Přeskočit na obsah

Zájemci se mohou hlásit do nové výzvy programu Zdraví

Výzva se zaměřuje na duševní zdraví dětí a dospívajících. Žádosti o grant lze podávat prostřednictvím informačního systému CEDR do 31. července 2020.

Otevřená výzva Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících

Termín vyhlášení výzvy a ukončení příjmu žádostí: 15. 5.–31. 7. 2020

Alokovaná částka: 134 302 597 Kč

Minimální výše grantu: 5 140 000 Kč; Maximální výše grantu: 14 906 000 Kč

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  1. Aktivity zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících.
  2. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.
  3. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.
  4. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.
  5. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie; státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví; školy a školská zařízení, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy.

Seminář pro žadatele o grant se uskuteční ve dnech 8. a 9. 6. v Praze a 15. 6. v Olomouci.

Veškeré informace o vyhlášené výzvě, o seminářích pro žadatele a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a na webu Fondů EHP.

Podpořeno z programu Zdraví financovaného z Fondů EHP.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené