Přeskočit na obsah

Ženy středního věku vyžadují kontrolu krevního tlaku k prevenci infarktu

„I když se ženy cítí zdravé, měly by si u svého praktického lékaře nechat pravidelně měřit krevní tlak s frekvencí závislou na zjištěných hodnotách. Osoby s dalšími rizikovými faktory pro srdeční choroby, jako jsou obezita, diabetes, autoimunitní poruchy, komplikace v těhotenství, nebo jejichž rodiče měli vysoký krevní tlak, potřebují intenzivnější sledování,“ uvedla autorka studie dr. Ester Kringelandová z University of Bergen v Norsku.

Předchozí studie naznačují, že vysoký krevní tlak je silnějším rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění u žen než u mužů. Kromě toho mají ženy ve středním věku průměrně nižší krevní tlak než muži, a přesto je prahová hodnota pro diagnostiku vysokého krevního tlaku u obou pohlaví stejná. Tato studie zkoumala, zda mírně zvýšený krevní tlak (130–139/80–89 mm Hg) byl silnějším rizikovým faktorem pro akutní koronární syndromy u žen než u mužů. Krevní tlak byl měřen u 6 381 žen a 5 948 mužů ve věku 41 let účastnících se komunitní studie Hordaland Health. Srdeční záchvaty byly zaznamenány během 16 let sledování.

Vědci zjistili, že u žen byl mírně zvýšený krevní tlak spojen se zdvojnásobením rizika akutních koronárních syndromů ve středním věku. Tato souvislost nebyla nalezena u mužů po úpravě na další rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Podle dr. Kringelandové analýzy potvrdily, že mírně zvýšený krevní tlak ovlivňuje riziko akutních koronárních syndromů způsobem specifickým pro pohlaví. Výsledky přispívají k objevujícím se důkazům naznačujícím, že vysoký krevní tlak má obzvláště nepříznivé účinky na srdce žen.

Dr. Kringelandová poznamenala, že zjištění pravděpodobně odrážejí rozdíly mezi ženami a muži v tom, jak malé tepny reagují na zvýšený krevní tlak, ale je třeba to dále prozkoumat. „Mladé ženy mají v průměru nižší krevní tlak než muži, ale u žen začíná ve třetím desetiletí prudší nárůst. Vzhledem k tomu, že prahová hodnota vysokého krevního tlaku je u obou pohlaví stejná, došlo u mladých žen ve skutečnosti k relativně vyššímu nárůstu ve srovnání s muži, než jim byl diagnostikován vysoký krevní tlak. Ženy by proto měly znát svůj krevní tlak. K udržení normálního krevního tlaku se doporučuje udržovat normální tělesnou hmotnost, konzumovat zdravou stravu a pravidelně cvičit. Dále je vhodné se vyvarovat kouření a nadměrné konzumace alkoholu a soli,“ dodala dr. Kringelandová.

„Toto je velmi důležité zjištění se silným poselstvím. Na základě způsobu, jakým jsme vedeni k odhadu rizika srdečních onemocnění, se často předpokládalo, že kardiovaskulární riziko spojené se zvýšeným krevním tlakem ve středním věku je vyšší u mužů než u žen. Důležité je, že tato studie naznačuje, že tomu tak není a že by neměla být ignorována ani mírná zvýšení krevního tlaku u žen v raném a středním věku,“ komentoval prezentovaná zjištění profesor Bryan Williams, předseda pracovní skupiny ESC pro evropské guidelines pro léčbu hypertenze a medicínský ředitel na University College London ve Velké Británii.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené