Přeskočit na obsah

Prim. Kopecký: Zájem lékařů o vzdělávání v paliativní péči roste

MUDr. Ondřej Kopecký
MUDr. Ondřej Kopecký

Předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP je od roku 2021 primář Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze MUDr. Ondřej Kopecký. Dlouhodobě se věnuje rozvoji paliativních týmů v českých nemocnicích jak v úrovni odborné, tak v úrovni organizační a manažerské. V oblasti paliativní medicíny se významně zasadil o zavádění konceptu časné paliativní péče, zvláštní úsilí vkládá do rozvoje etických a spirituálních témat v kontextu paliativní péče. ČSPM ČLS JEP se nyní podílí hned na dvou významných projektech, které mají paliativní péči v ČR posunout o další krok vpřed.

  • Jak konkrétně probíhá nyní spolupráce s praktickými lékaři a jaká je odezva na nové programy z jejich strany?

S praktickými lékaři nyní spolupracujeme v rámci projektu Standardizace paliativní péče v ČR. Konkrétní podoba vzdělávacího programu se bude vyjednávat v rámci projektu, takže nás čeká domluvit se, co a jak se má u praktických lékařů vyzkoušet a zavést. Týká se péče praktických lékařů jak pro dospělé, tak pro dětské pacienty. To je jedna rovina spolupráce. Vedle toho existuje projekt soukromého donora, Nadačního fondu Abakus, který také ve spolupráci s Českou společnosti paliativní medicíny už identifikoval 15 tzv. ambasadorů paliativní péče v oblasti všeobecných praktických lékařů a pro ně už připravil vzdělávací kurs, podpůrné aktivity i např. finanční podporu pro to, aby mohli alokovat část své kapacity pro vzdělávání sebe sama právě v dovednostech, které patří do oblasti paliativní péče. To jsou vlastně dvě aktuální aktivity, které probíhají směrem k praktickým lékařům ve spolupráci s paliativní společností. Řada praktických lékařů je schopna poskytnout dobrou péči v závěru života a to, k čemu se chceme dostat, je, aby to byl předvídatelný, očekávatelný standard ideálně u všech poskytovatelů takové péče. Není to tak, že bychom přinášeli něco, co praktik nikdy nevěděl nebo neslyšel, ale snažíme se, aby se tento přístup stal očekávatelným standardem kdekoli.

  • Otevřeli jste moderní vzdělávací centrum paliativní medicíny, jaký je o tuto oblast zájem ze strany mediků?

Vzdělávání v oblasti paliativní péče, ale třeba i komunikace závažných zpráv je něco, co se nyní na lékařských fakultách dostává více do popředí. Dříve se jednalo jen o velmi okrajovou část vzdělávání, nyní vidíme téměř na všech lékařských fakultách vzdělávání v oblasti paliativní péče většinou na začátku studia nepovinnou formou, kdy si studenti mohou tento předmět vybrat jako volitelný. V posledních letech se ale už na některých fakultách stává povinnou součástí lékařského vzdělání, jako např. na 1. LF UK, kde je ve 3. a 4. ročníku medicíny kontakt s paliativními principy a dovednostmi už povinnou součástí studia.

  • A pokud jde o nasměrování na specializovanou paliativní péči?

Mluvíme-li o lékařské profesi, máme nástavbovou specializaci Paliativní medicína, ve které se může vzdělat každý lékař, který se věnuje klinickému oboru. Ročně atestuje mezi 15 až 25 novými lékaři v oboru Paliativní medicína, což je kvantitativně velký posun oproti předchozím rokům. V tuto chvíli máme v ČR cca 150 atestovaných lékařů v oboru Paliativní medicína a zhruba 100 v předchozím oboru spojeném s algeziologií – tedy Léčba bolesti a paliativní medicína. Vidíme, že i v pokročilém dospělém věku u zkušených lékařů zájem o práci v této odbornosti existuje. Snažíme se podpořit, aby pro ně přístup k atestačnímu vzdělání včetně praktické přípravy a získání zkušeností byl co nejlépe dostupný, abychom do budoucna byli schopni nabídnout služby, které budou personálně dobře pokryty.

  • Jaká je situace se vzděláváním zdravotních sester v paliativní péči?

Ano, nejde jen o vzdělání lékařů, ale i o vzdělání sester, které je velmi důležité. Nyní je nově připraven certifikovaný kurs pro sestry, které pečují v paliativní péči ve specializovaných týmech. Dokonce se podařilo připravit výkon, kde by sestra v paliativní péči měla být samostatnou nositelkou takového výkonu, abychom třeba v ambulantním prostoru byli schopni reflektovat skutečnost, že na péči se rovnocenně a erudovaně podílejí i další profese.

Doporučené