Přeskočit na obsah

VZP sehnala praktiky i zubaře, dětských praktiků méně

VZP log

Největší česká zdravotní pojišťovna podpořila vznik 11 nových ordinací praktických dětských lékařů. Problém s jejich dostupností zůstává kritický. Dětští praktici podle údajů VZP chybějí v 96 lokalitách.

Všeobecná zdravotní pojišťovna předběžně hodnotila svůj program podpory dostupnosti primární péče v rámci VZP Plus 2023. Z něj bylo podpořeno v preferovaných lokalitách 17 nových ordinací všeobecného praktického lékaře, 11 nových ordinací praktického lékaře pro děti a dorost a 19 nových ambulancí zubního lékaře. Na bonusech vyplatila bemála 20 milionů korun, z toho 9,1 milionu pro praktiky pro dospělé.

Podrobnější data VZP ještě vyhodnocuje a počítá mimo jiné, kolik bylo nově registrováno , kterým dříve lékař chyběl.

„Přesná čísla budeme mít k dispozici až za pár měsíců, ale je zřejmé, že nově otevřené ordinace zajistily registraci tisícům našich klientů. Nikdy samozřejmě nebudeme mít stoprocentní jistotu, že právě bonus od VZP je pro lékaře tím rozhodujícím faktorem při zvažování místa jeho působiště, věřím ale, že sehrává významnou roli,“ uvedl Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči.

Při rozjezdu programu na podporu dostupnosti primární péče si VZP stanovila i měřitelná kritéria jeho úspěchu. Počet nových ordinací praktických lékařů očekávání předčil (mělo jich být alespoň 13), také zubních ordinací bylo podpořeno více, než se očekávalo (alespoň 16). U praktických lékařů pro děti a dorost se ale nepodařilo očekávání naplnit, místo odhadovaných alespoň 17 jich VZP podpořila jen 11.

Dostupnost primární péče pro děti a dorost je přitom nejvíce kritická, právě v tomto oboru je největší potřeba nové ordinace otevírat. Za pět let od roku 2018 do roku 2022 ubylo v Česku 336 ordinací praktických dětských lékařů, 13 procent. Jen během roku 2022 děti přišly o 86 ordinací praktického dětského lékaře, když 145 dětských praktiků zavřelo ordinaci a jen 59 nových ordinací vzniklo. Zanikají hlavně ordinace v menších sídlech. V dubnu 2022 nemělo už téměř 12 procent dětí svého praktického dětského lékaře.

Také údaje z programu VZP na podporu ordinací v oblastech se sníženou dostupností závažný problém s dětskými praktiky jen potvrzují. Na začátku roku 2023 měla VZP vytipovaných 68 preferovaných oblastí, ve kterých nemá dostatečně zajištěnou dostupnost praktických dětských lékařů. Během roku 2023 jich mohla 36 ze seznamu vyřadit. Zároveň ale na seznam během roku 2023 a začátkem roku 2024 připsala 64 nových oblastí.

K začátku letošního roku tak VZP hledala praktického lékaře pro děti a dorost na 96 lokalit v Česku (91 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a pět obvodů, kde jsou preferovány jen konkrétní obce). To znamená, že z pohledu VZP je bezproblémová dostupnost dětského praktika jen v polovině Česka, přesněji v 53 procentech správních obvodů obcí s rozšířenou působností v ČR.

Kromě podpory nových ordinací VZP navýšila úhrady stávajícím 400 ordinacím dětských praktických lékařů za poskytování péče v preferované oblasti. V Česku je zhruba 2 100 ordinací PLDD.

Kromě bonifikačního programu se VZP snaží zlepšit dostupnost jednáním na úrovni krajů v pracovních skupinách, které iniciovala. Výsledkem je mimo jiné dalších 11 nových ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, které v roce 2023 vznikly při nemocnicích. To podle VZP sice není systémové řešení, ale nutná pomoc v oblastech, kde se nedaří zajistit standardní ordinaci praktického dětského lékaře.

Sedmnáct nových ordinací všeobecného praktického lékaře v preferovaných oblastech

V oblastech se zhoršenou dostupností péče praktického lékaře pro dospělé podpořila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna vznik 17 nových ordinací. Je to o čtyři více než cíl, který si při zavedení programu vytyčila. Každá nová ordinace v preferované oblasti získala v průměru 540 000 korun. Kromě toho podpořila VZP dalších 567 stávajících lékařů v preferovaných oblastech vyšší úhradou. „I v Praze jsou obvody, kde nemáme praktického lékaře, tam se ale bohužel nepodařilo ani přes tyto snahy s tím něco udělat,“ řekla novinářům členka správní rady VZP poslankyně Věra Adámková.

Od roku 2018 podle dat ÚZIS ubývá v Česku každý rok několik desítek ordinací praktických lékařů pro dospělé. V roce 2022 jich ubylo o 71, když jich 270 skončilo a 199 nových vzniklo.

Program na podporu dostupnosti primární péče zůstává v běhu i pro rok 2024 a má stejné cíle i příspěvky. Pojišťovna hodnotí bonifikační program jako úspěšný, vede podle ní ke zlepšení situace. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek ví, že samotný program VZP nedostatek dětských praktiků, praktiků a zubních lékařů nevyřeší a trend úbytku ordinací nezastaví. „Trend se rozhodně rokem 2023 nezastavil.  Samotná finanční motivace problém nevyřeší, je to také otázka vzdělávání, demografického vývoje. Zajištění dostatečné kapacity do budoucna vyžaduje komplexnější pohled na věc, spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví, mluvíme s odbornými společnostmi," řekl Kabátek. 

VZP se snaží zintenzivnit snahu oslovovat lékaře, aby se do bonifikačního programu na podporu dostupnosti zapojili, ať už do podpory zřízení nové ordinace v preferované oblasti, nebo do podpory navýšení kapacity v nich. 

Nové ordinace podpořené bonifikačním programem VZP Plus pro dostupnost

Praktický lékař pro děti a dorost

  • Bonifikace pro 11 nových ordinací
  • Průměrný příspěvek od VZP na otevření jednoho pracoviště: 475 000 Kč
  • Celkové náklady na bonus za otevření nové ordinace: 5 220 800 Kč

Nové ordinace podpořené z programu byly otevřeny v okresech: Praha, Mělník, Nymburk, Praha-východ, Liberec, Semily, Třebíč (2), Břeclav, Hodonín, Olomouc

Všeobecný praktický lékař

  • Bonifikace pro 17 nových ordinací
  • Průměrný příspěvek od VZP na vznik jednoho pracoviště: 540 000 Kč
  • Celkové náklady na bonus za otevření nové ordinace: 9 120 800 Kč

Nové ordinace podpořené z programu byly otevřeny v okresech: Příbram, Domažlice, Cheb (2), Karlovy Vary (2), Děčín, Louny, Most (2), Liberec (2), Havlíčkův Brod, Třebíč, Břeclav, Kroměříž (2).

Praktický zubní lékař

  • Bonifikace pro 19 nových ordinací
  • Průměrný příspěvek od VZP na otevření jednoho pracoviště: 270 000 Kč
  • Celkové náklady na bonus za otevření nové ordinace: 5 125 500 Kč

Nové ordinace podpořené z programu byly otevřeny v okresech: Příbram, Děčín, Litoměřice (3), Louny, Liberec (2), Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Vyškov, Bruntál (2), Karviná (3), Nový Jičín

Zdroj: VZP

 

Doporučené