Přeskočit na obsah

Zpráva prezidenta Kubka byla plná kritiky ministra Válka

Volba_CLK4m_Kubek
MUDr. Milan Kubek. Foto: J. Koťátko

Prezident ČLK Kubek vzkázal nemocničním lékařům, aby se nenechali ukolébat slibem, že nemocnice dají příští rok polovinu nárůstu úhrad na zvýšení odměn.

„Spolupráce s ministerstvem zdravotnictví je z mého pohledu nepříliš dobrá, ministr Válek se nás snaží ignorovat, jak může,“ řekl ve své zprávě o činnosti na XXXVII. sjezdu ČLK prezident Milan Kubek. Ministerstvo se podle něj chová arogantně. Kritizoval ministerskou úhradovou vyhlášku, která v segmentu ambulantních specialistů potlačuje navýšení ceny práce lékaře v sazebníku výkonů. Ambulantní specialisté jsou hlavní poražení úhradové vyhlášky, soudí Kubek. Podle něj je také chyba, že v úhradové vyhlášce není nakonec snížení kapitační platby pro mladé praktické lékaře, pokud se odmítnou podílet na lékařské pohotovostní službě. Kritizoval také snížení odměny za diplom celoživotního vzdělávání.

Kubek se zmínil také o protestech proti navýšení hodin přesčasové péče. „Je třeba konečně řešit nedostatek lékařů. Novelou zákoníku práce dali politici naopak najevo, že to řešit nechtějí,“ řekl. „Služba je nezbytná součást práce lékařů, ale to se nerovná přesčasům. Dostupnost lékařské péče 24/7 nelze zakládat na přesčasech, to není civilizovaný přístup, musíme se tomu bránit,“ dodal.

Varoval před tím, brát vážně slib ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, že všechny nemocnice budou dávat v roce 2024 polovinu nárůstu úhrad na navýšení platů. Taková deklarace je součástí úhradové vyhlášky. „Tato formulace neznamená vůbec nic. Jestliže pan ministr do médií říká, že lékaři dostanou do platů 6,8 miliardy korun, není to ničím garantováno. Víme, jak volně pan ministr ve svých vyjádřeních zachází s realitou. Je jasné, že se tím nemocniční lékaři nemohou nechat ukolébat,“ řekl Kubek.

Celkově je v registru lékařů, který ČLK vede, bezmála 59 000 lékařů, lékařská komora je tak nejpočetnější profesní komorou v Česku. Z registru lékařů Kubek vypíchl podle něj neblahý trend klesajícího počtu soukromých lékařů. Stále častěji pracují lékaři jako zaměstnanci, nejen v nemocnicích, ale i řetězcích, které působí v ambulantní péči, uvedl Kubek. „Je to rozhodně negativní trend, protože jednou ze základních filosofií České lékařské komory je, aby mohli plně kvalifikovaní lékaři v co největší míře vykonávat své povolání samostatně na svou vlastní odpovědnost,“ uvedl Kubek. Čísla z registru také potvrzují další feminizaci medicíny. „České zdravotnictví by na to mělo reagovat. Bohužel jsou zatím reakce minimální, a mladé lékařky tak často řeší dilema, jestli práce, nebo rodina,“ podotkl prezident a vyzval lékaře, aby uváděli změny do registru lékařů.

V roce 2022 přijala Česká lékařská komora 75 nových členů lékařů, kteří vystudovali lékařskou fakultu na Ukrajině. Do října 2023 pak komora přijala dalších 88 lékařů s ukrajinskou lékařskou fakultou. Už před začátkem současné agrese Ruska na Ukrajině bylo v České lékařské komoře členy 693 členů s ukrajinským diplomem. Kubek také mimo jiné ocenil práci Sekce mladých lékařů a fungování Domu lékařů, který komora zprovoznila v roce 2021. Dále prezident zmínil, jak roste význam evropské spolupráce spolu s tím, jak se větší množství rozhodnutí přijímá na úrovni Evropské unie.

V příštím roce má ČLK naplánovány příjmy 88 milionů korun, z toho 67,7 milionu korun z členských příspěvků odvedených centru komory. Výdaje jsou naplánovány stejně vysoké jako příjmy. Mezi výdaji jsou splátky hypoték na Dům lékařů celkem zhruba za 8,2 milionu korun. ČLK investuje mimo jiné do přeprogramování registru za 3,9 milionu korun, část výdajů už byla vynaložena v letošním roce.

Představenstvo ČLK i prezident ČLK byli zvoleni v červnu 2021, nové obsazení se tedy bude po pětiletém období znovu volit nejpozději v roce 2026.

Sdílejte článek

Doporučené