Přeskočit na obsah

Aktuality

Hormonální substituční terapie jako možná prevence hyperkyfózy

Hormonální substituční terapie u žen starších 65 let by mohla podle autorů analýzy zveřejněné v americkém časopise Menopause přispět ke snížení rizika rozvoje hyperkyfózy související s věkem. Na základě údajů o užívání či neužívání hormonální substituce a výsledků opakovaných rentgenových snímků páteře byl u více než tisícovky žen zjištěn možný pozitivní vliv terapie na stav hrudní páteře. Ženy, které hormonální substituční terapii nikdy neužívaly, měly v porovnání se substituovanými ženami o 2,8 stupně větší úhel kyfózy stanovený měřením dle Cobba. Výsledky analýzy tak naznačují, že hormonální substituční terapie menopauzálních žen může díky pozitivnímu vlivu této terapie na kostní denzitu a potažmo paraspinální svalstvo i meziobratlové ploténky hrát roli v prevenci rozvoje hyperkyfózy.

Zdroj: https://www.jwatch.org/na47185/2018/07/27/does‑menopausal‑hormone‑therapy‑prevent‑hyperkyphosis

 Ženy s infarktem myokardu léčené lékařkami mají větší šanci na přežití

Odborníci z Washington University v St. Louis zveřejnili poznatky týkající se rozdílů v míře přežití po infarktu myokardu u žen v závislosti na tom, zda byly na pohotovosti v péči lékaře či lékařky. Analýza více než 580 000 lékařských záznamů z floridských nemocnic za období téměř 20 let ukázala, že míra přežití u žen je vyšší, pokud jim péči poskytuje lékařka – žena. Dalším zjištěním bylo, že pacienti v péči lékařek vykazovali menší rozdíly v míře přežití s ohledem na pohlaví, než když byli léčeni lékaři – muži. Autoři studie se domnívají, že úspěšnost léčby infarktu myokardu by mohly podpořit například vzdělávací programy, které pomohou odbourat rozdíly v tom, jak lékaři a lékařky odlišně prezentují symptomy tohoto onemocnění.

Zdroj: https://www.news‑medical.net/news/20180807/Women‑more‑likely‑to‑survive‑heart‑attack‑when‑treated‑by‑female‑doctors‑in‑the‑ER.aspx

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Novela o telemedicíně v Parlamentu

3. 10. 2023

Parlament projednává vládní novelu zákona o zdravotních službách, která má usnadnit vedení zdravotní dokumentace v čistě elektronické podobě a do…