Přeskočit na obsah

Zdravotníci se zapojují do pomoci Ukrajincům a Ukrajině

AKTUALIZOVÁNO Poradit ukrajinským utečencům, ošetřit je, nebo poskytnout pomoc přímo na Ukrajině. Zdravotníci mají možnosti, jak reagovat na válku na Ukrajině a jak se zapojit. 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty ve spolupráci s expertkami z Univerzity Karlovy zveřejnilo odpovědi na často kladené otázky v souvislosti s přístupem nově příchozích Ukrajinců ke zdravotním službám a zdravotnímu pojištění.

Většina lidí, kteří nyní prchají z Ukrajiny před válkou, bude mít vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Těmto lidem vydávají zdravotní pojišťovny průkazy.

„V případě, že osoba potřebuje neodkladnou péči dříve, než potvrzení získá, by se u lékaře měla prokázat alespoň platným cestovním dokladem a přiděleným vízem za účelem strpění pobytu. Péče bude lékařům proplacena z veřejného zdravotního pojištění zpětně za stejných podmínek jako u českých pojištěnců,“ uvádí se v materiálu.

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zveřejňuje komunikační karty pro pět základních oblastí, které mohou pomoci v komunikaci s pacientem v cizím jazyce. Karty jsou v devíti jazycích, jedním z nich je ukrajinština.

Další pomocné texty, mimo jiné česko-ukrajinský anamnestický dotazník, jsou k nalezení na stránce pro lékaře iniciativy Pomoc pro Ukrajinu. Tato iniciativa zveřejňuje také seznam lékařů, kteří nabídli uprchlíkům praktičtí lékaři bezplatně. Je tu také možnost pro přihlášení se do tohoto seznamu, ať už pro praktické lékaře, nebo pro ambulantní specialisty.

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů vyzývá své členy, aby pomohli bezplatně ošetřit ukrajinské uprchlíky, kteří dosud nezískali od českého státu tzv. statut strpění, na který se váže zdravotní pojištění. „Umíme nabídnout bezplatné ošetření, neumíme ale zajistit ostatní následné věci. Toto nyní řešíme s ministerstvem zdravotnictví. Naše odborná společnost uvolní na pomoc ukrajinským uprchlíkům prostředky až do výše jednoho milionu korun,“ říká předseda SVL ČLS JEP doc. Svatopluk Býma. K výzvě bezplatné pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se kromě praktických lékařů připojili kardiologové a pneumologové. Česká kardiologická společnost také vyzvala své ruské kolegy, aby se zasadili o ukončení agrese své země.

Národní ústav duševního zdraví nabízí odbornou psychiatrickou a psychologickou pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny a všem Ukrajincům v Česku, na které válka doléhá.

Česká lékárnická komora komunikuje s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami podobu úhrad léků pro ukrajinské uprchlíky bez pojištění, aby nemuseli hradit léky na recept sami.

Ministerstvo zdravotnictví informuje občany Ukrajiny o možnostech, jak se v Česku dostat ke zdravotním službám. Pokud nemají zdravotní pojištění, ani veřejné, ani komerční, a zároveň nemají možnost zaplatit si zdravotní služby ze svého, radí ministerstvo v případě neodkladné péče využít fakultní nemocnice.

Všeobecná zdravotní pojišťovna také spustila webovou stránku, kde jsou (v ukrajinštině) uvedeny kroky nutné k přihlášení ke zdravotnímu pojištění.

Humanitární pomoc

Některé nemocnice organizují humanitární pomoc ve spolupráci se svými ukrajinskými zaměstnanci.

Ministerstvo obrany chystá vojenský zdravotní materiál na Ukrajinu. 60 palet zdravotnického materiálu poslal na Ukrajinu Jihočeský kraj.

Organizace Lékaři bez hranic zůstává na Ukrajině aktivní, i když svoje dlouhodobé projekty musela pozastavit. Je možné jí poslat příspěvěk přímo na účely pomoci na Ukrajině. Proces uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků ze zemí mimo EU není podle ministerstva zdravotnictví nijak omezen a žádosti jsou vyřizovány ve standartních lhůtách.

Český červený kříž organizuje sbírku zdravotnického materiálu. 

Pomoc přímo na místě

Jak informovala ukrajinská ambasáda v Česku, ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny nabízí lékařům a záchranářům ze zahraničí, aby přijeli pomáhat na Ukrajinu, a to jak přímo v zóně bojů, tak i v nemocnicích na západní Ukrajině. Zájemci můžou poslat vyplněnou přihlášku z odkazu na ukrajinském ministerstvu na ukrainemedhelp at gmail.com.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví hledá dobrovolníky do zdravotnických týmů, které v případě zhoršení situace na SK UA hranicích aktivizuje.

Podle českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je ale nyní rolí českých zdravotníků zůstat v Česku a připravit se na poskytování péče uprchlíkům. „Vím, že mnozí z vás chtějí pomáhat, jak můžou a rádi by například vyjeli k hranicím Ukrajiny, a i mě jako lékaře to táhne na Ukrajinu, když vidím útoky na civilisty, nemocnice a další nevojenské cíle, na které ruská armáda bezohledně útočí. Naším úkolem je ale momentálně zůstat v českých ordinacích a nemocnicích, a připravovat se na vlnu ukrajinských uprchlíků, která do naší země již brzy dorazí,“ uvedl prof. Válek v dopise, který zveřejnila Česká lékařská komora.

Pomoc ukrajinským zdravotníkům v Česku

Ministerstvo zdravotnictví informuje případné žadatele z Ukrajiny o povolení k výkonu odborné praxe, že v případě problémů s dodáním dokladu o bezúhonosti ho mohou nahradit čestným prohlášením. 

Česká lékařská komora zároveň nabízí pomoc svým členům, občanům Ukrajiny, kteří by se v důsledku války ve své vlasti ocitli v tíživé situaci.

Pro profesionály, kteří poskytují lidem zasaženým válkou na Ukrajině krizové intervence nebo jinou formu psychologické pomoci a potřebují s touto prací poradit, vytvořili studenti Katedry psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy seznam kontaktů na zkušené supervizory nebo konzultanty.


TZ: Ministerstvo koordinuje dodávky léčiv a zdravotnického materiálu

Ministerstvo zdravotnictví spustilo kontaktní e-mail ukrajina@mzcr.cz, který slouží všem, kteří chtějí na Ukrajinu nabídnout léčiva a zdravotnický materiál. Ministerstvo zdravotnictví zároveň žádá veřejnost, aby pro tyto účely nevykupovala léky v českých lékárnách. Pomoc Ukrajině musí být koordinovaná odborně a cíleně.

Zdravotnická humanitární pomoc (tedy například léčiva, zdravotnické pomůcky či zdravotnický materiál a další) vyžaduje odbornou koordinaci. Z tohoto důvodu bude za její koordinaci a organizaci její distribuce zodpovídat Ministerstvo zdravotnictví.

Nejvíce pomůžou zejména nabídky distributorů, výrobců léčiv, zdravotnických prostředků, pomůcek, zdravotnického materiálu či případně nabídky velkých společností mimo zdravotnictví nabízejících zdravotnické vybavení. Ministerstvo žádá všechny, kteří by takovou pomoc chtěli poskytnout, aby se obraceli na kontaktní adresu ukrajina@mzcr.cz, kde bude dle požadavků ukrajinské strany vyhodnocena.

Pro české lékaře (kteří mají potíže s dorozuměním se s ukrajinským pacientem je k dispozici i linka 1221 (volba 8).

Ministerstvo zdravotnictví také žádá veřejnost o nevykupování léků v českých lékárnách, protože ty se z řady důvodů na Ukrajinu vůbec nemusí dostat a Ukrajině nepomůžou.

„Prosím pamatujme na to, že vykupování českých lékáren, ač jistě dobře myšleno, Ukrajincům nepomůže, protože transport zdravotního materiálu do válečné oblasti podléhá specifickému režimu. Léky z českých lékáren mají navíc příbalovou informaci v češtině, což ukrajinským zdravotníkům jen zkomplikuje práci. Nejlepší pomocí, kterou může dnes český občan Ukrajině nabídnout, je finanční příspěvek na účet zveřejněný ukrajinským velvyslanectvím,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Další informace jsou k dispozici na webu: https://www.mzcr.cz/ukrajina

 

 

Sdílejte článek

Doporučené