Přeskočit na obsah

VZP zvažuje nabídku balíčků od Protonového centra

Předsedkyni správní rady prof. Věře Adámkové si pacienti prostřednictvím advokáta stěžovali na postup pojišťovny při neschválení protonové terapie. Správní rada také probrala nárůst počtu žádostí i schválených úhrad služeb. „Proton, je to dlouhodobě problémová otázka. V roce 2019 bylo podáno 371 žádostí o protonovou léčbu, z toho 92 jich bylo zamítnuto. Jen za letošní první čtvrtletí máme 122 žádostí, to je nárůst o 25 procent proti předcházejícímu roku,“ uvedl místopředseda správní rady doc. Bohuslav Svoboda.

VZP dostala nabídku Protonového centra na hrazení léčby prostřednictvím balíčků. Pojišťovna bude důkladně analyzovat, jestli je to ekonomicky výhodné. „Zároveň musejí být jasné indikace, prospěch pacienta je zásadní,“ poznamenal Svoboda.

Ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek ujistil, že postupy při schvalování léčby jsou jasně stanoveny. „Protonovou léčbu schvaluje pojišťovna standardně podle vymezených indikací, podle doporučení multidisciplinárního týmu komplexního onkologického centra. Pokud se jedná o prostatu, musí být uveden důvod, proč má být použita protonová léčba místo fotonové, což posoudí revizní lékař,“ uvedl Kabátek. Vzestup počtu žádostí podle něj souvisí s marketingovými aktivitami poskytovatele. „Bezesporu má vliv i to, že se Protonové centrum stalo součástí Komplexního onkologického centra Motol, povědomí o možnostech této léčby zesiluje,“ dodal Kabátek.

Z celkového počtu 371 žádostí v loňském roce jich 289 přišlo z Motola, tedy více než tři čtvrtiny. V letošním prvním čtvrtletí indikovalo KOC Motol 118 případů z celkových 122, tedy 97 procent.

 

KOC Motol se o Protonové centrum rozrostlo při letošním obnovení statutu centra vysoce specializované onkologické péče. Už dříve ale chodilo do Protonového centra významně více pacientů z Motola než odjinud a pacienti popisovali, že je v jiném KOC k protonové terapii neindikovali a v Motole pak ano. Poslanci apelovali na to, aby onkologové sladili postupy, aby se léčba mezi jednotlivými centry tolik nelišila.

Nejčastější lokalizací nádoru v žádostech o úhradu protonové terapie je v letošním roce urogenitální systém, který tvoří 38 procent všech žádostí.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené