta a vždy u nich naleznete poznámku o konkrétní chybě, která u daného podání nastala.

Kde zjistím, jak dopadlo zpracování dávek, případně že mi pojišťovna něco sděluje?

Pro doručování abonovaných sestav (sestavy protokolu o zpracování dávek, protokolu o uznaných a odmítnutých registracích, rekapitulaci nároků na kapitační platbu atd.) a dopisů (dopisy o úhradě a regulaci s přílohami, dopis se sdělením referenčních hodnot, dopisy k vyúčtování atd.) ze strany VZP ČR je určena Schránka. Informace o nových/nepřečtených zprávách je zobrazena bílou číslicí v červeném kruhu v pravém horním rohu obálky, která se nachází v horní liště vedle údajů o uživateli. Kliknutím na obálku si zobrazíte prvních několik zpráv ve schránce a informaci o počtu nepřečtených zpráv. Pro zobrazení zpráv klikněte na příslušné odkazy: „Máte dalších X nepřečtených zpráv“ nebo „Zobrazit všechny zprávy“.

Při zobrazení zprávy nebo stáhnutí přílohy je zpráva automaticky označena jako přečtená. Již přečtenou zprávu si můžete označit znovu jako nepřečtenou a příště se k ní snadno vrátit.

Jak získám informace o nových zprávách, které mi VZP posílá do schránky?

V nastavení svého účtu si zapněte Nastavení denního přehledu. Jedná se o upozornění na nově příchozí zprávy do schránky ve formě e‑mailové zprávy zaslané na adresu účtu. Upozornění je souhrnné za 24 hodin a je doručováno během brzkých ranních hodin. Nemusíte se tedy obávat zahlcování e‑mailové schránky upozorněními na každou jednotlivou zprávu. Vždy chodí celkový přehled zpráv za předchozí den.

Nastavení vašich identifikačních a přístupových údajů, včetně obnovy certifikátu nebo volby možnosti přihlašování se heslem, snadno zrealizujete v Nastavení profilu uživatele.

Zdroj: VZP - Komerční sdělení

Sdílejte článek

Doporučené