Přeskočit na obsah

ALK – leader v oblasti alergenové imunoterapie

ALK je dánská farmaceutická společnost specializovaná na výzkum, vývoj a výrobu v oblasti prevence a léčby alergických onemocnění. Jako jedna z předních farmaceutických společností se podílí čtyřiceti procenty na světovém trhu alergenové imunoterapie. Silnou orientaci společnosti na výzkum dokládá účast přes 17 000 pacientů v klinických studiích, které přispěly ke zjednodušení uvedené léčby alergie sublingvální tabletovou alergenovou imunoterapií (SLIT).Milníky ve vývoji alergenové imunoterapie (AIT) společností ALK

1921 Historie se začíná psát v roce 1921, kdy doktor Kaj Baagøe přiváží z USA do Dánska recepty na alergenové extrakty. O dva roky později spolu s lékárníkem Petrem Barfodem vyvíjí první farmaceuticky vyrobený alergenový extrakt.

1972 ALK vyvíjí techniku k přesnému určení proteinů, které vyvolávají alergii. Čtyři roky nato ALK vytváří první standardizovaný proces k výrobě alergenových extraktů.

1978 V tomto roce uvádí ALK na trh Alutard SQ, první standardizovanou alergenovou imunoterapii. V roce 2007 data desetiletého sledování Alutardu SQ (studie PAT) potvrzují z dlouhodobého hlediska snížení rizika rozvoje astmatu při užívání tohoto léčivého přípravku.

1990 Ve stejném roce, kdy dochází ke spojení dánské ALK se španělským Abelló, představuje ALK první AIT sublingvální (podjazykové) kapky.

2001 Následuje záměr vyvinout podjazykovou tabletu alergenové imunoterapie (SLIT) a v roce 2001 je zahájen výzkum SLIT tablet.

2005 První klinická studie s přípravkem GRAZAX (studie GT‑08), která prokázala dlouhodobý a nemoc modifikující efekt u alergické rýmy; o rok později (2006) společnost ALK tuto tabletu uvádí na evropský trh.

2008 Studie MT‑02 prokázala u přípravku ACARIZAX (proti alergii na domácí roztoče) klinický efekt u alergického astmatu. Hned následujícího roku byla u přípravku GRAZAX schválena indikace pro nemoc modifikující léčbu alergické rinokonjunktivitidy u alergie na travní pyly.

2014 Společnost ALK proniká na americký trh. Je registrován přípravek GRASTEK proti alergii na pyly trav a RAGWITEK proti alergii na ambrozii.

2015 Byla publikována studie SIW (Southampton Isle of Wight) prokazující efekt AIT v prevenci rozvoje alergie u dětí s vyšším rizikem alergických onemocnění pro pozitivní rodinnou anamnézu. Následuje uvedení přípravku ACARIZAX v Evropě a Austrálii. V Japonsku je tento přípravek proti alergii na domácí roztoče představen pod názvem MITICURE.

2016 Prezentována studie GAP (GRAZAX Asthma Prevention). Účastnilo se jí 812 dětí, které nejevily známky astmatu, nicméně měly alergii na pyly trav. Po tři roky děti dostávaly buď GRAZAX (AIT tablety s bojínkem lučním), nebo placebo, byly sledovány po dva roky následující po ukončení terapie. Ve skupině dětí užívajících GRAZAX byl menší počet jedinců s příznaky astmatu a dětí, které potřebovaly antiastmatika. Efekt byl zřejmý dva roky po ukončení terapie. Zároveň došlo k snížení četnosti příznaků alergické rinokonjunktivitidy. GRAZAX se tedy ukázal jako léčivý přípravek mající nemoc modifikující efekt i u dětské populace.

2017 Tento rok je pro alergenovou terapii velmi významný. Alergenová imunoterapie ve formě SLIT je poprvé v historii doporučena jako léčebná možnost v doporučeních GINA na základě dat získaných studiemi s přípravkem ACARIZAX. Současně jsou zveřejněna data studie GAP (GRAZAX Asthma Prevention) prokazující, že GRAZAX snižuje riziko astmatu u dětí s alergickou rýmou.Co je alergie?

Alergie je přehnaná odpověď imunitního systému, specificky vázaná na molekuly alergenu. Alergická rinitida a alergické astma postihující dýchací systém jsou projevy tzv. respirační alergie. V posledních letech převažuje názor, že obě choroby jsou dva projevy jedné etiologie.

Alergická rinitida způsobuje v horních cestách dýchacích kýchání, svědění, ucpaný nos a rýmu. Dolní dýchací cesty jsou postiženy při astmatu, což se projevuje dušností, kašlem a pískoty. Alergie je se svou prevalencí 10–30 procent nejčastější chronickou chorobou; po celém světě jí trpí 400–500 milionů lidí, z toho je 10–20 procent případů onemocnění špatně kontrolovaných. Alergická rinitida má navíc u většiny pacientů potenciál k rozvoji v astma. Mezi pět hlavních respiračních alergenů, které mohou tyto potíže způsobit, patří roztoči, pyly trav, stromů, ambrozie a japonského cedru. Podle zveřejněných studií může žákům, u nichž alergie propukne v průběhu zkoušek, poklesnout prospěch až o jeden stupeň. Produktivita u alergické rinitidy klesá více než například u stresu, migrény, deprese a diabetu.Léčba

Mezi tradiční léčbu alergie patří tablety, spreje nebo oční/nosní kapky s antihistaminiky nebo s kortikosteroidy. Tato léčba potlačuje symptomy, neléčí však základní onemocnění a po ukončení terapie se příznaky vrátí. Léčba tedy nemá dlouhotrvající efekt a musí se opakovat při každém znovuobjevení symptomů. Alergenová imunoterapie je léčba pomocí přesně stanovených dávek čistého a standardizovaného alergenu (proteinu), získaného např. z přirozeného alergenového zdroje. Tímto způsobem je imunitní systém zbaven zvýšené citlivosti, tzv. hyposenzibilizován. Imunoterapie tedy léčí příčinu alergie, nikoli jen symptomy nemoci. AIT snižuje nutnost používání symptomatických léků, její efekt přetrvává po ukončení léčby a působí jako prevence rozvoje astmatu a jiných nových alergií.Roztoči, bojínek a AIT ve formě tablet SLIT

Celosvětově nejčastější alergie na domácí roztoče je přítomna u více než 50 procent pacientů s alergií. Je známo, že roztoči mohou být spojeni se vznikem astmatu; více než 50 procent z 300 milionů astmatiků na světě má alergii na roztoče. Efekt AIT v kontrole astmatu je zřejmý z klinických studií. Studie ACARIZAX MT‑02 (z roku 2008) prokázala, že alergenová imunoterapie snižuje užití inhalačních kortikosteroidů u astmatiků. Snížení rizika středně závažné nebo závažné exacerbace u pacientů s astmatem indukovaným roztoči prokázala studie ACARIZAX MT‑04 v roce 2014. ACARIZAX se tak v roce 2015 stal první a zatím jedinou tabletou SLIT s roztočovým alergenem určenou pro léčbu jak alergické rinitidy, tak astmatu.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené