Přeskočit na obsah

Zdravotnické softwary mají splnit standardy do roku 2031

Dlouho očekávaný návrh zákona o elektronizaci prošel připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví nyní připomínky vypořádá a pošle návrh na vládu.

Zákon má zavést základní infrastrukturu v podobě Integrovaného datového rozhraní resortu (IDRR) a kmenových registrů pacientů, zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb. Vytvoření kmenových registrů je podle autorů zákona zásadní. Mají se stát zdrojem jednoznačných a v reálném čase dostupných a správných údajů pro identifikaci subjektů. Cílem návrhu je zajistit kompatibilitu a bezpečnost zdravotnických informačních systémů.

Ministerstvo zdravotnictví má podle návrhu zajišťovat vydávání standardů pro interoperabilitu informačních systémů v elektronickém zdravotnictví a vydávat standardy elektronického zdravotnictví. Standardy budou defi novat strukturu a formát datových souborů, rozhraní pro vedení a předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a jejich zabezpečení, klasifikace, nomenklatury a terminologie pro jejich použití. „Zaváděním standardizace ve zdravotnictví se dosáhne součinnosti mezi stávajícími a novými dodavateli informačních systémů ve zdravotnictví, tento trh se více otevře, a omezí se tak dnešní stav závislosti na dodavatelích,“ uvádějí autoři zákona v důvodové zprávě.

Zdravotničtí pracovníci budou mít podle návrhu povinnost používat některý z prostředků prokázání identity zdravotnického pracovníka na bázi Národní identitní autority nejvyšší důvěry, například elektronický občanský průkaz nebo resortní identitní prostředek. Případně mohou mít ke službám elektronického zdravotnictví přístup prostřednictvím systémového certifikátu poskytovatele zdravotních služeb, u kterého pracují. Přístup k elektronickým službám přes systémový certifikát poskytovatele zdravotních služeb bude asi nejčastější.

Proti původnímu věcnému záměru zákona z ledna 2019 návrh řeší méně konkrétních projektů elektronizace a zůstává u nastavení základních pravidel. V návrhu není index zdravotnické dokumentace ani emergentní záznam pacienta.

Česká lékařská komora ani Českomoravská konfederace odborových svazů k návrhu žádné připomínky ve vnějším připomínkovém řízení neuplatnily. Ve vnitřním připomínkovém řízení měla komora několik připomínek, žádala například dostatečnou lhůtu pro zavedení povinností pro lékaře.

Základní ustanovení zákona mají podle návrhu nabýt účinnosti k 31. červenci 2021, pokud se stihne návrh schválit. Kvůli tomu, v jakém stavu jsou informační systémy některých poskytovatelů, navrhuje ministerstvo zdravotnictví konkrétní povinnosti odložit. Start IDRR a práva a povinnosti, které s ním souvisejí, ale jsou odloženy na 1. července 2022. Povinnost poskytovatelů zdravotních služeb využívat údaje z kmenových registrů a řídit se jimi se odkládá až na 1. ledna 2023. V poslední fázi nabude účinnosti ustanovení, které zavádí povinnost poskytovatele zdravotních služeb dodržovat standardy elektronického zdravotnictví vydávané Ministerstvem zdravotnictví ČR, tedy uvést do souladu s nimi svůj informační systém. To podle návrhu nabude účinnosti až za deset let.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.