Přeskočit na obsah

Zákon o elektronizaci doputoval do sněmovny. Začíná závod s časem

Předložení návrhu vláda slíbila ve svém programovém prohlášení a jeho věcný záměr představila v lednu 2019. Už tehdy nastalo zpoždění, záměr si vyžádal důkladnou diskusi. Samotný návrh v paragrafovém znění šel loni v srpnu do připomínkového řízení. Práce byly ovlivněny také koronavirovou epidemií. A tak se návrh, který všichni tři dosud úřadující ministři v tomto volebním období uváděli jako svou prioritu, dostává do Parlamentu jen necelých osm měsíců před termínem sněmovních voleb. Případné neschválení zákona nebo jeho zásadní změna proti současnému návrhu by bylo mimo jiné rizikem pro vznikající Informační a datové resortní rozhraní.

Zpravodajem zákona se má stát prof. Rostislav Vyzula, poslanec za ANO a předseda poslaneckého podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví. „Zákon je na světě, pokusíme se ho dostat co nejdříve na plénum. Rád bych požádal, abychom ho urychleně projednali. Není to konfl iktní, je to spíše technická norma. A velmi důležitá,“ řekl prof. Vyzula na únorovém zasedání zdravotního výboru sněmovny. Šance stihnout legislativní proces včas tu je. „Zákon byl tak prodiskutován a připraven jako málokterý jiný. Uvidíme ale, čeho se můžeme nadít. Máme už představu, kdy by mohl být termín jednání, snad se nestane nic jiného,“ poznamenala k tomu prof. Věra Adámková (také za ANO), předsedkyně zdravotního výboru.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je zákon o elektronizaci pro zdravotnictví klíčový. „Jedná se o právní normu, která je v současné době ještě více potřeba, protože si všichni uvědomujeme, jak zásadní je elektronizace a elektronická dokumentace, elektronické sdílení informací v rámci zdravotnictví. Tento návrh zákona to řeší systémově, nastavením přesných pravidel za dodržování striktní bezpečnosti týkající se datové komunikace, nastavení datových standardů, rozhraní a tak podobně,“ řekl ministr po jednání vlády, na kterém byl návrh schválen. „Z mého pohledu je to velmi moderní, progresivní a nesmírně potřebný zákon. Za velice dobré považuji to, že byl do vlády předkládán bez rozporu jak uvnitř jednotlivých resortů, tak mezi resorty, a byl také široce diskutován se všemi ostatními zainteresovanými napříč celou oblastí zdravotnictví a všemi, kteří s tím mají co do činění,“ dodal.

Proti původnímu věcnému záměru zákona je aktuální návrh méně široký. Soustředí se na propojení jednotlivých hráčů ze zdravotnictví, aby si mohli vyměňovat informace. Základním kamenem systému má být Informační a datové resortní rozhraní s kmenovými zdravotnickými registry.

Vzniknout má nová centrální služba garantované zabezpečené výměnné sítě pro předávání kopií zdravotnické dokumentace, kterou budou moci využívat poskytovatelé zdravotních služeb.

Návrh také umožní poskytovatelům a dalším oprávněným osobám ve zdravotnictví využívat bezplatná resortní časová razítka, což by mohlo zlevnit vedení elektronické zdravotní dokumentace.

Ministerstvo zdravotnictví má podle návrhu vydávat závazné standardy elektronického zdravotnictví. „Standardy elektronického zdravotnictví budou vydávány Ministerstvem zdravotnictví po projednání s ÚZIS ČR, sdruženími poskytovatelů zdravotních služeb, odbornými společnostmi, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a akademickými institucemi,“ uvádí se v důvodové zprávě návrhu.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že projekt Informačního a datového resortního rozhraní má rozpočet zhruba 300 milionů korun.

Navrhovaná účinnost zákona je od počátku roku 2022. Některá jeho ustanovení budou platit později; povinnost poskytovatelů služeb dodržovat standardy elektronického zdravotnictví vydané ministerstvem má platit až od roku 2032.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené