Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. březen 2018 | Svátek má Marián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Martin Schimmer a Martin Dymáček
Rubrika: Legislativa
Na první pohled by se mohlo zdát, že investigativní žurnalistika novinářů z portálu www.stream.cz (případně www.seznam.cz) odhalila nové zásadní téma v českém zdravotnictví, a sice praxi „zpětných slev“ a „bonusů“. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Na skutečnost, že nemocnice nakupují od dodavatelů léky se slevou, avšak tyto léky vykazují zdravotní pojišťovně v plné ceně bez slevy, poukázal začátkem září 7. portál stream.cz. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Problematika berlí, očních čoček a dalších zdravotnických prostředků neopustila jednací síně Ústavního soudu. V červnu Ústavní soud zrušil s účinností od 1. 1. 2019 část zákona o veřejném zdravotním pojištění zabývající se stanovováním zdravotnických prostředků na poukaz. více
Rubrika: Legislativa
Široké odborné veřejnosti je jistě známo, že koncem května Ústavní soud nálezem zrušil vybraná ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění týkající se úhrady zdravotnických prostředků (1). více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Problém pokřiveného financování zdravotnictví nelze zužovat na oblast státních a krajských dotací. Pokud na dotace kritici upozorňují, je to v pořádku, ale je třeba vzít v potaz kontext všech finančních a jiných výhod z veřejných zdrojů, které někteří dostávají a někteří ne. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Kolik personálu musí mít LDN pro zajištění svého provozu? Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotní právo PwC Legal. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotní právo PwC Legal, upozorňuje na nové nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů, jehož pravidla silně dopadnou i na oblast zdravotnictví. více
Zdroj: ČTK
Rubrika: Legislativa
Změny v dalším vzdělávání lékařů po promoci na lékařské fakultě budou platit. Novelu o získávání způsobilosti, kterou mimo jiné zanikne samostatný základní specializační obor praktického lékařství pro děti a dorost, v úterý podepsal prezident Miloš Zeman. více
Zdroj: ČTK
Rubrika: Legislativa
Ministerstvo zdravotnictví bude moci zakázat zpětný vývoz vybraných léků tak, aby v Česku nehrozil jejich nedostatek. Seznam budou vytvářet odborníci na základě zpráv z lékáren. Změnu přinese vládní novela o léčivech, kterou v úterý podepsal prezident Miloš Zeman. více
Zdroj: MZ ČR
Rubrika: Legislativa
„Jsem skutečně velmi rád, že i pan prezident projevil starost o zdraví všech našich občanů a zákon podepsal. Vyhlašuji tedy 30. květen 2017 dnem posledního típnutí,“ reagoval na úspěšné dokončení legislativního procesu zákona ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. více
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Zákon o léčivech nakonec 31. ledna prošel Poslaneckou sněmovnou a novela bude předložena k podpisu prezidentovi. Poslanci odmítli pozměňovací návrhy senátorů a to i navzdory doporučení ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, který jednoznačně senátní verzi podporoval. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky