Přeskočit na obsah

AZV hodnotí návrhy výzkumu dopadů covidu

covid-19
Foto: Shutterstock

Výzkum dopadů onemocnění covid‑19 na zdravotnictví může objasnit letité problémy resortu.

Na analýzy postupů ve zdravotní péči s ohledem na pandemii covid‑19 nebo i na případné jiné pandemie rozděluje Agentura pro zdravotnický výzkum ČR 166 milionů korun. Jedná se o podprogram číslo 3 programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. O podporu se přihlásilo 53 projektových návrhů. Agentura je vyhodnotí do poloviny února. Od dubna by měly analýzy probíhat a ukončení řešení projektů má být nejpozději do konce roku 2023.

„V loňském roce jsme vypsali soutěž, v současné době hodnotíme projektové návrhy, cílem je vyzkoumat dopady pandemie covid‑19 na zdravotnictví České republiky. Výsledky by měly být co nejdřív v podobě podkladů pro ministerstvo zdravotnictví, aby mohlo co nejlépe reagovat,“ uvedl na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví předseda Agentury pro zdravotnický výzkum prof. Miroslav Ryska. Analýza dopadů pandemie covid‑19 na zdravotní péči v ČR může být v rámci této veřejné soutěže zaměřena na pět různých oblastí. První jsou diagnostické, terapeutické a preventivní metody. V rámci této oblasti mohou být podpořeny analýzy vlivu pandemie na ošetření akutních stavů, problematiku klinických provozů nebo screeningů v době pandemie, zhodnocení stresové zátěže nelékařů v době pandemie a dalších doporučených témat.

Druhou oblastí jsou jednotky intenzivní péče, které jsou v době pandemie dramaticky vytíženy. Projekty se mohou zaměřit na prognostické faktory vývoje epidemie covid‑19, aplikaci moderních principů ventilační podpory či náhrady včetně ECLS do praxe nebo další témata.

Třetí podporovanou oblastí v tomto dotačním podprogramu jsou operační obory. Do této skupiny patří například doporučená témata prioritizace a restart chirurgické protinádorové léčby během pandemie a po ní nebo evaluace důsledků omezení dostupnosti screeningových programů, diagnostiky a chirurgické léčby u onkologicky nemocných.

Čtvrtou oblastí výzkumu, která z tohoto podprogramu může být podpořena, je dopad pandemie na duševní zdraví a pátou imunologické a virologické studie. „Smyslem je objektivizovat dopady pandemie na zdravotní péči a vcelku i na zdravotní systém ČR, a poskytnout tak podklady pro rozhodování o organizaci zdravotní péče v ČR při pandemiích. Jednotlivé vybrané projekty by měly ukázat na klíčová či slabá místa našeho systému, o kterých se často v médiích mluví bez hlubší znalosti problematiky. Celý podprogram je proto směrován na potřebné změny v organizaci zdravotnictví, a mohl by tak i přesáhnout úzký rámec pandemie a poukázat na chronické problémy našeho zdravotnictví, které jsou již tři desetiletí neřešeny,“ uvedl pro MT ředitel agentury prof. Ryska. „Z našeho rozpočtu jsme uvolnili 166 milionů korun. Byť se jedná o vcelku prioritní program, nedostali jsme na něj navíc ani korunu,“ poznamenal prof. Ryska.

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…