Přeskočit na obsah

Za stejnou práci méně peněz?

Vykonávám stejnou práci jako ostatní sestry na oddělení, ale dostávám za ni méně peněz. Jsem zařazená do nižší platové třídy než ony.

Pokud opravdu vykonáváte stejnou práci jako ostatní sestry, máte nepochybně nárok i na platové zařazení do stejné platové třídy. Problém je zřejmě v tom, že na rozdíl od některých dalších sester pracujete pod odborným dohledem. O tom rozhoduje zaměstnavatel, a to zpravidla prostřednictvím pracovní náplně. Při tomto rozhodování vychází ze svých provozních potřeb a ze schopností, odborných znalostí a zkušeností zaměstnance, přičemž musí respektovat podmínky práce sjednané v pracovní smlouvě. Pokud tedy nemáte v pracovní náplni nebo jinou formou výslovně stanoveno, že pracujete bez odborného dohledu, dospěl Váš zaměstnavatel pravděpodobně k závěru, že Vaše pracovní zkušenosti nejsou dosud takové, abyste mohla poskytovat ošetřovatelskou péči v potřebném rozsahu bez dosažitelnosti rady a pomoci zkušenější kolegyně, a Vaše zařazení do 8. platové třídy je tedy správné.

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené